Ons Actueel 2019

Ons Actueel januari 2020, week 2

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

Nieuwe lezers heten wij van harte welkom!

 


Vitaliteit voor Afdelingen op de SeniorenExpo 2020

Van dinsdag 14 tot en met zondag 19 januari 2020 wordt de SeniorenExpo in Veldhoven georganiseerd. KBO-Brabant heeft weer een grote stand. Natuurlijk bent u daar van harte welkom! Een deel van die stand richten we in voor vitaliteitsmetingen bij bezoekers. Onze vrijwilligers meten lengte, gewicht, BMI en knijpkracht en u kunt laten zien of u in balans bent. Afdelingsbestuurders zijn van harte welkom om met beleidsmedewerker Marieke Pette de mogelijkheden te bespreken om lokaal ook zogenaamde vitaliteitsdagen te organiseren in Afdelings- of Kringverband.

 


Avondbijeenkomst pensioenvoorlichting

Op 28 januari 2020 organiseert KBO-Brabant een vijfde informatiebijeenkomst over pensioenen. Speciaal in de avond, om ook werkenden en jongeren in de gelegenheid te stellen zich op een toegankelijke manier te laten informeren door Rob de Brouwer. De bijeenkomst vindt plaats in Tilburg, bij Boerke Mutsaers, vlak naast station Tilburg Universiteit. Er zijn nog twintig plaatsen.

Kijk voor meer informatie op: Avondbijeenkomst pensioenen

 

Armoede-bijeenkomsten in vier regio's

Eind januari organiseert KBO-Brabant vier regionale bijeenkomsten over armoede en hoe lokale belangenbehartigers en dienstverleners senioren met weinig geld kunnen ondersteunen. Iedereen is welkom, de bijeenkomst is gratis. Wel graag aanmelden via onze website.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u inzicht in landelijke en regionale gegevens over armoede, krijgt u praktische tips van het ondersteuningsteam Armoede van KBO-Brabant en is er volop gelegenheid om met andere betrokkenen van gedachten te wisselen. Ondersteuning bij armoede doe je niet alleen. Daarom nodigen we u van harte uit om lokale relaties (andere organisaties, gemeentelijke vertegenwoordigers) mee te nemen.

Voor de bijeenkomsten zoeken we ook nog mensen die willen deelnemen in een forum: wethouders en ervaringsdeskundigen. Als u suggesties heeft kunt u die doorgeven aan Marieke Pette, beleidsmedewerker, mpette@kbo-brabant.nl. Zij kan ook uw andere vragen beantwoorden.

 


Tandzorg-advies op woensdag in februari

In februari 2020 is het mogelijk om op woensdagmiddag te bellen met Peter de Goede, tandarts met als speciaal aandachtsgebied 'ouderen'. Hij maakt zich hard voor betere mondzorg voor ouderen, vooral mensen met dementie. In ledenmagazine Ons van januari staat een artikel hierover. Peter staat op woensdagmiddag mensen te woord die vragen hebben over hun mondverzorging en gebit. U kunt uiteraard ook bellen over uw ouders of naasten.

De helft van de 1,2 miljoen Nederlandse ouderen gaat niet (meer) naar de tandarts. Onder andere door fysieke beperkingen. Bij mensen met dementie spelen nog extra problemen. 'De mondhygiëne neemt af. Poetsen wordt vergeten of gebeurt minder grondig. Ondertussen neemt de suikerbehoefte toe, en dus het snoepgedrag', aldus de Goede. Deze groep ouderen slaat het tandartsbezoek liever over. 'Ze denken dat een behandeling pijn doet, of dat het tandvlees gaat bloeden. Ook begrijpen ze vaak niet wat de bedoeling is.'
Leden kunnen op de woensdagmiddagen in februari bellen met 073-3036444 tussen 13.30 uur en 14.30 uur. Zij krijgen dan rechtstreeks Peter de Goede aan de lijn.

Afdelingsbestuurders: kunt u dit bericht verspreiden onder uw leden?

 


Huurtoeslag ruimer,
wijzigingen per 2020

Volgens schatting komen door de veranderingen in de regels van de huurtoeslag in 2020 nu 115.000 méér huishoudens in aanmerking voor de huurtoeslag. Misschien bent u er wel een van! De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoner(s).

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die tijd gold een zogenoemde harde inkomensgrens: boven die grens had u nooit recht op huurtoeslag. Die inkomensgrens komt nu te vervallen. Het is dus zeker de moeite waard om dit na te gaan! Om te bekijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, maakt u een proefberekening op de website van de Belastingdienst of vraagt u hulp van een belastinginvulhulp (via uw lokale KBO-Afdeling).
 
Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij de huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt u ook bellen met de Belasting Telefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 (gratis) of contact opnemen met een belastinginvulhulp. 
 
Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021. Klik hier en lees op het informatieblad of u aan de voorwaarden voldoet en bereken hoeveel u kunt krijgen.

Afdelingsbestuurders: kunt u dit bericht verspreiden onder uw leden?

 


Levensvragen, wat zijn het en wat doet KBO-Brabant ermee?

Misschien hebt u het in de wandelgangen al gehoord: achter de schermen werken wij hard aan een provincie-breed project over levensvragen en zingeving. Maar wat zijn levensvragen eigenlijk en waarom zijn levensvragen belangrijk voor u als Afdeling of voor u als individuele oudere? Lees hier verder.

