Activiteiten october 2011

P.S. Lees altijd de Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

WOENSDAG 5  OCTOBER

12 uur 00 KBO dag in 't Hazzo!

 

Beste KBO-leden,

Zoals reeds werd aangekondigd in de nieuwsbrief van september (bijlage in de Ons) vindt onze Jaarlijkse KBO Feestdag plaats op Woensdag 5 October 2011

Wij beginnen dit feest om 12.00 uur in ’t Hazzo met de gebruikelijke kop koffie/thee en aansluitend een lunch.

Wij hebben voor deze feest-middag beslag weten te leggen op het
Brabantse Trio Triple X met een mooi repertoire van Nederlands- Duits- en Engelstalige liedjes , disco, classics en Golden Oldies, country, & Rock&Roll  
Levensliedjes en hits van nu, zowel heel modern als nostalgisch,om naar te luisteren en op te dansen.

Tijdens de pauze verkoop kaartjes voor de loterij met leuke prijzen,
na het optreden van Triple X is de trekking van deze loterij

De kosten van deze middag hebben wij kunnen beperken tot € 15,50 p.p. (niet leden € 24,50 p.p.)

Wij hopen u hiermede een gezellige en onvergetelijke feestmiddag te
kunnen bezorgen waarover nog lang nagepraat kan/zal worden.

Aanmelden vóór 29 september a.s.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dhr/mevr……………… Adres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O neemt met … personen deel aan deze middag en heeft het bedrag
overgemaakt op bankreknr. 10 11 02 135 tnv. KBO afd Aalst

O neemt met .. personen deel aan deze middag en betaalt het bedrag
bij inlevering van deze strook.

Deze strook inleveren vóór 29 september a.s bij Joke Maasakkers, Jan Stekhuizen, Jan van Lieshout of Bert Baselmans

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

  

DONDERDAG 6 OCTOBER

 

13 uur 30 Kaarten in 't Hazzo 

 

DINSDAG 11 OCTOBER

 

Eetpunt Ekenrooi

 

DONDERDAG 13 OCTOBER

 

KBO Culturele Kringdag in Maarheeze, in de Smeltkroes

Kaartjes te bestellen bij Bert Baselmans.

zie de bijlage van nieuwsbrief september 2011

 

Voor degenen die niet naar Maarheeze gaan:

13 uur 30 Kaarten in 't Hazzo

 

DONDERDAG 20 OCTOBER

 

13 uur 30 Kaarten in 't Hazzo 

 

DINSDAG 25 OCTOBER

 

14 uur 00 Lezing in 't Hazzo 

 

DONDERDAG 27 OCTOBER

 

13 uur 30 Kienen in 't Hazzo 

 

P.S. Lees altijd de Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

Terug naar de startpagina