Bestuur kring Tilburg

KBO-Kring Tilburg kent stedelijk 22 afdelingen. Overkoepelend is er een kringraad: alle afdelingen hebben een vertegenwoordiger daarin. Die kringraad is de ledenvergadering van KBO-Kring Tilburg. De afdelingen vormen dus in wezen de leden van de Kring.


De Kringraad vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar (april of mei) en najaar (november).

Daarnaast kan – indien nodig – een extra (thema) bijeenkomst gehouden worden.

 

 

Namenlijst bestuursleden KBO kring Tilburg

  

 

Voorzitter

Mevr. Els Aarts

Vice-voorzitter

Dhr. Noel Deryckere

Secretaris

Mevr. Ria Monsieurs

Penningmeester

Dhr. Bertus de Groot

         Adviseur KBO-Brabant

        Dhr. Frans Maas

Lid

Dhr. Theo van Eekelen

Lid

Dhr. Jan van de Laar

         Lid

         Dhr. Sjef Robben

 

Terug naar de startpagina