Scootmobielclub “De Rakkers” uit Aarle-Rixtel

Bericht ontvangen van de Scootmobielclub

Scootmobielclub “De Rakkers” uit Aarle-Rixtel heeft het afgelopen jaar diverse uitstapjes gemaakt, die heel fijn en gezellig zijn verlopen.

Daarom wil de club alle inwoners van Laarbeek, die in het bezit zijn van een scootmobiel de mogelijkheid bieden om gezellig mee te doen met de uitstapjes.

Eventueel wil men per kern een club oprichten.

 

Heeft u interesse? Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met:

-Jos Croymans, Hagelkruisweg 20, 5735 BH Aarle-Rixtel

Telefoon: 0492-382972

E-mail: jori20@onsmail.nl

Of:

-José Zwanenberg, Bosscheweg 68, 5735 GW Aarle Rixtel Telefoon: 0492-382947

E-mail: jcawzwanenberg@onsbrabantnet.nl

 

Samen gaan toeren is natuurlijk een leuke activiteit, maar verlies niet de veiligheid uit het oog!

Vandaar ook het volgende bericht:

  

Stichting Scootmobielpark Laarbeek

Ouder worden gaat gepaard met vermindering van mobiliteit. Daardoor komen ouderen, gehandicapten en minder validen buiten het openbare leven te staan.

Een ongewenste situatie.

 

Stichting Scootmobielpark Laarbeek biedt scootmobiel gebruikers de mogelijkheid deel te nemen aan eenvoudige cursussen (voor iedereen te doen) zowel in theorie als praktijk. Dit om ervaring op te doen en daarmee op verantwoorde wijze deel te nemen aan het verkeer. Gezien het grote aantal ongelukken een belangrijke  zaak.

 

De cursisten zijn allemaal zeer tevreden. Iemand zei: “Ik rij nu veel geruster en veiliger. Vroeger moest mijn man altijd met de fiets mee, nu ga ik alleen naar Helmond markt.

Nu ik een de training met goed gevolg heb afgelegd vertrouw ik mezelf beter”.

 

Wilt u meer inlichtingen bel of mail dan naar:

Jose Zwanenberg 0492-382947,

e-mail: jcawzwanenberg@onsbrabantnet.nl

Cor van den Berk 0492-383669,

e-mail: vdberk.@onsbrabantnet.nl


Stichting Scootmobielpark Laarbeek

Bericht voor alle scootmobielgebruikers.

Scootmobielers en gevaarlijke verkeerssituaties

Scootmobielen zijn de enige gemotoriseerde voortuigen die

zowel op de weg als op het trottoir mogen rijden en dat ook

nog zonder rijbewijs. Dit geeft ook verplichtingen om extra

rekening te houden met het overige verkeer. De voetgangers

op het trottoir horen vaak de scootmobiel niet aankomen.

Scootmobielers kunnen op hun beurt ook gevaarlijke situaties

tegenkomen die om verbetering vragen. Het is belangrijk dat

deze situaties gemeld worden bij de Verkeerswerkgroep in uw

eigen dorp. Zo heeft elke dorpsraad een Werkgroep Verkeer

waarin gevaarlijke verkeerssituaties besproken worden en aan

de gemeente worden voorgelegd ter verbetering. Twee keer

per jaar vindt dan een bijeenkomst plaats waar de gemelde

situaties besproken worden en voorgelegd aan de gemeente.

Na een maand komt de gemeente bij monde van de

wethouder en de ambtenaar verkeer weer bij de Werkgroep

Verkeer om de oplossingen te bespreken en in veel gevallen

zijn de kleinere problemen dan al opgelost.

Wij willen u als scootmobielgebruiker vragen die

verkeerssituaties die u als onveilig ervaart te melden aan de

Werkgroep Verkeer in uw dorp. U kunt dit het beste per mail

doorgeven aan het volgende adres:

- Aarle-Rixtel: info@dorpsplatform.nl

- Beek en Donk: info@dorpsraad-beekendonk.nl

- Lieshout: mhubrechsen@onsbrabantnet.nl

- Mariahout: marivanderijt@hotmail.com

U kunt natuurlijk ook terecht bij uw Stichting Scootmobielpark

Laarbeek via de website www.scootmobielpark.nl of per mail

info@scootmobielpark.nl Hier vind u ook alle informatie over

cursussen voor beginnende scootmobielgebruikers. U kunt

ook bellen met José Zwanenberg op 0492-382947

Stichting Scootmobielpark Laarbeek

Terug naar de startpagina