Nieuws

Woensdag 3 oktober DVO Muziekmiddag in zaal de Zwaan. 

met medewerking van;

VTO orkest en Un Bietje Brabants

 

In het kader van de internationale dag voor de ouderen in oktober organiseert KBO Zeilberg een muzikale Brabantse-middag met een optreden van twee bekende muziekgezelschappen.
 

In zaal de Zwaan Zeilberg, woensdag 3 oktober 2018 aanvang 13.30 uur.

 

13.30 u Ontvangst, leden met Koffie+ vlaai
                               
13.40 u Optreden VTO tot 14.40 uur.      
                               

14.40 u Pauze, en consumptie+ hapje  + loterij verkoop.

 

15.05 u Voortzetting program met
1de optreden Un Bietje Brabants.
 

15.45 u  Pauze, + loterij verkoop.

 

16.10 u Voortzetting program met
2de optreden Un Bietje Brabants.

 

16.50 u Einde muzikale middag.

 

16.50 u Loterij trekking      
                   

17.00 u  Afsluiting van de DVO met Brabantse koffietafel.       

 

Entree kaartjes zijn verkrijgbaar bij Mart Wijnands tel; 322788

Na afloop van deze spetterende muzikale middag kunt u deelnemen aan een warme maaltijd.

Onze Locatie; Zaal de Zwaan Blasiusstraat 11  Deurne

 

 

Wereld Alzheimer dag

Deurne Dementievriendelijke Gemeente

 

Dementie is een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en meest bekende vorm is de ziekte van Alzheimer. In Nederland lijden ruim 250.000 mensen aan dementie. Dit aantal zal de komende twintig jaar verdubbelen als gevolg van de toenemende vergrijzing in onze maatschappij. Mensen met dementie zullen we dus steeds vaker tegen gaan komen in het dagelijks leven. Dit komt omdat zij tegenwoordig langer thuis blijven wonen.

Voor Dementievriendelijke Gemeente Deurne reden om op Wereld Alzheimer dag, maar eigenlijk de hele week dit thema onder de aandacht te brengen van de inwoners van Deurne. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk.

 

Maandag 17 september // Gastoptreden Piet Driessen tijdens inloopspreekuur 14:15 uur Onsplekske, te Liessel // 15:00 uur Kastanje, Hoofdstraat 62 te Liessel

Muzikant Piet Driessen komt met muziek aandacht vragen voor dementie tijdens het wekelijkse spreekuur.

 

Dinsdag 18 september // Gastoptreden Jan van Geffen tijdens inloopspreekuur 13:30 uur ‘t Huis, Pastoriestraat 20b te Vlierden

Muzikant Jan van Geffen verzorgt met zijn mondharmonica de muzikale omlijsting tijdens het wekelijkse spreekuur.

 

Woensdag 19 september // Piet Driessen komt tijdens het huiskamerproject Vanaf 10:00 uur Museum Techniek met ’n Ziel, Dorpsstraat 23 te Neerkant

 

Vrijdag 21 september // Gastoptreden Jan van Geffen tijdens inloopspreekuur 10:00 uur in de Buurtkamer, te Helenaveen

 

Vrijdag 21 september // Pop up Alzheimercafé

18:30 uur inloop // Cratosvrienden, Rembrandt van Rijnstraat 5b te Deurne Deze avond vind er een pop up Alzheimercafé plaats met als thema muzikale ontmoeting. Muziektherapeut Evelien Mescher verteld over wat muziek doet met mensen met dementie. Daarnaast verzorgd Carolien van der Hulst van Zangwerk voor een muzikaal intermezzo. Ook is er uitleg over dementie en het Alzheimercafé Peelland. Het programma duurt tot circa 20:30 uur.

