Doelstelling KBO Heesch
Positie van de KBO
 
De KBO is een ledenorganisatie die de belangen van ouderen behartigt. De leden (zelf uit de doelgroep afkomstig) maken de dienst uit en de organisatie is een sterk vraaggestuurde. De KBO vertegenwoordigt de leden, maar ook de ouderen als geheel, naar buiten. De KBO is een zogenaamde zelforganisatie, die met behulp van een groot aantal vrijwillige ouderen, activiteiten organiseert. Door een groot ledental beschikt de KBO landelijk, provinciaal en lokaal over een groot maatschappelijk draagvlak en is de organisatie goed op de hoogte van de vragen, wensen en behoeften van ouderen.

EEN KBO-AFDELING STELT ZICH ALS DOEL
  1. Behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en de leden in het bijzondere, zowel individueel als collectief.
  2. Representeren van de ouderen bij contacten met de overheid en externe organisaties en instellingen voor ouderenwerk.
  3. Bevorderen van het welzijn van ouderen in de gemeente, waarbij centraat staat het bevorderen van de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid, het zelfbeschikkingsrecht en de maatschappelijke integratie.
  4. Sociaal culturele, educatieve en scholingsactiviteiten voor ouderen.
     
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KBO-AFDELING

De KBO-afdeling is primair belangenbehartiger van ouderen, leden en niet-leden, en dient als zodanig erkend te worden. Belangenbehartiging vindt zowel individueel als collectief plaats.
  1. De KBO-afdeling is aangever voor ouderenbeleid, brengt de vraag van ouderen aan bod en beoordeelt de producten van zorg, wonen en welzijn voor ouderen op kwaliteit. De KBO-afdeling beïnvloedt het gemeentelijke ouderenbeleid.
  2. De KBO-afdeling heeft als zelforganisatie van ouderen voorrang bij de organisatie en uitvoering van sociaal culturele activiteiten voor ouderen. Datzelfde geldt voor de kadervorming en educatie voor ouderen. Waar ouderen zelf kunnen moeten anderen niet overnemen.
  3. De KBO ontwikkelt en verbetert de zelforganisatie van ouderen om invloed, participatie en zelfwerkzaamheid van ouderen te versterken.
Terug naar de startpagina