Welkomstbrief voor kaderleden

Aan nieuwe bestuursleden van KBO-Brabant

 

Onderwerp   : kennis maken met KBO-BrabantGeachte heer, mevrouw,

 

Hierbij heten wij u van harte welkom bij KBO-Brabant als nieuw bestuurslid. Afdelingen en Kringen vormen het hart van onze mooie vereniging en u als bestuurder speelt hierin een centrale rol. Wij waarderen de inzet van de vele vrijwilligers binnen KBO-Brabant zeer.
 

Graag maken wij u met deze brief wegwijs binnen onze vereniging. Het gaat in eerste instantie om basisinformatie. Voor het merendeel zijn het verwijzingen naar pagina’s op onze website; deze worden regelmatig geactualiseerd, zodat u altijd op de hoogte bent met de juiste gegevens.

 

Heeft u specifiekere vragen, dan kunt u terecht bij ons secretariaat; als zij uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan weten zij u door te verbinden met een van de andere medewerkers.


Inlogcode website voor kaderleden
Allereerst is het handig om u aan te melden voor onze website. Deze bestaat uit een openbaar en een besloten gedeelte. Het openbare gedeelte is altijd voor iedereen toegankelijk. Wij proberen zoveel mogelijk informatie daar al beschikbaar te maken.


Voor het besloten deel heeft u een inlogcode nodig. Die kunt u aanmaken. Als u hier klikt, komt u op de aanmeldpagina. U gaat daar naar het onderste gedeelte dat vraagt ‘Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord?’ en klikt op ‘Aanmelden voor de website’. Daarvoor heeft u uw lidmaatschapsnummer nodig. De website checkt dan een en ander uit het centrale ledenadministratiesysteem LeaWeb. U moet echter wel al door uw ledenadministrateur in LeaWeb als bestuurder/kaderlid staan geregistreerd.

 

Samenstelling Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat normaliter uit negen leden; zij hebben behalve de voorzitter allen een regio in Brabant als aandachtsgebied. Klik hier voor het overzicht.
 

Medewerkers bureau

Op dit moment telt het bureau 13 medewerkers. Klik hier voor een overzicht en taakverdeling. De namen zijn onderstreept, dat betekent in dit geval dat u erop kunt klikken; u wordt dan direct doorgeleid naar een e-mailadres.
 

Kennismaken met voorzitter en directeur
KBO-Brabant biedt nieuwe bestuursleden uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van Afdelingen en Kringen de mogelijkheid in 's-Hertogenbosch kennis te komen maken met voorzitter en directeur van KBO-Brabant. Deze bijeenkomst vindt over het algemeen plaats na een bestuursvergadering van het Algemeen Bestuur, van 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Waarnemend voorzitter Truus Noij en directeur Wilma Schrover gaan graag een persoonlijk gesprek met u aan; daarom is het maximum aantal te ontvangen personen per keer beperkt tot tien. Om u hiervoor aan te melden: klik hier.
 

Bijeenkomst introductie nieuwe kaderleden

Het is mogelijk dat er een medewerker van het bureau een presentatie komt geven voor nieuwe kaderleden om hen wegwijs te maken binnen onze grote vereniging. Hierbij geldt een minimale deelname van zes personen vanuit uw Kring of Afdeling. Maak daarvoor een afspraak via het secretariaat van KBO-Brabant.

Nieuwsbrief KBO Actueel

Bestuursleden die bij ons zijn aangemeld door de secretaris worden in een bestand opgenomen. Dit houdt in: naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, Afdeling, eventueel Kring en functie. Ook wordt hierin opgenomen dat de nieuwsbrief KBO Actueel aan het bestuurslid wordt verzonden. Deze nieuwsbrief verschijnt in principe iedere twee weken. U hoeft zich niet apart aan te melden voor KBO Actueel. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dat aan ons doorgeven. U kunt dat ook digitaal doen: klik hier.
 

Website

Wanneer u een account heeft aangemaakt ontvangt u vanuit de website www.kbo-brabant.nl automatisch, via e-mail, een zogenaamde notificatie onder de naam ‘Nieuwe items op KBO-Brabant’:

 • nieuws over en vanuit KBO-Brabant zelf
 • nieuws op de beleidsterreinen welzijn & zorg, wonen & mobiliteit en inkomen & werk
 • nieuws van de eigen Afdelingswebsite

U kunt er zélf voor kiezen om wel of niet via dit zogenaamde notificatiesysteem op de hoogte te worden gehouden. Wanneer u dit niet meer wilt, kunt u zich afmelden, dat gaat als volgt:

 • log in
 • kies rechtsboven op de openingspagina het tabblad ‘beheer’, klik daarop
 • kies dan: ‘uw persoonsgegevens’, klik daarop
 • kies vervolgens: ‘notificaties’; klik daarop
 • klik nu rechtsonder op het balkje ‘bewerken’
 • vink uw wensen aan en sla de wijziging op

Wanneer u zich heeft afgemeld, kunt u zich ook weer aanmelden met deze zelfde methode.

Besloten website voor Kaderleden
Op het besloten deel van de website staat allerlei informatie die alleen beschikbaar is voor bestuurs-/kaderleden:

 • vergaderstukken Algemene Vergadering
 • vergaderstukken Regionaal Beraad
 • agenda
 • informatie ledenadministratie
 • diverse documenten

Facebook en Twitter
Wij publiceren regelmatig berichten op Facebook en Twitter. U kunt zich aanmelden door ons te ‘liken’ c.q. te volgen.

Handige documenten en publicaties
Jaarlijks geeft KBO-Brabant een Jaarverslag uit. Dit wordt gedrukt, maar staat ook op de website gepubliceerd.

Daarnaast wordt één keer in de vier jaar een nieuw Beleidsplan opgesteld. Ook dit is zowel in drukvorm als op de website beschikbaar.
 

Sinds kort is er ook een Handboek Kaderleden, met allerlei informatie voor kaderleden, overzichtelijk per onderwerp gerangschikt. Hiervoor moet u wel ingelogd zijn. Als u nog niet bent ingelogd vraagt de website daar zelf eerst om. Wanneer u eenmaal bent ingelogd ziet u een link staan naar het handboek in het blok ‘Mijn groepspagina’s’ in de rechterkolom.
 

Ook kunt u altijd oude en nieuwe exemplaren van ledenmagazine Ons digitaal inzien.
 

KBO-Brabant beschikt over een eigen YouTubekanaal, waarop relevant filmmateriaal wordt weergegeven. Dit kunnen zelf gemaakte films zijn, over bijvoorbeeld Afdelingen, maar ook reportages die op televisie zijn verschenen.
 

Klik:

hier voor Jaarverslagen

hier voor Beleidsplan

hier voor het Handboek Kaderleden

hier voor exemplaren van de Ons

hier voor filmpjes op ons YouTubekanaal

 

Tot slot
Wij zullen deze welkomstbrief plaatsen op het besloten deel van de website. Dan kunt u te allen tijde de informatie nog eens rustig inzien.
 

Heeft u vragen over het inloggen, bel dan met onze ICT-medewerkster Karen Roelofs,

(073) 644 40 66. Wij wensen u veel succes met uw werkzaamheden!

 

Met vriendelijke groet,

 

Wilma Schrover

directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar de startpagina