Aanmelden

Lid worden van KBO Langenboom

 

De KBO-Langenboom is een grote vereniging. De belangstelling en animo om georganiseerd te zijn, sociale contacten te leggen en gezellig samen dingen te ondernemen, neemt toe. Wat er zoal het hele jaar door aan activiteiten wordt ontplooid kunt u lezen onder onze rubriek Activiteiten.

Misschien hebt u ook andere goede ideeën!!! Vertel het ons. Dan wordt zeker gekeken hoe dit eventueel in het al grote aanbod ingepast kan worden.

 

De contributie is € 22,00 per jaar

U ontvangt hiervoor ook het blad "D'n Booi" en het magazine voor senioren "ONS" van KBO Brabant.

 

 

/download/114304-Aanmeldingsformulier+KBO+Langenboom+april+2012.doc 

 

U kunt bovenstaand formulier downloaden, invullen en afgeven bij een van de bestuursleden of opsturen naar KBO Langenboom

 

De ledenadministratie wordt bij KBO-Langenboom gedaan door:

Johan Bardoel tel. 0486-431252

correspondentie-adres: Espenstraat 20, 5453JX Langenboom

e-mail: kbo-langenboom@outlook.com

website: www.kbo-langenboom.nl

 

 

U kunt zich ook digitaal aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en vervolgens op de knop versturen te klikken.

 

Aanmeldingsformulier
1e Gezinslid
M/V: *
Voorletters: *
Roepnaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Geboortedatum: *
E-mail adres:
2e Gezinslid (indien van toepassing)
M/V:
Voorletters:
Roepnaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
E-mail adres:
Overige gegevens
Straat, huisnummer: *
Postcode: *
Telefoon: *
Bank of Postgiro:
Rekeningnummer:
Diversen
Hebt u nog vragen en / of opmerkingen:
Wilt u als vrijwilliger meewerken:


Ideen:
BEDANKT
Hartelijk dank voor uw aanmelding als lid bij de KBO-Langenboom. De ledenadministratie stuurt u per e-mail een bevestiging en zorgt voor verdere informatie en ledenpas.
Terug naar de startpagina