Ledenvergaderingen

 

Ledenvergaderingen en verslagen

 

Wijnu KBO Afdeling Veghel roept tweemaal per jaar haar leden bijeen om mee te beslissen over het te volgen beleid.

In de voorjaarsvergadering legt het bestuur verantwoording af over de besteding van de financiële middelen.

Ook wordt er door een jaarverslag aan te bieden verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid.

In deze vergadering wordt ook de bestuursverkiezing gehouden.

In de najaarsvergadering wordt de begroting voorgelegd aan de leden.

 

Verslag Voorjaarsvergadering 2018

 Verslag Najaarsvergadering 2017

Verslag Voorjaarsvergadering 2017

 Verslag Najaarsvergadering 2016

 verslag Voorjaarsvergadering 2016

 verslag Najaarsvergadering 2015

 Verslag Voorjaarsvergadering 2015

 Verslag Najaarsvergadering 2014

 Verslag Voorjaarsvergadering 2014

 Verslag Najaarsvergadering 2013

 Verslag Voorjaarsvergadering 2013

 Verslag Najaarsvergadering 2012

 Verslag Voorjaarsvergadering 2012

Terug naar de startpagina