Afdelingen en afdelingsbesturen
  • Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur: met verantwoordelijkheid voor de eigen afdeling.
  • De afdelingen maken onderdeel uit van hun cluster; dit stimuleert samenwerking en uitwisseling rondom activiteiten.
  • Alle leden zijn lid van een afdeling en krijgen informatie over activiteiten en bijeenkomsten.
  • Leden kunnen in principe ook deelnemen aan activiteiten van afdelingen waarvan zij geen lid zijn. Gewoonlijk zal hier voor een extra bijdrage gevraagd worden.


Activiteiten organiseren is een eigen keuze; alle werkzaamheden daarin, zoals het organiseren van activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten gebeuren activerende en vrijwillige basis.

Terug naar de startpagina