 


Nieuwe promotie-artikelen

Nieuw in het promotie-assortiment voor Afdelingen:

  • Bankpasje-houder met anti-skim functie. Zolang het pasje in de houder zit kunnen de gegevens niet worden afgelezen. Kosten: € 1,20 (op de foto hierboven rechts).
  • Vergrootglas in bankpasjesformaat. Om te bewaren in de portemonnee en te gebruiken om die nare kleine lettertjes te kunnen lezen zonder leesbril. Kosten: € 1,00 (op de foto hierboven links).
  • Ga naar de website (eerst inloggen) om te bestellen. Klik hier.

Ons Actueel november 2019, week 47

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

Nieuwe lezers heten wij van harte welkom!

 


De Ouderenlijn met KBO-Brabant

KBO-Brabant gaat een samenwerking aan met De Ouderenlijn. In heel Brabant kunnen leden én niet-leden twee maanden lang gratis deelnemen aan De Ouderenlijn (t.w.v. € 30,-) en zodoende zelf hun sociaal netwerk uitbreiden. De Universiteit voor Humanistiek onderzoekt de effecten van dit initiatief.

Lees hier meer, of bekijk de flyer.
Wilt u zich aanmelden? Klik hier. U hoeft geen lid te zijn van KBO-Brabant, maar u moet wel in Brabant wonen. Na twee maanden stopt het abonnement vanzelf.

P.S. voor de Afdelingen/Kringen: volgende week gaat hierover een persbericht uit naar de huis-aan-huisbladen. Wellicht kunt u deze informatie ook publiceren in uw eigen nieuwsbrieven? Er zijn ook flyers en posters beschikbaar; bel met 073-6444066 om deze te bestellen.

 


Voordelige zorgverzekering VGZ via lidmaatschap KBO-brabant

Leden van de KBO in Brabant kunnen nu voordelig een zorgverzekering via VGZ afsluiten, met een speciaal pakket, afgestemd op senioren. De korting bedraagt 4% via deze collectieve verzekering. Sluit u een aanvullende verzekering af, dan krijgt u een korting van 10%. Bovendien krijgt u het lidmaatschap van onze vereniging tot een bedrag van 25 euro vergoed. En dat ieder jaar weer!

Lees hier meer over de voordelen van het lidmaatschap en die van de zorgverzekering via VGZ.
U kunt ook rechtstreeks naar de website van VGZ en de premie daar laten berekenen.

 


Verlopen rijbewijs?

Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR. Wij ontvingen een brief hierover van het ministerie: klik hier. Klik hier voor informatie op de website van de overheid.

 


Tekort openbare toiletten in Brabant

KBO-Brabant is lid van de Toiletalliantie en vraagt aandacht voor het tekort aan openbare toiletten. Onlangs is onderzoek verricht onder de 50 grootste Nederlandse gemeenten naar de meest toiletvriendelijke gemeente. Het toilettekort is nog te groot ondanks een toename ten opzichte van 2018 van ruim 1500 toiletten in de app HogeNood (de grootste database van toiletten in Nederland met nu bijna 6000 toiletten). Bij 189 gemeenten is er zelfs helemaal geen toiletbeleid, zo blijkt uit gegevens van de MLDS en Continentie Stichting NL. Hierdoor kunnen ruim 2 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar ook vrouwen, mensen met een handicap, ouders met jonge kinderen, dagjesmensen en toeristen niet onbezorgd op pad. Bovendien worden vier op de tien patiënten bij hoge nood weleens geweigerd bij een toilet in winkels, horeca, supermarkten en overheidsgebouwen. Dit met als gevolg dat mensen de deur niet meer uit durven uit angst niet op tijd een toilet te vinden. Stress, schaamte en eenzaamheid vanwege een tekort aan toiletten kan met een goed toiletbeleid gewoon voorkomen worden. Van de drie gemeenten die onderaan bungelen bevinden zich er twee in Noord-Brabant, te weten Oss en Roosendaal. Zij hebben er het laatste jaar geen enkel opengesteld toilet bij gekregen. Positief is dat gemeente Meijerijstad bij de 10 meest gastvrije toiletgemeenten hoort.

Wilt u zich als KBO-Afdeling inzetten voor een beter toiletbeleid in uw gemeente? Vraag dan hier de toolkit aan. Wij zijn ook bezig met het bedenken van ludieke acties. Daarover later meer!

 


KBO-Brabant Remembers afsluiting

Ons toneelproject KBO-Brabant Remembers is bijna afgelopen en dat betekent dat de resultaten van de peiling onder jongeren ook binnen beginnen te druppelen. 112 jongeren vulden tot nu toe de digitale enquête vanuit het landelijke project in. Wat vooral opvalt is de tevredenheid over ons project: we krijgen een rapportcijfer 7,6!
Een andere opvallende uitkomst is dat jongeren dit écht voor hun plezier hebben gedaan. Op de vraag 'Wat vind je belangrijk?' zei 66%: 'ik heb veel plezier' en 52%: 'iets willen betekenen voor een ander'. 'Iets samen kunnen doen met vrienden' scoorde ook hoog. Samen doen en sociaal bezig zijn zit er al vroeg in bij de deelnemende jeugd. Benieuwd naar álle resultaten? Kijk dan hier.
 
Of beter nog! Wilt u zelf het enthousiasme van de jeugd zien en beleven? Kom dan naar de áller- állerlaatste van de 27 voorstellingen! Deze is aanstaande zondag in Oss in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, 5342 GC in Oss. Kaarten kosten € 5,00 per persoon en zijn te koop via Tonnie van Hoorn: tonnievanhoorn@hotmail.com of telefonisch 06 11001548.

 


Met uw Afdeling of Kring in 2020 naar de Passiespelen in Tegelen?

