Jeu de Boules

Jeu de Boules

 

In de vorige INFO hebben wij u geïnformeerd over de eindstand 2015 van de jeu de boulers. Kees Spierings is als beste uit de bus gekomen.

 

Omdat de foto toen nog niet beschikbaar was, komen wij er op terug. Kees ontvangt hier zijn certificaat waarvan akte!

Jeu de Boules

Iedere dinsdag middag wordt  in KBO verband van 13.30 tot 16.30 uur jeu-de-boules gespeeld.
Omdat in Heesch geen geschikte faciliteiten meer aanwezig zijn, wordt uitgeweken naar binnenbanen buitendorps. Deze banen kunnen in de winter worden verwarmd. Het vervoer hier naar toe wordt onderling geregeld. Voor belangstellenden heeft KBO-Heesch boules-sets te leen.
Er wordt een soort onderlinge competitie gespeeld en wie aan het einde van het jaar het hoogste gemiddelde heeft bereikt is de clubkampioen.

 

De groep bestaat uit ca 20 spelers.

Inlichtingen bij kartrekker/coordinator Kees de Leeuw tel 452590

 

 
Terug naar de startpagina