Afdelingen & Kringen

Afdelingen
KBO-Afdelingen vormen de basis van de vereniging KBO-Brabant. Elke Afdeling heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het organiseren en ontwikkelen van een groot aantal activiteiten op met name sociaal cultureel gebied. Daarnaast zijn op gemeentelijk niveau clusters gevormd. 


Kringen
Daarnaast zijn er gemeentelijke Kringen in Brabant actief. Iedere Afdeling maakt deel uit van zo'n Kring. De Kringen vertegenwoordigen de aangesloten Afdelingen en de leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. Ook zorgen ze ervoor dat belangrijke informatie uit de regio terechtkomt bij het Algemeen Bestuur. Soms organiseren de Kringen activiteiten voor alle Afdelingen in hun Kring. Daarnaast zorgen de Kringen voor ondersteuning en advisering van de Afdelingen bij de organisatie van activiteiten.

 

 

 

 

  


Terug naar de startpagina