Informatie Algemeen
Algemene informatie Wijnu Veghel

 

Onze Afdeling Veghel is opgericht in 1958, dus al meer dan 50 jaren oud. Dat er tussen 1958 en heden veel veranderd is hoeven we u niet te vertellen.

In het jaar 2000 heeft onze vereniging haar eigen Statuten gekregen en is daarmee is onze vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

In de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 is een wijziging van de Statuten aangenomen. Onze vereniging heeft iets meer dan 1850 leden.

Omdat we met de huidige kennis van de medische wetenschap allen ouder worden verwachten we de komende jaren een  groei van het aantal leden.

Met alle gevolgen die dat met zich brengt. Denk alleen maar eens aan de huisvesting. De ruimte die onze vereniging nu heeft is al niet voldoende om

alle activiteiten op een verantwoorde manier uit te voeren. Daarom zijn we al in overleg met Area om te bekijken welke mogelijkheden wij hebben.

 

Daarnaast is het verwachtingspatroon dat de huidige maar zeker de nieuwe leden meer zullen vragen van de vereniging dan men in het verleden gewend was.

Dat vraagt een goed georganiseerde vereniging, geleid door een kwalitatief en actief bestuur dat inspeelt op de huidige en toekomstige verwachtingen van

haar leden en de gemeenschap van Veghel.

 

Internet en social media wordt als vanzelfsprekend aangenomen. Voor de jonge senioren mag dat maar we hebben ook nog een grote groep oudere

senioren die nog niet bekend zijn met Internet, DigiD en social media. Daar blijft onze vereniging aandacht voor houden.

Daarvoor organiseren we cirsussen en themabijeenkomsten.

 

Doel van Wijnu Veghel

 

Wijnu Veghel stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder.

Dit in de meest ruime zin van het woord. Wij willen hiermee bereiken dat zij optimaal in de samenleving kunnen blijven functioneren.

 

 


Verwijzingen
 

Om het overzichtelijk te houden geven we hier in een paar hoofdgroepen aan waar u meer uitgebreidere informatie kunt vinden.

 

 

 

Terug naar de startpagina