Activiteiten juli 2011

 P.S. Lees altijd de Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

WOENSDAG 7 JULI 2011

13 uur 30 Kaarten

 

  

DINSDAG 12 JULI 2011

Eetpunt Ekenrooi

 

  

WOENSDAG 13 JULI 2011

10 uur 30 Fietsen vanaf 't Hazzo

 

WOENSDAG 14 JULI 2011

13 uur 30 Kaarten

 

 

WOENSDAG 20 JULI 2011

 

BBQ MIDDAG

 

Beste KBO-leden,

 

Degene die vorig jaar onze eerste KBO BBQ-middag hebben meegemaakt

zullen kunnen bevestigen dat het een gezellige en zeer geslaagde middag is geweest dus...

 

Ook dit jaar hebben wij een BBQ-middag, met live muziek, gepland en wel

op Woensdag 20 juli 2011 op ’t Hazzo plein. (Bij slecht weer kunnen wij gelukkig altijd nog naar binnen)

 

Aanvang: 14.30 uur met kopje koffie/thee en gebak, waarna om ± 17.00 uur begin van de BBQ.

 

De kosten hieraan verbonden bedragen €. 14.50 per persoon

(Niet leden zijn ook welkom, doch betalen €. 19.50 per persoon)

 

U kunt zich voor deze BBQ-middag aanmelden bij een van de leden van de activiteitencommissie - t.w.

 

Joke Maasakkers, Emmastraat 1a, Jan Stekhuizen, Emmastraat 25

Jan van Lieshout, Laarstraat 7

Bert Baselmans, Jul.de Lannoylaan 3

 

Kom

Bij

Ons naar de BBQ

 

Deze strook inleveren voor 10 juli 2010

 

Dhr/Mevr………………………neemt met . . . pers deel aan de BBQ-middag

 

O. Hij/zijheeft het bedrag overgemaakt op bankreknr 1011.02.135 kbo afd Aalst

 

O. Hij/zij betaalt het bedrag bij inlevering strook

 

Om tot een perfecte bbq te komen willen wij u vragen om uw keuze p.p. alvast door te geven

 

  

Hamburger

 

Varkensfilet

 

Gemarineerd speklapje

 

Gemarineerde kipfilet

 

Vis

 

 

 

DONDERDAG 21 JULI 2011

 

Het kienen gaat niet door wegens sluiting van 't Hazzo

 

DONDERDAG 28 JULI 2011

13 uur 30 Fietstocht vanaf 't Hazzo.

 

P.S. Lees altijd de Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

Terug naar de startpagina