Caeciliakoor

CaeciliaKoor

Het Caeciliakoor is jaren geleden ontstaan uit de KBO. Er was behoefte om samen op een ontspannen en gezellige manier te zingen. Na de oprichting is het al snel een kerkkoor geworden. Het is nu een gemengd koor met 22 leden dat zingt tijdens eucharistievieringen en bij uitvaarten. Ook wordt er met Pasen, Kerstmis en bij de ziekenzalving gezongen in Huize Heelwijk. Tijdens de eucharistievieringen wordt beurtelings op zaterdag en op zondag gezongen. Elke vrijdagmorgen wordt er in het zaaltje van de kerk gerepeteerd. Meestal beginnen we om 10 uur en af en toe beginnen we met de tweede stem al om half 10. De dirigent is Kees de Leeuw en de muzikale leiding wordt verzorgd door de organist Tiny van Hoorn. Na afloop drinken we rond 11 uur koffie en als het even kan iets lekkers erbij. Gezelligheid wordt door iedereen belangrijk gevonden!

Nieuwe leden, zowel vrouwen als mannen, zijn van harte welkom. Denk niet te vlug “ik kan niet zingen”. Wanneer u in de kerk meezingt tijdens de viering kunt u ook met het koor meezingen.
Kom gerust vrijblijvend op vrijdagmorgen kijken; u zult zich welkom voelen en de gezelligheid zal u verrassen.

 

De kartrekker van het koor is Kees de Leeuw. Bel voor inlichtingen 0412-452590
of mail naar fam_deleeuw@tele2.nl.

Hieronder ziet u het koor tijdens het Caeciliafeest dat november 2015 samen werd gevierd.

 

 

Terug naar de startpagina