Wilt u lid worden

 

Lid worden van de KBO afdeling Deurne-Zeilberg !!!

 

KBO-Deurne Zeilberg, de seniorenbond voor alle Zeilbergers vanaf 50 jaar.

Waarom zou u lid willen worden?

ZOMAAR EEN AANTAL GOEDE REDENEN OM LID VAN DE,

KBO-ZEILBERG TE WORDEN

Let maar eens op de voordelen die zo`n lidmaatschap u biedt.

Ø      Wij maken deel uit van KBO-Brabant. 

Ø      U ontvangt het kleurrijk blad ”KBO-Zie-Zo” van  KBO-Brabant.

Ø      Een ledenpas staat garant voor aanzienlijke   
 kortingen op betrouwbare diensten en producten, zoals o.a. 

       energie, telefoon, zorgverzekering enz.

Ø      Op vertoon van uw KBO-Ledenpas ontvangt u bij diverse van onze  
 adverteerders een korting.  

Ø      De KBO-Zeilberg zich bezig houdt met ouderen advisering en 
 informatie en zij daartoe een ouderen- en een belastingsadviseur heeft.

Ø      De KBO-Zeilberg organiseert gezellige middagen met - Toneel- 
 Cabaret - Amusement- ­Bingo
-Fietsmiddagen - Koersbal en een  

       Advent/Kerstmiddag en een Paasviering.

Ø      De KBO-Zeilberg organiseert een dagtocht.

Ø      De KBO-Zeilberg bezoekt zieken en hoog bejaarden en probeert voor

       u de eenzaamheid te verlichten.

Ø      De KBO is betrokken bij het  Wonen, Welzijn en de Zorg. 
 (zie de werkgroepen)

Ø      Via de KBO behoort u tot een van de grotere ouderenorganisaties die gezamelijk landelijk ± 335.000 leden telt !!!  Zij zijn daarmee een serieuze gesprekspartner voor de diverse partijen.

Ø      De KBO, wordt gehoord bij alle politieke partijen.

Ø      De KBO, zich sterk maakt en inzet voor een goede en betaalbare
 gezondheidszorg.

Ø      De KBO, zich inzet voor uw inkomen, uw AOW, uw pensioen en uw

       koopkracht.

Ø      De KBO, er toe bijdraagt dat ouderen een leven lang moeten kunnen 
 leren.

Ø      De activiteiten van KBO-Zeilberg een plek is voor ontmoeting, 
 ontspanning en actief zijn.

Ø      De KBO, oog heeft voor levensvragen en zingeving.

Ø      De KBO, solidair is met ouderen die het minder goed hebben.

Ø      De KBO-Zeilberg, een bescheiden contributie vraagt, bij onze afdeling 
 is dat  € 25,-- per lid per jaar.

Uw belangen worden door het gemeentelijk KBO-cluster , door de KBO-Brabant en door de landelijke Unie KBO op velerlei manieren behartigd. 

 

Reden genoeg dus om u aan te sluiten bij KBO-Zeilberg met meer dan 330 leden.

Voor de contributie hoeft u het niet te laten. 

 

Contributie bedraagt,            

 € 50,-- per jaar voor echtparen en samenwonenden.

 € 25,-- per jaar voor alleenstaande.

 

Betaling kan via de Rabobank,   NL27RABO.017 08.42274   ,liefst via invulling van een volmacht.      


Verdere leuke voordelen zijn............
Als lid van de KBO ontvangt men het kleurrijke ledenblad en kun
profiteren van onderstaande leuke voordelen zoals b.v. een eigen collectieve Ziektekostenverzekering in samenwerking met diverse verzekeringsmaatschappijen.
Als lid van de KBO ontvangt men ook een KBO-ledenpas.
Met deze ledenpas kan men gebruik maken van de 15-plus actie`s  en ontvangt men minimaal 15% korting bij een aantal bedrijven. Men kan o.a. korting krijgen op telefoneren, autoverzekering, elektriciteitsverbruik, aanschaf van nieuwe bril, vakanties enz.
Voor meer informatie: http://www.15-plus.nl

U bent bij onze KBO van harte welkom vanaf uw vijftigste jaar.

Als u na het lezen van het voorgaande overweegt om lid te worden, maar u wilt nog meer weten over de KBO-afdeling Deurne-Zeilberg, neem dan contact op met één van onze bestuursleden:

 

Uw gegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. KBO-Deurne-Zeilberg gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u nalezen in het privacy statement.’

U mag en kunt uw gegevens altijd inzien, bij onze ledenadministratie, ter controle.

Wij maken regelmatig beeldmateriaal van onze activiteiten om daarmee later onze leden te kunnen informeren. Als u daar op voorkomt geeft u ons bij dezen toestemming die te gebruiken.

Mocht u het daar niet mee eens zijn kunt u dat melden bij ons secretariaat en gebruiken wij geen beeldmateriaal waarop u voorkomt.  

 

 

Namens KBO- Deurne Zeilberg,

Ons Correspondentieadres is.

KBO-Deurne-Zeilberg.
Secretariaat, Mevr. M.A. van der Ven-Vermeer Zeilbergsestraat 115  5751LK  Deurne  0493-311372

e-mail adres, Secretariaat.kbozeilberg@gmail.com

28 januari 2018 lh

 

Activiteiten locatie:
Sociaal Cultureel Centrum Den Draai Blasiusstraat 2 
5754 AV Deurne-Zeilberg   tel. 0493-315378 

06-51761037

 

INDIEN GEWENST, VULT U ONDERSTAAND OPGAVE FORMULIER IN.

Voorletters: *
tussenvoegsel: *
Achternaam: *
Geboortedatum: *
Man/Vrouw: *

Straat + huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
bank/gironummer: *
Uw e-mail adres:
Datum lidmaatschap
Vul hier onder in vanaf welke datum uw lidmaatschap moet ingaan.
Lid vanaf: *
Machtiging
Hierbij machtig ik de penningmeester van KBO-Zeilberg tot automatische inning van mijn contributie.
Doorlopende machtiging voor de contributie-inning. *

Terug naar de startpagina