 

Zondag 23 september // Muzikale afsluiting Wereld Alzheimer dag 14:00 uur // Pastoor Roespark te Deurne (Achter de Nieuwenhof)

Op deze middag zal er een optredengegeven worden door het Deurnes Gemengd Koor met klassieke- en herkenbare liederen. Ook zal er aandacht zijn voor dementie tijdens deze middag. Het programma duurt tot 15:30 uur. Bij slecht weer is het optreden in de Willibrorduskerk.

 

Zondag 23 september // Film ‘Away from her’

20:00 uur // Parochiecentrum, Visser 2 te Deurne // gratis toegankelijk

In het Parochiecentrum wordt de film ‘Away from her’ vertoond. Na de film wordt dit nog nabesproken.

 

Dinsdag 25 september // Optreden Vrijetijdsorkest

10:30 uur ontvangst // Gerardushuis, te Walsberg // gratis toegankelijk

Een muzikale ochtend om even te ontspannen en genieten. Het Vrijetijdsorkest ontvangt iedereen om 10:30 uur in het Gerardushuis in de Walsberg waar ze ook altijd repeteren. Tussen 11:00-12:00 uur zullen zij een concert verzorgen met herkenbare muziek voor ouderen.

 

Andere activiteiten voor mensen met dementie en hun naaste(n) en geïnteresseerden:

 

Donderdag 13 september // Informatie avond over dementie 19:30 uur // Cultuurcentrum, Martinetplein te Deurne

 

Zondag 30 september // Cultuurparade

12:00 uur // Startpunt gemeentehuis Deurne // gratis toegankelijk

Tijdens de cultuurparade kunnen mensen, op eigen gelegenheid, één of twee wandelingen lopen in/rondom het centrum van Deurne. Onderweg wordt er informatie verteld over bijzondere gebouwen en zijn er diverse optredens. Bij het startpunt op het gemeentehuis kun je een gratis routeboekje met programma ophalen op deze dag.

 

Dinsdag 23 oktober // Film ‘Still Alice’

19:00 uur // Cratos, Rembrandt van Rijnstraat 5b te Deurne // gratis toegankelijk Bij Cratos wordt de film ‘Still Alice’ vertoond. In de film volg je Alice Howland, een vrouw van vijftig die de diagnose alzheimer krijgt.

 

Zaterdag 17 november // Voorstelling Ma – over een moeder en haar zoon 20:30 uur // Cultuurcentrum Martien van Doorne te Deurne // € 21,50 per persoon

Bent u een van deze momenten in de gelegenheid om samen met ons even stil te staan bij Dementie en de manier waarop wij daar als samenleving mee om gaan, dan verwelkomen wij u graag!

Voor meer informatie of vragen:

Zorg in Deurne: info@zorgindeurne.nl

Kijk ook op www.facebook.com/dementiedeurne, daar worden allerlei tips en informatie over dementie gedeeld. Maar ook activiteiten in de buurt geschikt voor mensen met dementie en/of hun mantelzorger.

 

AVG, Privacy wetgeving 
Privacy statement

KBO Deurne-Zeilberg

mei 2018

 

KBO Deurne-Zeilberg verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO Deurne-Zeilberg.

 

KBO Deurne-Zeilberg streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s et cetera. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleidt kunnen worden spreekt men over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO Deurne-Zeilberg. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Door middel van dit privacy statement geven wij aan hoe KBO Deurne-Zeilberg hoopt te voldoen aan de wetgeving.

 

Van wie verwerkt KBO Deurne-Zeilberg persoonsgegevens?

KBO Deurne-Zeilberg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en vrijwilligers van bij KBO Deurne-Zeilberg aangesloten verenigingen.
 • Personen die interesse tonen in het lidmaatschap van een van de aangesloten verenigingen of die in het verleden lid zijn geweest.
 • Personen die als niet-lid deelnemen of deel hebben genomen aan door KBO Deurne-Zeilberg georganiseerde activiteiten en/of acties.
 • Personen die aan een bedrijf, instelling of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Van alle activiteiten onderdelen van KBO Deurne-Zeilberg verwerken wij persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. (Leaweb)  dit geschied bij aanmelding en activiteiten door de penningmeester en bij diverse activiteiten ook door de voorzitter.

