Collectieve schadeverzekering voor vrijwilligers

Dit is een verzekering waaraan iedere Afdeling en Kring automatisch meedoet.

Alle vrijwilligers die op enig moment actief zijn voor een KBO-Afdeling of Kring in Brabant (denk bijvoorbeeld aan het rondbrengen van het magazine Ons van KBO-Brabant, het ophalen van ouderen, het meewerken aan een feestmiddag) zijn automatisch verzekerd onder deze verzekering. De rubriek ongevallen met letselschade kent geen vaste verzekerde bedragen, omdat een dergelijk ongeval te persoonlijk is om af te wikkelen met van te voren vastgestelde bedragen. Iedere letselschade wordt beoordeeld op de impact en de ingrijpendheid ervan bij de vrijwilliger en er geldt ook geen leeftijdsbeperking.

 

Maar deze verzekering doet meer. Niet alleen persoonlijke letselschade is hieronder voor de vrijwilligers verzekerd, maar ook schade aan persoonlijke eigendommen (zoals kleding, jas, fiets, maar ook schade aan de eigen auto als gevolg van een ongeval tijdens de vrijwilligersactiviteiten). Bij schade aan de eigen auto geldt een maximale vergoeding van € 10.000,- per gebeurtenis en wanneer de eigen auto Allrisk verzekerd is, vergoedt deze verzekering het verlies aan bonus/malus en het eventuele eigen risico. Omdat auto’s ouder dan 36 maanden vaak niet meer Allrisk verzekerd zijn, vergoedt deze verzekering ook de schade aan deze auto tot een maximum van € 10.000,-. Op deze uitkeringen wordt geen eigen risico ingehouden.

 

Schademelding
Het melden van een schade kan rechtstreeks plaatsvinden bij het IAK in Eindhoven, de heer Felix Heerkens, telefoon 040-26 11 656 of per e-mail felix.heerkens@iak.nl.

Rechtstreeks contact met het IAK bespoedigt de afwikkeling van uw schademelding en u hebt meteen het juiste antwoord op uw vraag.

 

Meer informatie
Afdelingen en Kringen die meer informatie willen of vragen hebben over deze verzekeringen, kunnen contact opnemen met KBO-Brabant of rechtstreeks met Emily Peeters of Wilma Tacken van het IAK in Eindhoven, telefoon 040-26 11 800 of per e-mail zakelijk@iak.nl 

 


Terug naar de startpagina