Algemene info

Biljarten:

 

Biljarten, een gezellige bezigheid, voor alle KBO leden.

 

De KBO zorgt, dat biljartliefhebbers wekelijks op dinsdagmiddag enkele gezellige uurtjes kunnen biljarten in De Kastanje.

Al heb je nog nooit gebiljart, maar zou je het graag willen leren, er zijn op dinsdagmiddag altijd mensen bereid om u te helpen.

Ook zijn er leden, die komen biljarten om nog wat bij te leren.

 


 

Biljarten

17 september wordt er begonnen met de nieuwe biljartcompetitie.

Deelnemers krijgen schriftelijk bericht.

 

Wilt u meedoen? Neem dan contact op met Gerard Hendriks  (342060)  of Wim van Otterdijk (341252).

 

De competities vinden meestal plaats op de volgende tijden:

Maandag namiddag van 13.30 - 16.30 uur.

Dinsdag voormiddag van 09.30 - 12.00 uur

Woensdag namiddag van 13.30 - 16.30 uur.

 

Regelmatig worden er onderlinge toernooien georganiseerd. 

Begin 2015 is er gestart met het Libre- en het Driebanden toernooi. De Libre competitie begint half september.

Iedereen is vrij in welk onderdeel men mee wil doen. 

 

 


 

Op deze Website kunt u wekelijks de uitslagen en de standenlijst van de toernooien raadplegen. Ook kunt u op de Website diverse foto’s bekijken.

Al met al een clubje waar iedereen graag bij wil zijn.

 Kom er bij en sluit je aan

 

Gerard Hendriks organiseert samen met Wim v. Otterdijk de competitie.

Wanneer u meer informatie wenst, neem dan contact op met Marga Huibrechtse. Zij is de contactpersoon. Tel. 841515


 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar de startpagina