(Zie verder ook onder de alinea, wie kan er bij mijn gegevens.)

 

Waarvoor verwerkt KBO Deurne-Zeilberg persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden van KBO Deurne-Zeilberg, of aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het provinciale magazine ONS. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

E-mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailing kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door dit mede te delen aan ons secretariaat. Iemand kan de eigen gegevens aanpassen door aan het secretariaat door te geven wat wel of niet als wenselijk vermeld mag worden.

(door te geven ‘gegevens wijzigen’)

 

Verwerkt KBO Deurne-Zeilberg bijzondere persoonsgegevens?

Nee, KBO Deurne-Zeilberg verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens en dergelijke. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO Deurne-Zeilberg draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

 

Hoe gaat KBO Deurne-Zeilberg met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

 

Wie kan er bij de persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie (penningmeester en voorzitter) de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook de daartoe geautoriseerde medewerkers van onze vereniging kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket (voor de vereniging KBO Deurne-Zeilberg geldt: ook eventueel wijzigingen aanbrengen).

 

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking en dergelijke) precies in zijn werk gaat.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

KBO Deurne-Zeilberg wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij er een gerechtvaardigd doel mee gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie of het hosten van de website).

N.B. te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken of informatie bijeenkomsten.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Cookies en dergelijke op de website

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming - wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO Deurne-Zeilberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag informatie te kunnen voorzien.

KBO Deurne-Zeilberg verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en subpagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO Deurne-Zeilberg verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan ik zien welke gegevens KBO Deurne-Zeilberg van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die KBO Deurne-Zeilberg verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie van uw afdeling of met de voorzitter van KBO Deurne-Zeilberg. Indien gewenst, kunt u ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO Deurne-Zeilberg kunt u terecht bij ons secretariaat. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek kunt u dit melden aan ons secretariaat.

KBO Deurne-Zeilberg heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken op telefoonnummer 06 1206 0924 of per e-mail: secretariaat.kbozeilberg@gmail.com.

 

Wijzigingen privacybeleid

KBO Deurne-Zeilberg streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van KBO Deurne-Zeilberg is altijd het meest recente statement beschikbaar.

 

Namens het bestuur,
Secretariaat
Mevrouw Marie Anne van der Ven   Zeilbergsestraat 115, 5751 LK Deurne
Tel, 06 1206 0924
e-mail,  secretariaat.kbozeilberg@gmail.com  
Onze website; www.kbo-deurnezeilberg.nl
website van de Kring; www.kbo-kringdeurne.nl
24 mei 2018lh.

 

Tablet cursus KBO-Den Draai bekijken?

klik op de link;  https://youtu.be/5kj9Tp1hhds

 

ZORGVERZEKERINGEN,

Beste mensen wilt voor uw zorgverzekering gebruik maken van uw KBO-lidmaatschap dan heeft u het collectiviteitsnummer nodig van de zorgverzekering. bij veel maatschappijen staan wij nog geboekt als,

KBO-Kring Peelland

Hieronder treft u enkele Collectiviteitsnummers die door de  verzekeringsmaatschappijen worden gebruikt;

VGZ;  11649

CZ;   002422719

ZK;   207000837

IAK;   8086

Bij aanmelding een van bovenstaande nummers gebruiken.

 

 

Ziet u er tegenop om belastingaangifte te doen?
Dan kunt u als KBO-lid gratis gebruik ma­ken van de Belastingservice.   Ook dit jaar helpen onze deskundige belasting-invullers u graag  met het invullen van uw belastingpapieren.


Aangiften
Onze belastinginvullers helpen andere ouderen  graag  met  hun    belastingaangifte of met het aanvragen of wijzigen van de  huur- of zorgtoeslag.  De invullers hebben een training doorlopen van de Belastingdienst.
Daardoor weten zij precies wat de regels zijn en wat er allemaal veranderd is.
 