Wij hebben op donderdag 19 september alle Afdelingen en Kringen een bericht gestuurd met een aanbieding om met een groep de Passiespelen in Tegelen te bezoeken. Deze vindt plaats van 10 mei t/m 13 september 2020. U kunt nog steeds boeken voor een groepsarrangement op zondag 24 mei of zondag 7 juni. Klik hier voor de brief, klik hier voor het inschrijfformulier en hier voor inhoudelijke informatie.

 

Ons Actueel oktober 2019, week 43

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 


Handtekeningenactie pensioen

KBO-Brabant, KBO-PCOB, PVGE, Stichting PensioenBehoud, Vereniging Pensioenverlies, Omroep MAX, 50PLUS, SP, PVV, FvD en DENK hebben het initiatief genomen voor een online handtekeningenactie. De actie roept het kabinet met klem op een realistische rekenrente toe te passen. Pensioenfondsen maken al decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze net doen of ze amper 0,5 procent rendement halen. Lees hier verder.
 


Vrijwilligers gezocht!

Voor het project Ons Vitaal Brabant zoekt KBO-Brabant vrijwilligers. In dit project organiseren lokale KBO-Afdelingen en -Kringen, soms samen met andere partijen, zogenoemde 'Vitaliteitsdagen'.
 
Uitgangspunt van de vitaliteitsdagen is dat het verbeteren van je gezondheid niet per se moeilijk is en niet zwaar hoeft te zijn. Werken aan je gezondheid is gewoon leuk! En we kunnen het prima zelf. Deelnemers aan de dagen lopen samen met een vrijwilliger langs verschillende metingen. Denk bijvoorbeeld aan een wandeltest, stabiliteits-, knijpkracht- en gewichtsmeting. Ondertussen praten vrijwilligers en deelnemers samen over gezondheid en leefstijl. Aan het eind kennen begeleider en deelnemer elkaar goed genoeg om samen na te denken over vervolgstappen. Misschien wil de deelnemer vaker fietsen (met de KBO!) of wil men een eetkring oprichten. Natuurlijk kan ook verwezen worden naar professionele dienstverleners, zoals een opticien, of kan bezoek aan de huisarts worden aangeraden. We proberen echter de dagen zelf zo min mogelijk 'medisch' te maken.
 
Kortom: als je zin hebt in leuk vrijwilligerswerk, zonder langdurige vaste verplichtingen, met een interessante opleiding en contacten met nieuwe mensen: word vrijwilliger bij onze Vitaliteitsdagen! We zoeken mensen die het leuk vinden om zich bezig te houden met gezondheid, die goed kunnen luisteren, zelf nog redelijk actief zijn en vooral enthousiasme uitstralen. Bel of mail voor meer informatie met Marieke Pette, mpette@kbo-brabant.nl, 073-6444066.
 


Speciaal voor leden:
Van Gogh-arrangement bij HNBM

Op zaterdag 16 november 2019 kunnen leden van KBO-Brabant deelnemen aan een speciaal programma rond de tentoonstelling over vrienden en familie van Van Gogh: 'Van Goghs intimi'. Deze vindt plaats in Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch.

De kosten zijn zonder Museumkaart: € 18,  met Museumkaart: € 5,25 p.p.

Programma

  • 13.30 uur: Aankomst met koffie/thee.
  • 14.00 uur: Inleiding op de tentoonstelling door een Van Gogh-kenner. Tijdens deze inleiding worden enkele relaties van Van Gogh kort besproken, zodat het verhaal bij de kunstwerken en voorwerpen die u in de tentoonstelling zult zien, tot leven komt.
  • 14.30 uur: Bezoek aan de tentoonstelling Van Goghs intimi op eigen gelegenheid.

Tickets voor dit arrangement zijn online te koop via www.hnbm.nl/kbobrabant Ticketverkoop sluit op 11 november 2019.
Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol is vol!

 


Informatiemiddag reis naar Taizé

Op 31 oktober is er een informatiemiddag in 's-Hertogenbosch over een vierdaagse reis die wordt georganiseerd naar Taizé in Frankrijk, van 23 t/m 26 april 2020.Tijdens deze reis kan men intensief kennis maken met het gedachtegoed van Taizé, maar ook met inspirerende en ontspannende plekken in de omgeving. Taizé is dé plek van solidariteit, bewust leven en eigentijds geloven. De reissom bedraagt ongeveer € 490,00 bij minimaal 25 deelnemers (halfpension).

Deze reis is nadrukkelijk óók bedoeld voor senioren die alleen reizen. Voor onderlinge kennismaking vooraf wordt gezorgd.

De informatiemniddag op 31 oktober in 's-Hertogenbosch is van 14.00 uur tot 15.30 uur. U zou deze middag nog onder de aandacht kunnen brengen van uw leden, er is veel belangstelling voor! Lees hier verder.

 


Wegens groot succes nóg een Kloosterdag

De eerste twee Kloosterdagen waren dit jaar dermate druk bezocht dat de werkgroep Identiteit & Zingeving speciaal voor de liefhebbers dit jaar nóg een Kloosterdag organiseert! U bent welkom op donderdag 7 november voor een dag van bezichtiging en bezinning in Museum Krona. Het museum (voorheen Museum voor Religieuze Kunst Uden) ligt binnen de muren van de abdij van de zusters Birgittinessen te Uden. Voor informatie klik hier.

 


Wijzigingen collectieve zorgverzekering
KBO-Brabant

Er gaat wat veranderen in de collectieve zorgverzekering van KBO-Brabant. Er is een powerpoint-presentatie gemaakt met de wijzigingen. Klik hier om deze in te zien.

