Busreizen

 

Van iedere busreis/dagtocht zal in de INFO een beschrijving worden gegeven.

Voor deze reizen wordt zo nodig een zogenaamde liftbus ingezet. Dit om rolstoelgebruikers de gelegenheid te bieden om aan zo'n reis deel te nemen. Bij de aanmelding moet dit wel even kenbaar worden gemaakt. De "rolstoeler" dient wel voor een begeleider te zorgen. Als hiervan moet worden afgeweken staat dit in de omschrijving van de reis/dagtocht vermeld.

 

Van de meerdaagse vakanties zal eveneens voor de INFO een uitvoerige beschrijving worden gemaakt. Bij het samenstellen van deze vakanties wordt ervan uitgegaan dat deze bestemd zijn voor senioren. Met eventuele gegadigden, die minder goed ter been zijn, zal door de organiserende bestuursleden worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.

Terug naar de startpagina