brief nieuwe leden

 

                                  

 

   Wat doet de KBO afdeling Aalst?

 

1.      Met ruim 475 leden is KBO-Aalst  een vereniging die in de

         gemeente Waalre meetelt. Daarmee heeft zij een stem in de

         behartiging van de belangen van ouderen.

 

2.      Zij komt op voor goede gezondheidszorg, ondersteuning via het

         Wmo-loket, persoonlijke veiligheid, uw pensioen, en comfortabel

         wonen. KBO-Aalst heeft plaatselijk invloed via de Seniorenraad,

         en regionaal, provinciaal en landelijk door het lidmaatschap van

         KBO-Brabant.

 

3.      De KBO is ook uw gesprekspartner met de politieke partijen.

 

4.      KBO-Aalstbiedt haar leden informatie, advies en hulp,

         bijvoorbeeld bij het invullen van het belastingformulier,

         ontspanning en sociaal contact.

 

5.      Als lid van de afdeling wordt uw mening serieus genomen. Veel

         leden zetten zich actief in voor de afdeling en vormen daardoor

         een levendige club die zich op de toekomst richt.

 

6.      U ontvangt

10X per jaar het blad van KBO-Brabant “ONS”, met  informatie en aanbiedingen.

 

De maandelijkse Nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van de activiteiten van uw eigen KBO-afdeling.

 

Het Jaarprogramma in de vorm van een handige kalender.

 

Een ledenpas voor kortingen bij aankopen. Uw pas nummer BR100 ontvangt u over ± 5 weken.

 

             De contributie (voor 2018) bedraagt € 25,00 per persoon.

             Als u ons machtigt de contributie automatisch te incasseren,

             wordt het bedrag in januari van elk jaar van uw rekening  

             afgeschreven.

             Zo maakt u het de penningmeester een stuk gemakkelijker.

             Wilt u toch rechtstreeks betalen, maak het bedrag dan over op 

             IBAN rekening nummer NL89RABO0101102135 van de Rabobank, onder vermelding van lidmaatschap & jaar én de KBO afdeling Aalst.

 

 

 

Kundig - BETROKKEN - ONDERNEMEND

 

 

                                                     WELKOM 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Terug naar de startpagina