notities uit de jaarvergadering van 23 feb 2012

Beste KBO leden,


Hier het financieel verslag en verantwoording van  mij als penningmeester.

Maar ik wil als voorzitter van onze activiteiten commissie ook iets zeggen
Over  het prachtige werk van de vrijwilligers,de kracht van onze KBO vereniging schuilt in onze  vrijwilligers,zij zijn degene die onze vereniging draaiende houden sta je hier wel eens bij stil!
 Vandaag dat ik een beroep op jullie allen,waar liggen jouw kwaliteiten, waar wil jij,je voor inzetten om zo onze leden te helpen
Onze verzorgingstaat is een beetje verweest ,niemand heeft het gevoel eigenaar te zijn,besef goed alleen  solidariteit kan ons redden.
Onze wereld staat voor een dilemma wordt het verdeel en heers, of zijn wij bij machte dit tij te keren.
Wij moeten het ik – ik  tijdperk verwijzen wij naar de prullenbak,
Wij gaan als KBO voor het wij- wij gevoel, alleen bij wij- wij  hoor je erbij
Zoals wij zijn opgevoed door onze ouders ,de deur wijdt  open zetten om mensen uit hun sociale isolement te halen.
Op onze kinderen hoeven/kunnen wij geen beroep meer doen die moeten werken,of wonen ver weg en hebben hun eigen beslommeringen want ook deze tijd vergt veel van hen,maar daarom ook veel van ons.
Ook onze leven veranderd snel zo ben je gezond zo heb je hulp nodig.
Blijf niet aan de kant staan,tijd kost voor ons geen geld wel liefde en solidariteit
Zorg dat je geen vreemde wordt in je eigen leefwereld en in deze gemeente ,
Onze kracht is solidair zijn ,vandaar ik dit beroep op jullie doe  steek je handen uit de mouwen,ook voor jou komt een andere tijd.
Wij hebben als vereniging de potentie om voor ons zelf te zorgen voor onze ouderen , maar dat moet je  dan wel willen,denk hier maar eens over na.

Ik vraag een daverend applaus voor  al onze vrijwilligers.Piet/Helmi,

 

Toch een  kleine ode aan jullie beide .
Vroeger heb ik wel eens gehoord van ’ t laatste uur.
maar sinds ik toetrad tot het KBO bestuur
Dacht ik dat voor ons bestuur  dat niet bestond
maar mijn levenswijsheid blijkt  ongegrond.
Nu staan wij voor een voldongen feit zoals je ziet
afscheid te moeten nemen van Helmi en Piet.
Jullie inzet was duidelijk voor het sociale leven
de mens centraal dat was jullie gegeven.
Daar mag onze gemeenschap nu  trots op zijn
dat jullie in 1988 kozen  juist voor onze KBO lijn.
Dankbaarheid is een heel mooi begrip
maar komt zelden over iemands lip.
Doch wij  KBO leden zijn  jullie wel dankbaar
al is en was dat soms niet zo merkbaar.
Maar de tijd die jullie van jullie leven gaven
om voor ander het sociale leven te laven.
Waar vind je nog mensen van eerste uur
KBO leden  met dit  enthousiasme zoveel vuur.
Voor het besturen van onze KBO afdeling
met jullie  was dat voor ons geen verveling.
Wij hebben voor jullie heel veel respect
al is ons Nederlands soms niet zo perfect
Respect aan jullie voor de levensles en alle tijd
Met jullie inzet en heel veel vlijt.
Daar past alleen maar dankbaarheid in overvloed
Helmi en Piet het gaat jullie goed.
Wij staan nu voor jullie beide altijd  klaar
hopelijk vinden jullie dit ook een mooi gebaar .
Als dank voor jullie inzet al die jaren
ga je nu maar in rustige wateren varen.
Wij zetten deze lijn en tocht voort
hopelijk zonder  echt afscheid zoals dit hoort.
Wij mogen altijd een beroep op jullie doen
Op jullie kennis  van nu en toen.
Daarom valt dit afscheid minder zwaar
Zoals ik het tenminste ervaar
Dit  schouder klopje en een vriendelijk woord
Is dat wat jullie beide  nu toe behoord.
Nogmaals  bedankt namens allen leden
Wij  allen zijn en waren  zéér tevreden
Bedankt.  KBO afd. Aalst


Doe wat je wilt doen, maar doe het met passie.
Alles heeft zijn schoonheid, maar niet iedereen ziet haar.


 

Terug naar de startpagina