Ledenblad verschijning + Interesante data.
DISTRIBUTIEDATA ONS 2018
 
De distributiedata van de ledenbladen voor 2018 zijn bekend.
Op de volgende data (steeds op een maandag,) is het blad bij de rayonmedewerker. Vanaf die dag worden de magazines volgens het gebruikelijke tijdschema verspreid.
 

 

Editie 1         maandag 08 januari

Editie 2         maandag 05 februari

Editie 3         maandag 05 maart

Editie 4         maandag 09 april

Editie 5         maandag 07 mei

Editie 6/7      maandag 11 juni

Editie 8         maandag 06 augustus

Editie 9         maandag 03 september

Editie 10       maandag 01 oktober

Editie 11       maandag 05 november

Editie 12       maandag 03 december

 

Op genoemde data zal het magazine ONS bezorgd worden bij de rayonbezorgers.

Deze rayonbezorgers bezorgen het magazine in de loop van de week bij de

Afdelingen.

 

Ons verschijnt in 2018 doorgaans op de eerste maandag van de maand.

In juli verschijnt er geen Ons in verband met de vakantieperiode.

 
Er wordt hard gewerkt om de diverse informatie op de juiste tijd bij u te krijgen.
Heb echter begrip voor de rayonmedewerker en ook voor onze plaatselijke bezorgers, zij hebben hun tijd nodig om de ledenbladen te bezorgen.
Het kan natuurlijk wel eens gebeuren dat als de vracht, door bijvoorbeeld slecht weer eens een keertje iets later is, dat de bezorging bij u in de bus ook wat later uitvalt dan u volgens het schema verwacht had!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en uw begrip,

                                                                 

Mogelijke andere interessante data voor u om te weten zijn:
 

Bestuursvergaderingen, zijn er op dinsdag,  9 januari – 6 februari – 6 maart – 3 april – 1 mei – 5 juni – 3 juli –4 september – 2 oktober – 6 november – 4 december.  

Schoolvakanties2018:  Carnaval 11 feb t/m 18feb,    Pasen 1/2 april,    Meivak 27april t/m5mei? 

Hemelvaart 10mei,  Pinksteren 20mei/21mei, Zomervak 7julit/m19aug, bouwvak,13juli-10augustus,

 Herfst, 19okt t/m23okt,   Kerst, 21-15-11t/m6-1-19  

Deurne kermis,  1t/m5 juni.                          Zeilberg kermis, 4t/m7 augustus

 

Ons Correspondentieadres is.
KBO-Deurne-Zeilberg.
Secretariaat, Mevr. M.A. van der Ven-Vermeer Zeilbergsestraat 115  5751LK  Deurne  0493-311372

e-mail adres, Secretariaat.kbozeilberg@gmail.com

 

28 januari 2018lh

 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de startpagina