Ook lid worden?

Ook Lid worden?

 

Lid worden van KBO-Brouwhuis
Waarom zou u lid worden?
 
KBO-Brouwhuis maakt deel uit van KBO-Brabant met ca 130.000 leden
 
De KBO heeft invloed en wordt gehoord bij overheid en politiek
De KBO maakt zich sterk voor een goede en betaalbare gezondheidszorg.
De KBO pleit voor uw inkomen, pensioen en koopkracht.
De KBO besteedt aandacht aan wonen, mobiliteit en vervoer.
De KBO biedt belastingservice, ouderenadvisering en goedkopere rijbewijskeuring.
De KBO houdt zich bezig met levensvragen en zingeving.
De KBO vindt dat ouderen een leven lang moeten kunnen leren.
De KBO ontwikkelt hiervoor specifieke activiteiten en ontwikkelt cursussen.
De KBO biedt computercursussen aan speciaal voor ouderen.
De KBO is een plek voor ontmoeting, ontspanning en actief zijn.
De KBO is solidair met ouderen die het minder goed hebben.
De KBO geeft 11x per jaar het ledenblad "Ons"uit.
De KBO geeft een ledenpas uit die garant staat voor kortingen op leveringen en diensten.
 
De kosten van het lidmaatschap (2019) bedragen € 21,00 per persoon per jaar.
U kunt lid worden vanaf 50 jaar.
 
Lid worden of informatie ontvangen
Via onderstaand formulier.  
    

 

Voorletters: *
Roepnaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam(namen): *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
Geboortedatum: *
Geslacht:
Telefoon:
E-mail:
Zou u actief kaderlid willen zijn?
Voorletters 2e persoon:
Roepnaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam(namen):
Geboortedatum:
Geslacht:
Zou u actief kaderlid willen zijn?
Schrijf mij/ons in als lid:
Stuur mij/ons informatie:
Terug naar de startpagina