Mondharmonica in Nuenen

 

 

 

Mondharmonica-orkest  "De Luchthappers"

 

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Trees Sweers
  • Secretaris: John Aben
  • Penningmeester: Jan Strijbos
  • Lid: Adriaan van Stiphout

 

Lidmaatschap

Onze club telt (2017) 24 leden: één keyboardspeler, één gitarist, een accordioniste, twintig mondharmonicaspelers (-speelsters) en uiteraard de dirigente.

Beginnende leden moeten zo mogelijk een zekere basisvaardigheid bezitten op de mondharmonica en zo mogelijk enige kennis van bladmuziek. Daartoe kent de club het aspirant-lidmaatschap: beginnende leden krijgen vanwege de club gedurende drie maanden een korte opleiding. Vrijwel steeds wordt dit na die periode bekroond met het lidmaatschap. Kortom: ervaring met mondharmonicaspelen is wel een voordeel, maar niet strikt noodzakelijk. 


Repetities

De wekelijkse repetities vinden plaats iedere maandagmorgen van 9.30 –11.30 uur in de Raadzaal van Het Klooster aan het Park in Nuenen.

Muzikale leiding: mevr. Trees Asmussen.

Geïnteresseerden vinden een open deur. Kom daarom eens luisteren tijdens één van onze repetities. U bent van harte welkom.

 

Historie

Mondharmonicaclub “De Luchthappers” is in 1993 opgericht door een zevental leden van het Seniorenkoor. Zij namen het initiatief een clubje mondharmonicaspelers te vormen om gezamenlijk in ontspannen sfeer muziek te maken. Heel ironisch noemden zij hun nieuwe club “De Luchthappers”.

Dit initiatief sloeg aan en al spoedig breidde het gezelschap zich uit. In later stadium werden een keyboardspeler en een gitarist aan het orkest toegevoegd.

Van lieverlee werd het niveau van spelen verbeterd. Dit leidde tot optredens, aanvankelijk binnen de Nuenense KBO kring, later ook daarbuiten. De enthousiaste leden laten zien en horen dat ook de oudere mens in staat is met veel inzet en enthousiasme een leuk stukje muziek te maken

  

Repertoire

In de loop der jaren is een ruim repertoire opgebouwd, dat reeds vele malen met succes ten gehore is gebracht. Wij treden op in stad en regio, in verzorgings- en verpleeghuizen, bij afdelingen van ouderenverenigingen, plattelandsverenigingen, afdelingen van Zonnebloem en Rode Kruis, verenigingen van oud-militairen etc. Onze programma's krijgen steeds veel waardering.  

Het repertoire dat "De Luchthappers" brengen is bestemd voor jong en oud.

Het bevat herkenbare nummers uit de vaderlandse populaire muziekhistorie naast buitenlandse nummers, zoals evergreens en ballades; kortom: luisterliedjes en meezingers.

 

Onze vereniging beschikt over een eigen geluidsinstallatie, die op locatie vóór elk optreden door onze technici wordt opgebouwd. Er wordt een standaardhonorarium en een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

 

Momenteel brengen wij ons vernieuwd programma in uitvoering. Tevens bieden wij op verzoek een speciaal Kerstprogramma.

In verband met de wenselijkheid van afspraken voor een optreden verzoeken wij tijdig contact op te nemen met voorzitter Trees Sweers, de Vroente 204, 5672 TS Nuenen (tel. 040-2833439; e-mail: t.sweers@onsnet.nu) . 

 

 


 Uitje de Luchthappers 2018

 

 

                         -=-=-=-=-=-=-=-=

 

 Mondharmonica-orkest De Luchthappers.  
 Jaarverslag 2017
.

 

Om het plezier bij het publiek tijdens onze optredens te verhogen, werd het idee van meezingmappen geboren. Adriaan heeft via internet en andere bronnen de teksten van 41 liedjes weten op te sporen. Deze zijn in 25 muziekmappen ondergebracht, welke tijdens onze optredens worden uitgedeeld. We hebben er veel positieve reacties op gekregen!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart werd Trees Sweers met algemene stemmen herkozen als voorzitter !

Trees Asmussen vierde haar 20 jarig lidmaatschap en kreeg vanuit het bestuur door Jan Strijbos een standaardje uitgereikt.

 

Dit jaar zijn we al begonnen met de voorbereidingen van de viering van ons 25 jarig bestaan in 2018.
We denken aan een midweek in een vakantiehuisje in Liessel en een jubileumconcert, samen met een ander muziekgezelschap, in het najaar van 2018.

 

De bemensing van de muziekcommissie werd gewijzigd tijdens de jaarvergadering. Adriaan van Stiphout maakte, na vier jaar hierin geïnvesteerd te hebben, plaats voor Ferry Verkaart. Deze is met veel enthousiasme aan deze klus begonnen, samen met de zittende leden van de muziekcommissie.

Op 14 november hadden we onze traditionele bindingsmiddag. We gingen met onze vereniging naar het Veeteeltmuseum in Beers en we sloten af met een even zo traditioneel Chinees-Indisch buffet bij Kota Radja in Gemert.

Er is ook een negatief punt te melden: Veel kritiek werd geuit op de manier waarop de repetities verlopen. Deze zijn vaak rommelig, met veel gepraat en te weinig discipline. Tevens laat de voorbereiding vaak te wensen over. Het bestuur beraadt zich om in 2018 met voorstellen te komen om dit te verbeteren.

Vanuit Diessen en Tilburg hadden zich tijdelijk 2 muziekanten aangesloten bij ons Mondharmonica -Orkest. Een gitarist en een mondhamonicaspeelster. Tot ver in de regio blijkt het dus voor muzikanten aantrekkelijk te zijn om zich bij ons aan te sluiten. Helaas was de afstand, met bovendien vaak files in het verkeer, debet aan het feit dat beide aspirant-leden aan het eind van het jaar afhaakten.

We waren allen te gast op de verjaardagsfeesten van Nelly Bouw en Piet Maas toen ze 80 jaar werden. We traden met een extra concert graag voor hen en hun gasten op. Het was erg gezellig!

Eind augustus traden we tijdens mooi weer op, in de Muziektuin in Beek en Donk. Dat was een bijzondere ervaring: Een grote kiosk bijna helemaal omringd met water en daarvoor een gezellig en drukbezet terras.
We hadden weer het genoegen om op te mogen treden in een zogeheten Caratconcert in de Warande in Helmond. Ieder jaar vindt er een overtekening van belangstellende koren en muzikanten voor deze unieke concertreeks plaats. Aanvankelijk maakten we dan ook geen kans, maar gelukkig hadden we onszelf op de reservelijst gezet  met als gevolg dat we op tweede Pinksterdag alsnog van deze unieke gelegenheid gebruik konden maken.
Tijdens de jaarlijkse Stroboldag in Nijnsel, brachten we in augustus, zoals elk jaar, onder een stralende zomerzon, voor een grote groep bezoekers van dit oogstfeest, verschillende vertolkingen van het Nederlandse lied ten gehore.

Helaas hadden we dit jaar minder optredens: maar dertien reguliere en twee kerstvieringen. Een groot verschil met 2015 toen we dertig optredens en twee kerstvieringen verzorgden! Bovendien blijkt het steeds moeilijker om verpleeg- en verzorgingshuizen binnen te komen…

 

 

Terug naar overzicht activiteitenclubs

 

Terug naar de startpagina