Voor wie?
De  service  i s  voor gepensioneerde leden van de KBO.
Als inkomensgrens  geldt voor een alleen­ staande € 35.000 en voor gehuwden of samenwonenden € 50.000 per jaar.
Voor deze doelgroep is gekozen, omdat mensen met een bescheiden inkomen weinig andere mogelijkheden hebben voor hulp bij de belasting­ aangifte.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de leden van KBO.
 

De benodigde gegevens
Aangifte  kan complex en tijd rovend zijn.
Daarom  is het handig  als u de volgende gegevens bij de hand hebt:

 • uw jaaropgave van de SVB,  opgave van pensioenfondsen en lijfrente-verzekeraars over 20l5;
 • de WOZ-beschikking  van gemeente met peildatum 01-01- 2014 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2015;
 • uw jaaropgave 2015 van de bank;
 • bewijsstukken van gedane giften;
 • bewijsstukken van zorg- en/of huurtoeslag;
 • facturen van buitengewone  uitgaven in verband met ziekte (voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering)
 • voor de invuller, de machtigingsbrief, verstrekt door de Belastingdienst.

Wijzigingen

U kunt tot 1 mei aangifte doen zonder hiervoor uitstel aan te vragen.
Er zijn minder aftrekposten voor de specifieke zorgkosten.
Denk bij die aanpassingen aan een traplift, verhoogde  toilet of tuinaanpassingen.

Ook veranderd zijn de regels voor periodieke giften. Als de organisatie aan de gestelde eisen voldoet, is nu een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende, waar het voorheen nog moest worden vastgelegd door een notaris.     

 

Voorstel tot het samenstellen van een werkgroep voor het bedingen van kortingen bij plaatselijke bedrijven.

In de kringraad van 28 januari is gevraagd mogelijkheden te onderzoeken of leden van de KBO in Deurne kortingen zouden kunnen verwerven bij aankopen in de plaatselijke middenstand. Het kringbestuur wil gevolg geven aan een dergelijk onderzoek en wil hiervoor een kleine en beperkte werkgroep instellen voor een vrij korte periode. Zij gaat onderzoeken bij welke bedrijven kortingen behaald zouden kunnen worden en hoe hoog die kortingen zouden kunnen zijn. Er wordt voorlopig aansluiting gezocht bij een lijst van de Gehandicaptenvereniging BVG Peelland in Deurne. Die lijst, die iedereen kan inzien op de website, vermeldt onderstaande bedrijven. De werkgroep krijgt de vrijheid ook andere keuzes te maken of andere bedrijven te benaderen.  

 

 

 

 

 

10% korting op alles

Mandy’s bloemenhuis
Stationsstraat 92
Deurne

 

10% korting, behalve op boeken en tijdschriften

Boekhandel “Berkers”
Stationsstraat 42
Deurne
 

 

5% korting op het hele assortiment,uitgezonderd cadeaubonnen, folderaanbiedingen..Niet geldig i.c.m. andere kortingsacties, airmiles (Praxis)(Er kan om legitimatie gevraagd worden.)

Boerenbond: korting geldt niet op artikelen zoals CBD zakgoed, Koe & Boe, geneesmiddelen

Praxis: korting geldt niet op artikelen zoals Velux en Zibroproducten, Wallebroek sierbeslag, tuinhuisjes/blokhutten/dakkapellen

Boerenbond Deurne :

10 % korting

maandag t/m donderdag

 

10% korting maandag t/m donderdag

Cafetaria “de Snackbar”
Helmondseweg 65
Deurne

 

10% korting op alles

Cafetaria “Friet van Piet”
Schelde 30
Deurne

 

20% korting exclusief arrangementen of acties.

