VOA KBO-Westerbeek

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s)

 

De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere vrijwilliger die op verzoek van de oudere ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie.

De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in het verwijzen.

 

Voor Westerbeek is uw VOA Lia Oldekamp, zij kan u met raad en daad bijstaan. Telefoon: 0485 324556 of mail met liaoldenkamp@hotmail.com

Terug naar de startpagina