Collectieve Belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging manifesteert zich bijvoorbeeld in de wisselwerking met o.a. senioren koepelorganisatie het O.T.O. (Stichting Overlegnetwerk Tilburgse Ouderen) Deze vertegenwoordigt alle ouderenorganisaties in Tilburg. Voor KBO kring Tilburg een goede brug naar de plaatselijke politiek.


Voordelen van deze goede samenwerking zijn vooral goede contacten met:

  • De Participatieraad WMO.
  • Commissie Sociale zekerheden
  • Klantenraad werk en bijstand
  • Platform Sociale Zekerheid (Sociale zaken van de gemeente Tilburg)
  • De woningbouwverenigingen
  • Stichting de Twern,
  • Thebe
  • De Wever over wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.
  • Zorgbelang Brabant
Terug naar de startpagina