Projecten

Ons Platform
Ons Platform is een digitaal bureaublad dat is afgestemd op de behoeften van senioren. Dit platform is ontwikkeld om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet en het gebruiksgemak is het door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen ervaring heeft met internet. Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het gebied van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. Bovendien biedt Ons Platform allerlei mogelijkheden om Afdelingsnieuws en lokaal nieuws bij te houden. Senioren kunnen zelf kiezen aan welke functies zij behoefte hebben. De functies zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet op binnen een veilige omgeving. Iedereen die dit wil kan Ons Platform gratis gebruiken. Om alle functionaliteiten te kunnen gebruiken, moet men echter lid zijn van KBO-Brabant.
Meer informatie over het gebruik van Ons Platform vindt u hier. Wanneer u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met Karen Roelofs, telefoonnummer 073-644 40 66,
e-mailadres kroelofs@kbo-brabant.nl


Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) website
Doel van het project is om bestaande ouderen adviseurs te ondersteunen en bij te scholen en om nieuwe adviseurs te werven en op te leiden.

De vrijwillige ouderenadviseur is een vrijwilliger die ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in het verwijzen. Voor een verzoek om advies kan een oudere contact opnemen met de lokale Afdeling van zijn ouderenorganisatie.
Voor meer informatie over het project VOA kunt u contact opnemen met
Edith Mosterd, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres emosterd@kbo-brabant.nl


Belastingservice

Doelstelling van het project is om senioren te stimuleren meer gebruik te maken van teruggavenmogelijkheden van teveel betaalde belasting. Via het project worden bestaande belasting invulhulpen ondersteund en bijgeschoold en nieuwe hulpen opgeleid.
Voor meer informatie over het project Belastingservice kunt u contact opnemen met
Olaf Nouwens, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres onouwens@kbo-brabant.nl

Thuisadministratie
Dit project beoogt het vergroten van de zelfredzaamheid van senioren en hen de regie laten houden c.q. weer laten krijgen over hun eigen financiële huishouding. Het project werd in september 2010 gestart met de samenstelling van een adviesgroep die in het verslagjaar voor het eerst in vergadering bijeenkwam. De te werven en op te leiden Thuisadministrateurs zijn de tot dusverre ontbrekende schakels tussen VOA’s en Belastinginvulhulpen. Zij zullen het werk van laatstgenoemden in belangrijke mate kunnen faciliteren door het op orde brengen en houden van de administratie van senioren.
Voor meer informatie over het project Thuisadministratie kunt u contact opnemen met
Edith Mosterd, telefoonnummer 073-644 40 66, e-mailadres emosterd@kbo-brabant.nl

Cliëntondersteuning
Doel van het project is om cliëntondersteuners op te leiden. De cliëntondersteuner helpt de (oudere) hulpvrager en komt voor zijn/haar belangen op wanneer deze een Wmo-aanvraag doet bij de gemeente. De cliëntondersteuner bespreekt hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) schrijft voor dat iedereen die zich wendt tot de gemeente met een hulpvraag, recht heeft op onafhankelijke ondersteuning. De gezamenlijke seniorenorganisaties geven met hun cliëntondersteuners invulling aan deze opdracht. De VBOB-cliëntondersteuners werken onafhankelijk, onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke seniorenvereniging (zoals een KBO-Afdeling), en doen hun werk onbetaald.
Voor een verzoek om advies kan een oudere contact opnemen met de lokale Afdeling van zijn seniorenvereniging..
Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met
Marieke Pette, telefoonnummer 073 644 40 66, e-mailadres mpette@kbo-brabant.nl

   

 

 

 


Terug naar de startpagina