Steunpunt Mantelzorg Laarbeek

Als je voor een ander zorgt,

dan heet je mantelzorger…

en ongeveer een op de tien Nederlanders is mantelzorger. Iedereen die zorg verleent aan familieleden of bekenden met een chronische ziekte of beperking heet mantelzorger.

 

Mantelzorg is veelomvattend.

Wilt u hulp of meer informatie?

 

Steunpunt Mantelzorg Laarbeek.

Otterweg 27, 5740 BC Beek en Donk

Telefoon: (0492) 464289

Spreekuur: op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur

Terug naar de startpagina