Handreiking armoedebeleid

Veel KBO-Afdelingen hebben aangegeven zich zorgen te maken over de financiële positie van sommige senioren in hun gemeente. Zeker in deze 'participatiemaatschappij' - waarin de overheid zich meer en meer terugtrekt en iedereen geacht wordt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving - kan het hebben van weinig geld grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen.

KBO-Brabant heeft een handreiking ontwikkeld voor Afdelingen en Kringen. Deze handreiking geeft een overzicht van activiteiten die Afdelingen en Kringen zouden kunnen ondernemen om aandacht te vragen voor dit probleem en om senioren rechtstreeks te helpen.


De handreiking is ingedeeld in drie onderdelen: collectieve belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging en de Afdeling of Kring zelf. Het is een handreiking met ideeën, geen blauwdruk. Aanvullingen en opmerkingen zijn van harte welkom!

 

Klik hier om het document in te zien en eventueel te downloaden.

 

 

 

 


Terug naar de startpagina