 
 


Aanbieding Onsledenvoordeel

Leden van KBO-Brabant kunnen voordelig genieten van een dagje wellness. Wilt u deze aanbieding als Afdeling ook promoten in uw nieuwsbrief of op uw website, dan kunt u gebruik maken van deze PDF. Of als u wilt knippen en plakken uit een tekst, klik dan hier voor een word document. Daarin zitten ook foto's die u kunt gebruiken, op pagina 2.

Ons Actueel september 2019, week 38

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 Ons congres op 3 oktober volgeboekt!


Wij zijn verheugd dat zoveel mensen zich hebben aangemeld voor het jaarlijkse congres op 3 oktober in Oirschot. We hebben de inschrijving al weken geleden moeten sluiten. Op deze locatie, een theater, is het om brand-technische redenen niet mogelijk nog extra stoelen neer te zetten voor mensen die op de bonnefooi komen. Waar in voorgaande jaren een oogje kon worden toegeknepen kan dat dit jaar helaas echt niet. Alleen mensen die zich hebben aangemeld krijgen een badge op naam en kunnen daarmee naar binnen. We  moeten dus mensen teleurstellen. In de Ons van november komt een verslag en waarschijnlijk wordt de middag integraal gefilmd en dat zetten we dan op de website. Voor een komend jaar gaan we zorgen voor een meer flexibele oplossing!
 Met uw Afdeling of Kring in 2020 naar de Passiespelen in Tegelen?

Wij hebben op donderdag 19 september alle Afdelingen en Kringen een bericht gestuurd met een aanbieding om met een groep de Passiespelen in Tegelen te bezoeken. Deze vindt plaats van 10 mei t/m 13 september 2020. U kunt vanaf nu boeken voor een groepsarrangement op zondag 24 mei of zondag 7 juni. Klik hier voor de brief, klik hier voor het inschrijfformulier en hier voor inhoudelijke informatie.

 Wachttijden CBR lopen op

Het Eindhovens Dagblad maakte een film-interview met onze voorzitter Leo Bisschops over de gevolgen van het oplopen van de wachttijden bij het CBR. Hij is één van de gedupeerde automobilisten door de chaos bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Ook hij wacht nog steeds op een verlenging van zijn rijbewijs. Nu de minister ingrijpt gloort er hoop: "Maar eerst zien, dan geloven". Voor informatie en om het nieuwsitem terug te zien, klik hier.

Ook in het programma Hart van Nederland op 11 september was onze voorzitter te gast. Het programma is uitgezonden op SBS 6. Voor informatie en om het nieuwsitem terug te zien, klik hier.

 Steun voor pensioenstrijd

Lees hier de speciale pensioen-editie van 'de Uitdienstbode', een periodiek voor gepensioneerden van de Universiteit van Amsterdam. Deze editie bevat onder meer het persbericht van Stichting PensioenBehoud, VVG-PGB en KBO-Brabant, waarin wij meldden een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat te beginnen. De dagvaarding wordt deze maand ingediend. De drie organisaties zijn van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende pensioenkorting voor acht miljoen mensen en geen zicht op indexering. Inmiddels heeft zich ook een vierde partij bijgevoegd: Vereniging Oud Medewerkers Hoogoven.

 Jong en oud spelen toneel

Seniorenvereniging Heusden deed mee aan KBO-Brabant Remembers. Ons toneelproject vindt plaats in het kader van Maatschappelijke diensttijd (MDT). Doel daarvan is jongeren bijzondere leerervaringen te laten opdoen; op weg naar de beste versie van zichzelf. In Heusden is dat met verve gedaan. De jongeren (én ouderen) straalden. Jong en oud werkten maanden samen aan een toneelproductie over oorlog en bevrijding. Bekijk hier het filmpje van een kort interview met de spelers  van de toneelvoorstelling van Seniorenvereniging Heusden.

Dit toneelstuk wordt ook opgevoerd bij andere KBO-Afdelingen. Klik hier voor een overzicht.

 Gratis cursus over vitaal, gezond en gelukkig ouder worden

Door de toegenomen welvaart en goede medische ontwikkelingen stijgt onze levensverwachting steeds verder. We worden ons ook meer bewust van de negatieve factoren voor de gezondheid. Toch kan hier nog wel een inhaalslag worden behaald, aldus arts en verouderingswetenschapper David van Bodegom: "Nederland staat in de middenmoot van de Europese Unie als het om de hoogste levensverwachting gaat. We zijn zitkampioen van Europa en lijden aan welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten, artrose en ouderdomssuiker." David van Bodegom was zeer gewaardeerd spreker op ons congres in december 2018.
 
In acht edities geven experts van Leyden Academy aan de hand van relevante, actuele artikelen, infographics en video's praktische tips over vitaal, gezond en gelukkig oud worden. Deelname stopt automatisch na acht e-mailnieuwsbrieven (verschijning: iedere vrijdag tussen 25 oktober en 13 december).
Klik hier voor meer informatie of om u aan te melden. 

 Kring Woensdrecht organiseert succesvolle bijeenkomst

Op 25 juni jl. was er een themabijeenkomst voor ouderen, in goede harmonie georganiseerd door de KBO-Kring Woensdrecht en de gemeente Woensdrecht. Langer thuisblijven wonen, sociale contacten en omgaan met de stijgende kosten van levensonderhoud waren thema's die besproken werden. De middag was toegankelijk voor zowel leden als niet-leden. Alle informatie is na te lezen op: www.woensdrecht.nl (kies voor actueel). Wij vermelden dit nu in Ons Actueel, omdat het misschien als voorbeeld kan dienen voor andere Kringen of Afdelingen. Klik hier voor het verslag. Wilt u in contact komen met Woensdrecht om te horen hoe zij dit hebben aangepakt, dan kan dat: bel met KBO-Brabant, Marieke Hageman, 073-6444066.

