Taxbus

 Regiotaxi Deurne:

 

Vanaf 1 januari 2017 neemt u contact op met Zorg in Deurne. U hoeft dan niet meer naar Peel 6.1, maar kunt uw zorg dichtbij huis regelen in uw eigen dorp of wijk. Meer informatie vindt u op www.zorgindeurne.nl

Alle inwoners van Deurne kunnen gebruik maken van Taxbus. Taxbus is bedoeld voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Voor Wmo-gerechtigden gelden speciale regels. Taxbus rijdt 7 dagen per week van 6.00 uur ’s ochtends tot 01:30 uur ’s nachts. U moet minimaal 1 uur voordat u wilt vertrekken contact opnemen met het Regiecentrum op telefoonnummer 0800-0234795 (gratis).

 

Voor inwoners van de gemeente Deurne geldt dat iedereen (ook zonder Wmo-toekenning) gebruik mag maken van Taxbus als vorm van openbaar vervoer van deur tot deur door legitimatie met de Deurnepas. OV-reizigers betalen voor een rit die start of eindigt in de gemeente Deurne tot en met 5 zones € 4,15 per zone (plus 1 opstapzone) en € 9,20 vanaf de zesde zone. Taxbuspashouders betalen voor de eerste 5 zones een voordeliger tarief

U kunt met Taxbus reizen als u in de gemeente Deurne woont. U heeft geen aparte pas nodig.

Wilt u gebruik maken van de Taxbus uit hoofde van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? Dan heeft u een Taxbuspas nodig.

U neemt contact op met het WMO loket van de gemeente.

 

 

 

 

 

Taxbus rijdt in 18 gemeenten en maakt gebruik van drie regionale vervoerders. Deze vervoerders verzorgen het vervoer van deur tot deur van mensen met een toekenning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In sommige gemeenten mogen ook ouderen gebruik maken van Taxbus¹:

Alptax Taxi Service BV uit Deurne rijdt voor de gemeenten Deurne, Helmond,  Asten en Someren.

RVC Nederland uit Enschede is het regiecentrum van Taxbus. In het regiecentrum komen alle aanvragen voor ritten binnen en worden de ritten gepland.

 

Hoe werkt Taxbus

Taxbus mag tijdens de rit een stukje omrijden (maximaal 25 minuten) om andere reizigers op te halen of weg te brengen. Ook mag Taxbus 15 minuten eerder of later dan het afgesproken tijdstip aankomen. Dat maakt Taxbus voordeliger dan een gewone taxi.
Pashouders kunnen 7 dagen per week reizen tussen 6.00 uur ’s ochtends en 01.30 uur ’s nachts. Als u met Taxbus wilt reizen, dan belt u minimaal 1 uur voor vertrek naar het regiecentrum.

 

Het telefoonnummer is 0800-0234795. Minimaal 2 uur voor vertrek kunt u ook uw rit reserveren per fax, email of via www.taxbus.nl.

 

Heeft u een vraag of ondersteuning nodig?

Bel 14 0492 (u hoeft hiervoor geen kengetal in te toetsen). Of vul het contactformulier in.

U wordt dan gebeld door een medewerker

Voor het bepalen van de ritprijs wordt uitgegaan van een zonesysteem. Voor elke rit betaalt u 1 extra zone, de zogenaamde opstapzone. Voor Wmo-gerechtigden geldt een speciaal tarief.  Indien u een sociaal begeleider meeneemt betaalt deze hetzelfde tarief.

Zoneprijs

- Wmo-gerechtigden:  € 0,70

  Reservering en legitimatie met de Taxbuspas.

- Overige inwoners:  € 4,20  (u heeft geen pas nodig) 

Voor vervoer verder dan 5 zones bedraagt de zoneprijs € 9.20  voor elke extra zone.

Het vervoer

Het gaat hier bijvoorbeeld om vervoer naar familie, vrienden, de kapper, de wekelijkse markt, en ziekenbezoek. U kunt ook reizen naar de huisarts en het ziekenhuis voor zover geen gebruik kan worden gemaakt van zittend ziekenvervoer.

Het vervoersgebied

Taxbus rijdt in 18 gemeenten, waaronder de gemeente Deurne. U kunt vanaf uw huisadres maximaal 5 zones reizen tegen het bovenstaande zonetarief. Reist u meer dan 5 zones dan geldt een hoger zonetarief. Als u meer dan 5 zones reist kunt u ook reizen met Valys. Bel daarvoor Valys op telefoonnummer 0900-9630 of raadpleeg Valys.

De ritprijs

Voor het bepalen van de ritprijs wordt uitgegaan van een zonesysteem. Voor elke rit betaalt u 1 extra zone, de zogenaamde opstapzone. Voor Wmo-gerechtigden geldt een speciaal tarief.  Indien u een sociaal begeleider meeneemt betaalt deze hetzelfde tarief.

 

Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande links.

www.deurne.nl/  Bij "Wat zoekt u" typt u Taxbus.

www.taxbus.nl

 

U kunt ook altijd informatie vragen bij een van de ouderenadviseurs van KBO Liessel.

Terug naar de startpagina