Taken kring bestuur

Het kringbestuur is de belangrijkste schakel tussen enerzijds het bestuur van KBO-Brabant en anderzijds de Tilburgse KBO-afdelingen. Het kringbestuur geeft invulling aan haar taken door:

  • ondersteuning van de 4 clusters uit de 22 afdelingen.
  • collectieve en individuele belangenbehartiging.
  • jaarlijks het indienen van een aanvraag voor waarderingssubsidie ten baten van de uitvoering van activiteiten van de kring en de afdelingen.
  • en voorts toekenning en verdeling van desubsidiegelden aan de afdelingen.
Terug naar de startpagina