Ons Actueel augustus 2019, week 34

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 Zorgtoeslag door velen onderbenut

Zo'n 450.000 Nederlanders hebben geen financiële tegemoetkoming voor de zorgpremie aangevraagd, terwijl zij daar wel recht op hadden! Volgens berekeningen van Independer lieten zij gezamenlijk een bijdrage van 100 miljoen euro liggen (AD, 7 augustus 2019). Op onze website staat het volledige bericht. Misschien wilt u dit nog extra onder de aandacht brengen van uw leden? U kunt de tekst van de website kopiëren. Klik hier.

 Vitaliteitsdagen, ook in uw gemeente? 

Net voor de zomer vonden in Helmond de eerste 'vitaliteitsdagen' plaats. In de Ons stond een enthousiaste reportage. Dit was de start van wat – hopelijk – een mooie en structurele KBO-activiteit gaat worden. Dit jaar willen we nóg drie pilots organiseren: vitaliteitsdagen op verschillende plaatsen en met een net iets andere invulling. Twee plaatsen hebben zich al gemeld: Hilvarenbeek en Eindhoven. Voor de laatste pilot zoeken we een Afdeling, of meerdere Afdelingen samen, in West-Brabant. Een belangrijk deel van de organisatie wordt door KBO-Brabant en de vrijwilligers gedaan. Afdelingen moeten wel zorgen voor eigen communicatie (oproep voor eigen leden en omgeving) en een geschikte ruimte. Huur en andere kosten kunnen betaald worden uit de subsidie die we voor de vier pilots hebben gekregen. Aarzel dus niet en bel of mail voor meer informatie naar Marieke Pette (mpette@kbo-brabant.nl).

Voor deze en volgende vitaliteitsmetingen zoeken we ook nog vrijwilligers. In september organiseren we een training voor nieuwe vrijwilligers. Aanmelden kan ook bij Marieke Pette.

Na de vier pilots hebben we voldoende ervaring om een goed draaiboek te maken dat vanaf volgend jaar beschikbaar is voor alle Afdelingen en Kringen.

 Training Brandveiligheid

Eind 2018 is het rapport '10 jaar fatale woningbranden onderzocht' uitgebracht. Hieruit blijkt dat ouderen het vaakst slachtoffer zijn bij brand. In het kader van de brandveiligheid wil KBO-Brabant zoveel mogelijk vrijwilligers en andere belangstellenden de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan deze training. Daarom geeft de Brandweer binnenkort de vierde training Ambassadeur Brandveilig Leven op het bureau van KBO-Brabant.
  
De training Ambassadeur Brandveilig Leven is leerzaam en leuk, bestaat uit twee halve dagen en is kosteloos. Het is een korte, gerichte training waarmee vrijwilligers en andere belangstellenden de opgedane kennis over brandveilig leven kunnen overbrengen bij voor de Brandweer moeilijk te bereiken doelgroepen, waaronder ouderen thuis. Als je de training (twee halve dagen) gevolgd hebt, ben je intermediair en word je daarmee Ambassadeur Brandveiligheid van de Brandweer.
  
De training wordt op het bureau van KBO-Brabant gehouden op:
Eerste trainingsochtend       : dinsdag 17 september
Tweede trainingsochtend     : dinsdag 8 oktober
 
Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij Edith Mostert: emostert@kbo-brabant.nl. Men moet op beide data kunnen. Wellicht kunnen bestuurders dit onder de aandacht brengen van hun leden.

 Ons congres op 3 oktober: 1+1=3!


KBO-Brabant heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger. In een samenleving met een groeiend aantal ouderen dat tot op hogere leeftijd zelfstandig thuis woont, wordt een toenemend beroep gedaan op vrijwilligers. Hoe gaan we dat vormgeven en wat wordt de positie van deze vrijwilligers? Er zal een nieuwe verhouding ontstaan tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Meerwaarde ontstaat wanneer overheid en maatschappelijk middenveld goed samenwerken: 1 + 1 = 3 ! Klik hier voor informatie en om u op te geven. Inmiddels hebben wij aan iedere relatie van ons een uitnodiging gestuurd, ook aan de ontvangers van deze nieuwsbrief. Het kan zijn dat de mail bij u niet is doorgekomen vanwege het grote aantal verzendingen; maar u bent uiteraard van harte welkom! Wees er snel bij want de aanmeldingen stromen binnen!
 Busactie SeniorenExpo 2020

Van 14 tot en met 19 januari 2020 wordt weer de Senioren Expo in Veldhoven georganiseerd. Afdelingen kunnen een bus reserveren. Hoe werkt dit? U betaalt aan de buschauffeur € 350,- en krijgt daarvoor 50 entreekaarten. Voor een bus met 50 personen betaalt u dus € 7,- per persoon voor het vervoer inclusief  entree. Wanneer uw Afdeling niet voldoende deelnemers heeft om de bus te vullen, dan kunt u ook samen met andere Afdelingen in de omgeving een bus reserveren. Er zijn meerdere opstapplaatsen per bus mogelijk.
 
Via dit aanmeldformulier kunt u aangeven wanneer u de beurs wilt bezoeken en hoe laat en waar de bus u dient op te halen. U kunt ook via deze link digitaal één of meerdere bussen reserveren. Graag vóór 30 september a.s.