Daf Drinks and foods Deurne
Oude martinetstraat 11
Deurne

 

10% korting op alle artikelen.

deSleutelbus.nl
Per 1 januari komt de Sleutelbus naar u toe. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 0493-351460 of 06-13050127 b.g.g. 06-13535297
Email: info@desleutelbus.nl

 

5% korting, behalve op laptops, pc, Apple producten, tablets, GSM telefonie, aanbiedingen en reparaties.

Expert Deurne
Stationsstraat 47/49
Deurne

 

10% korting op alle foto, video, en telefoon accessoires met uitzondering van beltegoed-kaarten. Dus niet op apparatuur, reparaties en aanbiedingen

Foka Deurne
Kerkstraat 8
Deurne

 

45% korting op technische onderdelen (niet bij montage), 30% korting carpoint accessoires.
Niet voor accu’s en banden, daarvoor geldt een netto prijs.

Goossens Automaterialen
Leembaan 55
Deurne

 

10% korting op alle taxiritten

Gotax taxi
Stadhoudersweg 1
Deurne

 

10% korting op het hele assortiment, behalve op telefoonkaarten, cadeaubonnen en artikelen van afdeling 35 en 70, boeken en cd’s, horeca, gebak, fotografie en gordijnmaakservice.

Hema Deurne
Wolfsberg 15
Deurne

 

10% korting op alle artikelen, maandag t/m woensdag

Grein Mode Asten
Floraplein 3
Asten

 

5% korting bij contante betaling op alle voorgeprijsde artikelen uit de profshop. Deze korting geldt niet voor arbeid, speciale acties, folderaanbiedingen, cadeaubonnen, ruwe bouwmaterialen, artikelen als dakramen, trappen, solatubes, deuren, kasten, etc.

Holten van de Wal BV
Veldstraat 37
Deurne

 

10% korting op alle artikelen

Kruidenhoeve Milheeze
Bankert 5
Milheeze

 

10% korting op het totaalbedrag bij een minimale besteding vanaf 15 euro

Restaurant “De Eeterij”
Stationsstraat 17
Deurne

 

5 % korting bij besteding tot 75 euro; kortingscode peelland5 gebruiken.10 % korting bij besteding vanaf 75 euro; kortingscode peelland10 gebruiken.

 • Bestellingen worden gedaan via het Internet.
 • De verantwoordelijkheid ligt bij de koper zelf.
 • Eventuele geschillen dienen koper en verkoper zelf op te lossen, wel even melden bij het bvg bestuur.
Scootmobieleasy.nl

 

10% korting op alles behalve rookwaren (dinsdag t/m vrijdag)

Snackpoint “De Frietterie”
Molenstraat 67
Deurne

 

10% korting op kleding & accessoires

Solo Fashion
Stationsstraat 1
Deurne

 

25% korting op de entreeprijs

Speelpaleis “Trollenland”
Jacob Marisstraat 6 A
Deurne

 

10 % korting op alle artikelen

Vevi-Tools Hobbyartikelen
Sint Jozefstraat 47a
Deurne

 

Op vertoon van uw kortingspasje ontvangt u eenmalig een dagpas. Hiermee mag u dan die dag gebruik maken van alle faciliteiten in ons sportcentrum. (normaal niet te koop, zodoende kunt u zelf ervaren wat u fijn vindt, dagwaarde 15 euro)

(Let op!!  Deze regeling geldt nog tot 01-09-2016)

Sportcentrum “de Wiemel”
Molenstraat 50 A
Deurne
 

Leden die modelspoortreinen van mij willen kopen krijgen bij aantonen van het pasje 5% korting. Open op woensdag, zaterdag en zondagmiddag.

Roger Derkx

Zwin 31
Deurne

 

 

 

Ledenwerving  Afdeling Deurne-Zeilberg

                                                             

Een grote en sterke KBO is goed voor alle ouderen in Zeilberg.  

En wat maakt een sterke KBO?           

