Lid worden, waarom??
 
 
Je ziet nu niet de hele pagina. Door het wieltje op de muis naar je toe te "rollen" komt de rest ook in beeld.
Onderaan de pagina kun je dan klikken op "Terug naar de startpagina" om weer andere pagina's te bekijken.
 

Lidmaatschap KBO-Reusel, iets voor U?

De KBO is een belangenbehartiger voor senioren vanaf 50 jaar en voor minder-validen.

Via KBO-Brabant behartigt zij de belangen van haar doelgroep tot op het Binnenhof in Den Haag. Als u nog geen deel uit maakt van de 1235 leden tellende KBO-Reusel dan vindt u bijgaand 10 goede redenen om dat alsnog te doen.

  1. De KBO is met ruim 134.000 leden een van de grotere bonden van senioren in Nederland
  2. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen
  3. De KBO vecht voor uw gezondheidszorg, uw pensioen, uw veiligheid
  4. De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal, en plaatselijk niveau
  5. De KBO zorgt voor adviezen, informatie, en ontspanning
  6. De KBO heeft oog voor levensvragen en zingeving
  7. De KBO is solidair met senioren die het minder goed hebben
  8. De KBO geeft de leden het ledenblad, "Ons" gratis, en heeft leuke voordeeltjes met de ledenpas
  9. De KBO Reusel is een vereniging die aan meer dan 1235 leden veel te bieden heeft
  10. De KBO vraagt een bescheiden contributie van € 22,00 per persoon per jaar

Bent u al wel lid promoot dan bij familie, vrienden of kennissen het lidmaatschap van de KBO.

Indien u aangesloten bent bij zorgverzekeraar C.Z. en u krijgt via een andere organisatie nog geen collectieve korting, dan krijgt u 5% korting op uw basispremie wat per jaar ± € 58,00 per persoon is.

LAAT HET GELD NIET OP STRAAT LIGGEN!!

Elders op deze site vindt u onze wekelijkse en jaarlijkse activiteiten.

Meer weten? Even een telefoontje naar 644057 of naar een van de bestuursleden.

U bent van harte welkom bij de grootste belangenbehartigersvereniging van Reusel.

Terug naar de startpagina