De afdelingen organiseren activiteiten in en mét een volwaardige deelname en betrokkenheid aan de samenleving. Op die manier komen senioren met elkaar in contact en wordt sociaal isolement voorkomen.
Tegelijkertijd hebben veel KBO-afdelingen een vertegenwoordiging in organisaties met een duidelijk wijkoverstijgende inslag. De bekendste voorbeelden daarvan zijn, wijk /-dorpsraden; Stadsdeeladviesraden; wijkwerkgroepen; seniorenbeurs; openbaar vervoer; enz.

Signaleren wat er leeft onder de senioren is een belangrijke taak en uiterraad dat vertalen naar alle belanghebbenden met inbegrip van hopelijk ook de overheid. Informatiebijeenkomsten over onderwerpen die belangrijk zijn voor senioren nemen uiteraard een bijzondere plaats in. 


 

Terug naar de startpagina