Op stap met Valys

 Op stap met Valys:

 

Bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking

 

Uitstapjes buiten uw regio met Valys:

Valys is bedoeld voor sociaal-recreatieve uitstapjes van meer dan vijf ov-zones.

Een bezoek aan familie of vrienden, een dagje op stap met de kleinkinderen.

U kunt een reis boeken van deur tot deur, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer.


 

 

 

 

Hoe krijgt u een Valyspas?

De pas kunt u aanvragen met het formulier dat bij de brochure is gevoegd. Die pas kost eenmalig € 6,80. U heeft de Valyspas na ongeveer een week in huis. De brochure haalt U bij het WMO loket of U vraagt het aan een ouderenadviseur.

 

Wanneer komt u in aanmerking voor een Valyspas?

Als u een van de volgende documenten heeft:

· een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer;

· een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of scootmobiel;

· een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;

· een OV-Begeleiderskaart.

· een verklaring van, of namens de gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat.

 

Wat moet u (tegelijkertijd) opsturen?

· het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier;

· een kopie van een van de bovengenoemde indicatiedocumenten;

· een recente pasfoto;

· een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart )

 

Wat kost een Valys reis?

Als pashouder van Valys krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (pkb). Met uw pkb reist u voor € 0,20 per kilometer.

U mag gratis een begeleider meenemen en nog maximaal drie reisgenoten, waarvoor betaald moet worden. Uw reisgenoten moeten wel op dezelfde plaats in - en uitstappen. Elke reisgenoot betaalt € 0,20 per kilometer.

 

Hoe betaalt u?

U betaalt nooit in de taxi! De reiskosten voor u en uw reisgenoten worden automatisch afgeschreven van uw rekening. Bij het aanvragen van de Valyspas vragen wij u daarvoor een machtiging te ondertekenen.

U krijgt een overzicht van de door u gemaakte Valysreizen en het restant Valyskilometers.

 

Hoe boekt U een reis?

Boeken kan 24 uur per dag via www.valys.nl. Als u een rit wilt boeken, kunt u natuurlijk ook bellen. Dat kan tussen 06.00 uur en 01.00 uur. Het nummer van de reserveerlijn is 0900 – 9630 (€0,05 per minuut).

Let op: een reis mag NOOIT na 01.00 uur eindigen! U moet voor dat tijdstip op uw bestemmingsadres zijn.

Let op: als u op dezelfde dag boekt als de dag waarop u wilt reizen, dan betaalt u een bedrag van € 3,- extra aan reserveringskosten. U kunt tot 21.00 uur de dag voor vertrek kosteloos boeken. Het loont dus om tijdig te boeken.

 

Hulpmiddelen

Veel Valys passagiers maken gebruik van hulpmiddelen. Ook deze mogen in de taxi worden vervoerd.

Als u een hulpmiddel wilt meenemen, moet u dit melden bij het boeken van een rit.

 

Kilometerbudget

Voor 2017 is het standaard pkb-budget vastgesteld op 600 km.

Al is uw pkb-budget op, dan kunt u tegen een speciaal tarief van

€ 1,31 per kilometer met de taxi rijden.

 

Het Hoog Kilometer Budget bedraagt 2250 km. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u dit aanvragen bij HPKB in Utrecht tel. 030-5112535. Zij verzorgen de aanvragen voor Valys.
Voorwaarde is dat de bestemming of het vertrekpunt van de reis meer dan vijf OV-zones van uw woonadres ligt. Om voor dit budget in aanmerking te kunnen komen, dient men allereerst in het bezit te zijn van een Valyspas (het zogenaamde standaard persoonlijk kilometer budget). U kunt in aanmerking komen voor een hoog persoonlijk kilometer budget (HPKB) indien u niet in staat bent door medische en/of ergonomische beperkingen en/of onder begeleiding van derden, reizigersassistentie, Valys en/of (leen)hulpmiddelen met de trein te reizen.


Zie verdere informatie in de brochure of neem contact op met een van onze de ouderenadviseurs.

Alle informatie is ook te vinden op: www.valys.nl

 

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link.

www.valys.nl

Terug naar de startpagina