KBO Onderscheidingen

Regeling Onderscheidingen KBO-Brabant per 1 januari 2018

 

I  Onderscheidingen van KBO-Brabant

KBO-Brabant biedt de mogelijkheid om aan personen met bepaalde verdiensten voor de KBO een van de volgende onderscheidingen toe te kennen:

1. oorkonde bij 25-jarig lidmaatschap;
2. zilveren speld en oorkonde;
3. zilveren speld met goud en oorkonde;
4. gouden speld met briljant en oorkonde.

 

II  Criteria voor toekenning

1. De oorkonde bij 25-jarig lidmaatschap

De oorkonde is een onderscheiding voor KBO-leden die 25 jaar of langer lid zijn van de KBO.

 

2. Zilveren speld

De zilveren speld werd voorheen toegekend aan personen die zich met grote inzet verdienstelijk hadden gemaakt voor de KBO door het verrichten van taken of het vervullen van functies op Afdelingsniveau gedurende minimaal drie jaar. De mate van inspanning en betrokkenheid alsmede de betekenis voor de continuïteit van het werk binnen de Afdeling waren de beoordelingsnormen op basis waarvan het Algemeen Bestuur de toekenning van de onderscheiding baseerde.
Met ingang van 1 januari 2018 is het echter geheel aan de Afdelingsbesturen zelf om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de zilveren speld.
De zilveren speld kan worden verkregen middels het bestaande aanvraagformulier, dat, zo volledig mogelijk ingevuld, verzonden kan worden aan KBO-Brabant.
KBO-Brabant brengt voor de onderscheiding € 44,30 in rekening en ook de portokosten komen voor rekening van de Afdeling. 

 

3. Zilveren speld met goud

De onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere wijze en gedurende meerdere jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de KBO door taken en/of functies, verricht op Kring-, regionaal of provinciaal niveau gedurende minimaal drie jaren.
Beoordelingsnormen daarbij zijn het functioneren op of tussen meerdere bestuurlijke niveaus binnen de KBO of vanuit de KBO naar buiten toe. De persoon heeft een aanwijsbare bijdrage geleverd aan voor de KBO relevante ontwikkelingen.

 

4. Gouden speld met briljant

De onderscheiding wordt toegekend aan een persoon die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor KBO-Brabant of voor ouderen in het algemeen.
De verdiensten zijn verworven op Afdelings-, Kring- of provinciaal niveau of daar-buiten en zijn niet aan jaren of functie gebonden.
Beoordelingsnorm daarbij is dat de geleverde bijdrage een aanmerkelijke invloed heeft (gehad) op het ouderenbeleid in een gemeente of regio of in de provincie Noord-Brabant, op de beeldvorming van de ouderen in de samenleving en/of op de positie of het functioneren van de KBO als belangenorganisatie van senioren.

 

III  Procedure

1. Door wie kan een aanvraag worden ingediend?

 • Oorkonde: door het Afdelingsbestuur.
 • Zilveren speld: door het Afdelingsbestuur, door het Kringbestuur of door een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.
 • Zilveren speld met goud: door het Afdelingsbestuur voorzien van een onder-steuning door het Kringbestuur, door het Kringbestuur of door een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.
 • Gouden speld met briljant: door het Kringbestuur of door een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.

 

2. Wanneer en hoe wordt de aanvraag ingediend?

 • De aanvraag dient minimaal zes weken vóór de beoogde datum van uitreiking te worden ingediend bij het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant;
 • Door middel van het aanvraagformulier (zie onderaan deze regeling of op te vragen bij KBO-Brabant);
 • Volledig ingevuld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van het aanvragende bestuur.

 

3. Wie toetst een aanvraag?

Toetsing van elke aanvraag voor een onderscheiding, behalve voor de zilveren speld, geschiedt door of namens de directeur van het bureau van KBO-Brabant.

 

4. Wie beslist over de aanvraag?

 • Oorkonde: de directeur namens het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant.
 • Zilveren speld: het Afdelingsbestuur.
 • Zilveren speld met goud: het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant, mede op basis van een advies van de directeur.
 • Gouden speld met briljant: het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant, mede op basis van een advies van de directeur.

 

5. Door wie wordt de onderscheiding uitgereikt?

 • Oorkonde: door de Afdelingsvoorzitter, dan wel een ander lid van het Afdelingsbestuur.
 • Zilveren speld: door de Afdelingsvoorzitter, dan wel een ander lid van het Afdelingsbestuur.
 • Zilveren speld met goud: door een regiobestuurder van KBO-Brabant.
 • Gouden speld met briljant: door de voorzitter van KBO-Brabant.

 

6. Kosten van onderscheidingen

Met uitzondering van de kosten voor de zilveren speld worden de kosten van de onderscheidingen gedragen door KBO-Brabant.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van KBO-Brabant. (info@kbo-brabant.nl of 073 - 644 40 66)

 

U kunt hier de aanvraagformulieren downloaden:

- aanvraagformulier oorkonde

- aanvraagformulier zilveren speld

- aanvraagformulier zilveren speld met goud

- aanvraagformulier gouden speld met briljant

 

- Regeling onderscheidingen KBO-Brabant om te downloaden

 

 

 


Terug naar de startpagina