 Pakket materialen te bestellen voor
Week tegen Eenzaamheid

Van 1 tot en met 8 oktober is het Week tegen Eenzaa­­­­mheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. In veel plaatsen zijn er speciale activiteiten.
Meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. De Week tegen Eenzaamheid vraagt aandacht voor dit probleem met de oproep: 'Kom erbij!' Elk jaar worden er honderden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd door maatschappelijke organisaties, sociaal werk, zorginstellingen, lokale coalities tegen eenzaamheid maar ook bedrijven en actieve burgers.

Organisatoren van een activiteit kunnen (kosteloos) een zogenaamd 'Kom erbij-pakket' bestellen met aankledings- en informatiematerialen. Het pakket bevat onder meer placemats met gesprekstarters, uitnodigingskaarten, een poster en eenzaamheid-signaleringskaarten. Klik hier voor het hele PDF- bericht van Kom erbij.

 Informatie over testamenten

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. In één kalenderjaar zijn ruim 100.000 levenstestamenten en notariële volmachten gemaakt. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Niet alleen van cliënten zelf, maar ook van hun naasten en professionals, onder andere uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verschillende boekjes beschikbaar. Op de website www.notaris.nl zijn PDF's te downloaden: Waar zeg ik ja tegen, Wie geeft u het vertrouwen en Checklist levenstestament.

 

Ons Actueel augustus 2019, week 31

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
De maat is vol 

Op 19 juli stuurden wij een persbericht uit met de titel: 'Stichting PensioenBehoud en KBO-Brabant gaan juridische strijd aan met Nederlandse Staat over pensioenwetgeving'. Inmiddels neemt ook een derde partij deel: de Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB). Op 30 juli hebben we het persbericht daarom aangepast. Klik hier voor de inhoud. De Telegraaf heeft het eerste persbericht opgepakt en op zijn website geplaatst. Klik hier.

Op de website en in de krant van het Eindhovens Dagblad werd bovendien een opinie-artikel van onze voorzitter Leo Bisschops over de pensioenen geplaatst, met de titel: 'Rekenrente bij pensioenen is strijdig met EU-richtlijn: De maat is helemaal vol'. Klik hier om het te lezen.

 
Te gast bij Omroep MAX 

Donderdag 25 juli stond het programma Hollandse Zaken van Omroep MAX in het teken van de verdere aantasting van de pensioenuitkeringen. Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant, en pensioenexpert Rob de Brouwer behoorden tot de gasten. Lees hier verder op onze website. En klik hier om de uitzending te bekijken.

 
Donaties voor pensioenprocedure

Naar aanleiding van onze aankondiging om samen met Stichting PensioenBehoud en de VVG-PGB tegen de Staat te gaan procederen krijgen wij heel veel reacties; men wil ook graag financieel bijdragen om te helpen de procedure te bekostigen. Daarom hebben wij een gezamenlijke website-pagina aangemaakt en een rekening open gesteld. Klik hier voor meer informatie. Klik hier als u ook wilt doneren.

 
CBR nieuws op onze website


'Het voelde als een groot cadeau', 'Bingo!', 'Eindelijk medewerking'. Dit is een greep uit de vele dankbare reacties die wij krijgen van mensen die we hebben kunnen helpen bij een snellere verlenging van hun rijbewijs. We hebben op de website een pagina aangemaakt met al het nieuws rond het CBR. Daarop staat ook een aantal van deze reacties. Klik hier voor de pagina.
Hebt u vragen, stuur dan een e-mail naar beleidsmedewerker Edith Mostert: emostert@kbo-brabant.nl.
 Dagtocht voor Afdelingen
'75 Jaar Bevrijding Brabant'


De bevrijding beleven, samen met uw leden? Geef uw Afdeling dan op voor de dagtocht '75 Jaar Bevrijding Brabant'. U start in het Oorlogsmuseum Overloon, met koffie, gebak en een rondleiding. Na de lunch staat een routedeel van operatie Market Garden op het programma en bezoekt u – met een WOII-gids – de hotspots van Eindhoven, Son en Best. Ook kunt u eventueel meedoen aan een korte wandeling aan het Stratumseind in Eindhoven, waar de geallieerden binnentrokken om de lichtstad te bevrijden. Deze herdenkingsdag is speciaal samengesteld door KBO-Brabant en Havi Travel en is compleet verzorgd, inclusief vervoer per luxe touringcar.

Datum: in overleg. Prijs: € 49,50 per persoon. Informatie en reservering (voor KBO-bestuursleden) bij Havi Travel in Lith: bel 085-070 87 95 of mail Arjan Stokman: lith@havi-travel.com

 Toneelproject KBO-Brabant Remembers:
gratis posters te bestellen

Voor het project waarbij negen Afdelingen van KBO-Brabant dit najaar een toneelvoorstelling brengen in het kader van 75 jaar bevrijding van Brabant, zijn posters gemaakt. Het is mogelijk om er hier een aantal van te bestellen. Zo kunt u uw leden attent maken op voorstellingen bij u in de buurt.  Stuur voor informatie over het bestellen een e-mail naar Eva Geelen: egeelen@kbo-brabant.nl.
Op onze website houden we een pagina bij met alle informatie over deze voorstellingen. Zodra de precieze locaties bekend zijn met de speeltijden en wijze van kaarten bestellen wordt dat online gezet. Klik hier.

