KBO afdeling Alphen

 

 

Wie zijn wij ?

 

KBO-ALPHEN is een organisatie van en voor senioren.


KBO-ALPHEN sluit aan bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.
 

KBO ALPHEN acht het ook van belang, dat steeds meer 50 plussers het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde hun belangenbehartiger, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van hun leden. Uw mening telt en ideeën zijn altijd welkom!

 

De KBO afdeling Alphen is een belangenvereniging van en

voor senioren vanaf 50 jaar. De afdeling maakt deel uit

van KBO Brabant. Onze afdeling heeft momenteel 540 leden.

De vele activiteiten worden georganiseerd door ongeveer

50 vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit 5 personen.

 

Wat doet de KBO ?

 

De KBO biedt mogelijkheden om deel te nemen aan het sociaal

en maatschappelijk leven.

Biedt activiteiten aan voor ontspanning, bevorderen en

onderhouden van de mobiliteit en voor het leggen van

sociale contacten

Onderhoudt contacten met de gemeente en met instellingen om de

belangen van ouderen in Alphen te behartigen

 

Uitgangspunten:

 

Bevorderen van het welzijn, integratie, participatie en gelijkwaardigheid

van de ouderen binnen de Alphense samenleving.

Respect voor de traditie waaruit de KBO is voortgekomen.

Solidariteit van de ouderen onderling: met elkaar en voor elkaar.

Als U lid wilt worden van onze vereniging klik hier

 

Terug naar de startpagina