Veel leden natuurlijk! Vandaar ook dat wij u als trouw KBO-lid uitdagen, om een nieuw lid te werven.

Kijkt u eens rond in uw omgeving of buurt, breng een nieuw lid aan bij een van onze bestuursleden.

Hoe werft u een nieuw lid ?

U kent vast wel een vijftigplusser in uw familie of buurt die nog geen KBO-lid is.
Laat hem of haar eens kennismaken met KBO-Zeilberg. Vertel hen over onze vele activiteiten.
Kijk eventueel eens op internet onder;
www.KBO-Brabant.nl           
Vertel over uw eigen ervaringen met  KBO-Zeilberg en som de voordelen van het lidmaatschap op.     

U zult zien, als u de eerste stap zet, volgt de rest vanzelf!

 

Als lid van KBO-Zeilberg, bent u tevens lid van KBO-Brabant.

Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:

 • Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
 • Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
 • Collectiviteitkorting op; (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
 • Individuele helpdesk (073-644 40 66)
 • Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
 • 'Ons', het maandelijks full colour magazine voor senioren met allerlei informatie
 • Senioren Expo Veldhoven
 • Toegang tot de besloten websites voor leden
 • Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

Werf een nieuw lid  én maak onze club bekend!

 

Denk niet te snel dat het ene, extra lid er niet toe doet. Want met zijn allen staan we veel sterker. Uw nieuw lid is meer dan welkom!

BEZORGT U UW CLUB NIEUWE LEDEN?

 

 

Beste……………

Hierbij geven wij u graag enige informatie over de voordelen van het lidmaatschap dat KBO-Zeilberg u biedt.
 

Het lidmaatschap biedt u namelijk diverse voordelen.

Als lid van de KBO kunt u onder andere gebruik maken van, of een beroep doen op:

 • Diverse deskundigheid van het KBO-Brabant bureau en van onze plaatselijke adviseurs.
 • De ouderenadviseur kan u helpen bij de vele vragen die er bij u leven op gebied van de individuele hulpvraagstukken o.a. over en alles wat te maken heeft met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 • De belasting invulhulp kan u hulp bieden bij het invullen van uw belastingaangifte, huur- en zorgtoeslag.
 • ............

Als lid kunt u deelnemen aan een groot aantal activiteiten welke door ons  georganiseerd worden en u kunt zelf mede activiteiten bepalen zoals;

 • Informatie,      middagen, informatieve bijeenkomsten WMO gerelateerd,
 • Amusement,    middagen, muziek,film, zang en cabaret sfeer,
 • Ontspanning,   middagen, kaarten, biljarten koersballen, etc,
 • Fietstochten,    korte- en lange tochten hel vaak gecombineerd met een middag excursie,
 • Wandelingen,   in onze mooie omgeving

Wij besteden aandacht aan;

Zingeving zoals: paasviering, kerstviering, ziekenbezoek, jubileumbezoek en bezoek jarigen enz.
 

Ledenservice:

 • Regelmatig krijgt u, het KBO magazine ONS waarin veel informatie en diverse kortingsaanbiedingen en onze plaatselijke KBO leden informatie thuis bezorgt.
 • Als lid ontvangt u, een leden pas daarmee kunt u bij de KBO voor advies en service en eventuele kortingen.
 • Een hoge korting op uw zorgverzekering bij het IAK en of CZ.
 • Diverse koringen bij bedrijven in Deurne.

U ziet, het is meer dan de moeite waard om lid te zijn van onze KBO.

Wij begroeten u graag van harte als nieuw lid van KBO-Zeilberg.

Pak de telefoon en bel als u nog iets meer wil weten;

 

Met vriendelijke groet,

 

Ons Correspondentieadres is.
KBO-Deurne-Zeilberg.
Secretariaat, Mevr. M.A. van der Ven-Vermeer Zeilbergsestraat 115  5751LK  Deurne  0493-311372

e-mail adres, Secretariaat.kbozeilberg@gmail.com

Terug naar de startpagina