 

Ons Actueel juli 2019, week 27

Ons Actueel juli 2019, week 27

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 
Lezing te boeken voor Afdelingen/Kringen


In het juni-juli-nummer van ledenmagazine Ons stond een interview met twee van de vrijwilligers die de lezing 'In gesprek over het levenseinde' geven. Deze vrijwilligers, Rieke Mes en Jos Vermunt, vertellen hierover en over hun motivatie om zich voor dit onderwerp in te zetten. Dat het onderwerp volop in de belangstelling staat, blijkt wel uit de stroom van reacties die we kregen na publicatie!
'In gesprek over het levenseinde' is dit jaar al bij 18 Afdelingen uitgevoerd. De reacties zijn zonder uitzondering positief. De lezing gaat over zowel de praktische als de emotionele kant van het levenseinde. De spreker behandelt vragen als: hoe verloopt een overlijden, wat is euthanasie, wat kunt u vastleggen voor de laatste levensfase en uw uitvaart? Lees hier verder over de mogelijkheid om deze lezing te boeken. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Vitaliteitsdagen Helmond groot succes


Senioren meer inzicht geven in hun gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Dat is wat KBO-Brabant, vrijwilligers van de lokale Helmondse seniorenverenigingen en leerlingen van Avans Hogeschool deden tijdens de vitaliteitsdagen op 1, 2 en 3 juli in wijkhuis De Geseldonk in Helmond. Gemeten werden onder meer fysieke fitheid, balans en stabiliteit, eetgewoonten, zicht en gehoor. Het project is mede mogelijk gemaakt met financiële steun van Stichting Dioraphte.
Lees verder op onze website. Voor een Youtubefilmpje: klik hier.
 

 Voorlichting over slecht zien


Van de Oogvereniging Noord-Brabant/Zeeland kregen wij een aanbod voor Afdelingen om voorlichting te komen geven over hoe om te gaan met mensen die slecht zien. Hier kunt u lezen wat het aanbod inhoudt en met wie u contact kunt opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
 


 

Bridgekampioenschap 2019

 
Het jaarlijkse KBO-Brabant Bridgekampioenschap voor leden wordt in oktober georganiseerd op vijf regionale punten in Brabant. In de Ons van augustus zal een bericht hierover worden gepubliceerd. Als Afdeling kunt u dit misschien ook onder de aandacht brengen bij uw bridgers of via uw nieuwsbrief.
Inschrijven kan voor de voorrondes in Zevenbergen op 1 oktober, Berkel-Enschot op 7 oktober, Boxmeer op 11 oktober, Den Dungen op 16 oktober of Waalre op 17 oktober. De finale is in Berlicum op dinsdag 5 november.
Aanmelden kan na verschijning van het augustusnummer van de Ons via www.kbo-brabant.nl onder de knop 'Activiteiten'. Kosten: € 14,- per paar.
 Fietsen en wandelen in de
Brabantse Natuurpoorten

 

In de zomermaanden organiseren wij samen met de ANWB en het Netwerk Brabantse Natuurpoorten fiets- en wandel activiteiten bij vier Brabantse Natuurpoorten. Leden en niet-leden zijn van harte welkom! De eerste mogelijkheid is dit weekend in Milheeze. Er zijn daar ook driewielers om uit te proberen!
De data en locaties zijn:
  • zaterdag 6 juli, Natuurpoort Nederheide, Milheeze
  • zaterdag 27 juli, Natuurpoort Visdonk, Roosendaal
  • zaterdag 17 augustus, Natuurpoort De Malpie, Valkenswaard
  • zaterdag 7 september, Natuurpoort TerSpegelt, Eersel
Meer informatie op de website van de ANWB, klik hier.
Neem voor overige informatie contact op met Edith Mostert, emostert@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66.

Ons Actueel mei 2019, week 22

Ons Actueel mei 2019, week 22

Dit is de tweewekelijkse nieuwsbrief van KBO-Brabant,

belangenvereniging van 130.000 senioren in Brabant.

 


KBO-Brabant bij rondetafelgesprek Tweede Kamer over arme ouderen

Op 3 juni organiseert de Vaste Kamercommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid een debat over arme ouderen. In dit zogenoemde 'rondetafelgesprek' spreken Kamerleden met ervaringsdeskundigen en krijgen verschillende organisaties de mogelijkheid om hun inzichten en zorgen te delen. Namens KBO-Brabant levert Hans van Dijk, cliëntondersteuner, een bijdrage. Bovendien gaan verschillende 'arme' senioren uit Brabant mee om de Kamerleden over hun situatie te vertellen.
KBO-Brabant maakt zich al langere tijd zorgen over de benarde situatie van ouderen met alleen AOW of een klein pensioen. De lasten stijgen gestaag, terwijl de inkomsten daarbij ver achterblijven.
Het debat is te volgen via de website van de Tweede Kamer. Hier komt de komende tijd meer informatie.

 Vitaliteitsmetingen, vrijwilligers gezocht

Gezondheid en ziekte horen bij het leven. Maar we weten steeds beter dat we daar ook zelf iets aan kunnen bijdragen. Gezondheid is niet alleen 'niet ziek zijn' maar heeft ook te maken met het vermogen van mensen zich aan te passen aan fysieke en sociale uitdagingen van het leven.

Wij organiseren lokaal samen met de Afdelingen zogenoemde vitaliteitsmetingen. Senioren krijgen door de metingen zelf inzicht in aspecten van hun leven en fysieke gesteldheid. De metingen staan centraal, maar verder wordt het vooral een leuke dag. Deelnemers krijgen een kopje koffie, gezelligheid, steun van vrijwilligers en er zijn meerdere jongeren betrokken bij het project. En op 1 juli gaan we van start in Helmond!

Vrijwilligers gezocht
Voor de uitvoering van de vitaliteitsmetingen zoeken we nog extra vrijwilligers. Kent u mensen die dit leuk vinden? Neem dan contact op met Marieke Pette:  telefoon 073-644 40 66, of mail haar: mpette@kbo-brabant.nl. De opleidingsdag vindt plaats op 21 juni in Helmond. Vrijwilligers krijgen hun reiskosten vergoed.

