Missie & Visie

KBO-Brabant bestaat uit 294 lokale Afdelingen. Zij streven hetzelfde na als de overkoepelende organisatie, en daar vindt het merendeel van de activiteiten plaats. Realisatie van de meeste doelen geschiedt dan ook binnen de Afdelingen. Het is belangrijk dat deze lokale seniorengemeenschappen in staat zijn de gezamenlijke doelen van KBO-Brabant in hun eigen omgeving en op eigen wijze te vervullen.


Missie
KBO-Brabant draagt - samen met zijn Kringen en Afdelingen - zorg voor ontmoeting en voor de individuele en collectieve belangenbehartiging van senioren in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder.

 

Visie
KBO-Brabant komt voort uit de Brabantse katholieke cultuur en samenleving. Onze vereniging handelt vanuit de normen en waarden naastenliefde, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, solidaritiet en gerechtigheid. KBO-Brabant is van én voor alle senioren.

 

Beleidsplan 2016 -2020
Het beleidsplan 2016 - 2020 is samengesteld door de adviescommissie Beleid. Klik voor het beleidsplan hier.
 


 

 

 

 


Terug naar de startpagina