Groepsreisverzekering KBO

Dit is een verzekering die een Afdeling of Kring zelf dient af te sluiten.
 

Afdelingen die één of meerdere dagen op reis gaan, kunnen gebruik maken van de speciaal voor KBO-Brabant ontwikkelde groepsreisverzekering. Alle deelnemers aan de reis zijn dan verzekerd op één polis tegen de risico’s van schade aan of verlies van reisbagage, ongevallen en geneeskundige en tandheelkundige kosten. Bij de polis is de 24 uurs alarmdienst van de SOS hulpdienst inbegrepen. De premie voor deze groepsreisverzekering voor Afdelingen en Kringen van KBO-Brabant bedraagt € 0,30 per deelnemer per dag. Aanmelden kan via de antwoordcoupon in het speciale informatieblad Groepsreisverzekering KBO-Brabant (zie Informatieblad) of rechtstreeks bij het Aon in Eindhoven. Het verzekeren van alle deelnemers op één polis betekent afwikkeling van alle schades met één verzekeraar en bij een ernstig ongeval één SOS hulpdienst.

Ten aanzien van het ongevallenrisico is géén leeftijdsbeperking van toepassing.

 

Schademelding
Het melden van een schade kan rechtstreeks plaatsvinden bij het IAK in Eindhoven, de heer Felix Heerkens, telefoon 040-26 11 656 of per e-mail Felix.heerkens@aon.nl. Rechtstreeks contact met het IAK bespoedigt de afwikkeling van uw schademelding en u hebt meteen het juiste antwoord op uw vraag.

 

Meer informatie
Afdelingen en Kringen die meer informatie willen of vragen hebben over deze verzekeringen, kunnen contact opnemen met KBO-Brabant of rechtstreeks met Aon, afdeling Affinity in Eindhoven, telefoon 040-26 11 700 of per e-mail mkb@aon.nl

 

Nota bene
Deze uitleg is geen uittreksel uit de verzekeringsvoorwaarden en aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de juiste tekst en omschrijving verwijzen wij dus naar de polis, de daarop van toepassing verklaarde clausules, en de daarbij behorende verzekeringsvoorwaarden.

 


Terug naar de startpagina