 Golfreis oktober 2019

Afdelingsbestuurders kunnen wellicht hun leden via hun eigen Afdelingsnieuwsbrief nog wijzen op een reis die speciaal voor KBO-leden wordt georganiseerd. In de Ons van mei werd deze reis onder de aandacht gebracht.

Golfen en de omgeving verkennen
Tijdens de reis verblijft men in het luxe 4-sterren Islantilla Golf Resort, met zwembaden, wellness, fitness, restaurants en natuurlijk een golfbaan. Men heeft volop gelegenheid de dagen sportief door te brengen op de golfbaan, maar verkent ook de omgeving onder leiding van een Oad-reisbegeleider. Men bezoekt onder andere de op drie na grootste kathedraal van de wereld in het bruisende Sevilla. en gaat naar het centrum van Huelva, dat helemaal in het teken staat van ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus.

Speciaal voor leden!
Oad stelt deze reis speciaal samen voor leden van KBO-Brabant. Reisperiode: vrijdag 18 tot en met dinsdag 22 oktober 2019. Inclusief retourvlucht van Eindhoven naar Sevilla. Kijk voor meer informatie op www.oad.nl/KBOgolf.

 


Gratis VOG voor Afdelingen

Steeds meer wordt voor (vrijwilligers)functies een zogenoemde Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG is geen garantie voor goed gedrag in de toekomst, maar een verklaring dat degene die de verklaring aanvraagt in het verleden geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de functie waarom het gaat. De aanvraag van een VOG kost geld. De overheid vindt echter dat deze kosten geen belemmering mogen zijn voor de aanvraag van een VOG door vrijwilligers. De VOG is immers een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Per 1 november 2018 is daarom de regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de  regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. Hoe u dat als Afdeling kunt regelen (desgewenst), leest u hier.

 


Enthousiaste KBO-Afdelingen vieren 75-jarige bevrijding samen met jongeren

9 Afdelingen van KBO-Brabant vieren dit najaar sámen met jongeren de 75-jarige bevrijding van Brabant. Zij doen dat door samen met jongeren een aantal toneelvoorstellingen te realiseren in het project: KBO-Brabant Remembers. De betrokken Afdelingen hebben keihard gewerkt om jongeren te betrekken. Bij de meeste Afdelingen is dat inmiddels op gang. Dus nu is het tijd om te organiseren, te repeteren én vooral ook: te genieten. Want naast al het harde werk, is het vooral ook heel leuk om deel uit te maken van dit project, aldus betrokken Afdelingsbestuurders.

Lees u hier het gehele bericht.

 


Informatiebijeenkomst KBO-Brabant over nieuwe woonvormen

Er is steeds meer behoefte aan nieuwe woonvormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Veel senioren willen graag in eigen omgeving oud worden en samen wonen, maar vragen zich af hoe je dat aanpakt. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden of kent u mensen in uw omgeving die nadenken over hun woonsituatie op latere leeftijd? Wilt u meer weten over hoe u samen met anderen een nieuwe woonvorm kunt opzetten, zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een oud schoolgebouw tot appartementen? U bent van harte welkom op de informatiemiddag die KBO-Brabant organiseert over nieuwe woonvormen. Deze wordt gehouden op vrijdag 5 juli aanstaande in Ontmoetingscentrum 't Plein, Tongerloplein 1 in Udenhout.

Wim Fijten, woonexpert van KBO-Brabant laat u de mooie voorbeelden in Noord-Brabant zien en senior-adviseur Frank van der Voort van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft voorlichting over de nieuwe subsidieregeling Wonen en Zorg zodat u zelf aan de slag kunt om een nieuwe woonzorgvorm op te zetten. Tot slot vertelt Menno de Lange, voorzitter van Platform Droomwonen Brabant over zijn ervaringen als procesbegeleider bij het realiseren van nieuwe woonvormen.

Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen. Desgewenst kunt u bij uw aanmelding al vragen schriftelijk indienen. Wij zullen deze verzamelen en voorleggen aan de sprekers. Wilt u als Afdelingsbestuurders ook uw leden op de hoogte brengen over deze bijeenkomst?

Klik hier voor het programma.
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, klik hier voor uw aanmelding.

 


Training Brandveilig leven

De training Ambassadeur Brandveilig leven is een leerzame en leuke training die uit twee halve dagen bestaat. De training is kosteloos. Voor de training in juni zijn nog enkele plaatsen vrij. Deze zal plaatsvinden op het bureau van KBO-Brabant te 's-Hertogenbosch.

Klik 
hier voor meer informatie.

 Gratis antivirusprogramma via
Ons ledenvoordeel


Leden van KBO-Brabant kunnen profiteren van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Er is een aparte website waarop men deze aanbiedingen kan bekijken en bestellen: www.onsledenvoordeel.nl.

Deze maand is er een speciale aanbieding, die ook wordt gepubliceerd in de Ons van juni/juli. Klik hier voor een preview van deze pagina. Het gaat om een antivirusprogramma dat helpt de computer op te  ruimen en veilig te houden. Als een lid zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, krijgt men een licentie voor drie  maanden voor dit systeem cadeau. De nieuwsbrief van Ons ledenvoordeel houdt leden op de hoogte van speciale aanbiedingen.

Wellicht kunt u uw leden éxtra wijzen op deze aanbieding door hem ook te vermelden in uw eigen Afdelingsnieuwsbrief, die bij de Ons van juni/juli wordt gevoegd. Hebt u tekst nodig, dan kunt u een word-document daarvoor gebruiken: klik hier.
 

Terug naar de startpagina