Wonen

Werkgroep Wonen:

 

De bouwplannen van de gemeente zijn in te zien op de Website van de gemeente Deurne onder “ Projecten & Planning”.

Wel staan de bouwactiviteiten momenteel op een zeer laag pitje.

 

Om een vinger aan de pols te houden, wordt er regelmatig overleg gevoerd met de Gemeente en Woningbouwvereniging Bergopwaarts. Het bouwen van woningen voor ouderen is hierbij onderwerp van gesprek.

 

De werkgroep wil ook adviezen geven bij de aanpassing van woningen. Dit kunnen zijn:

· Aanpassingen aan huizen om een langer verblijf thuis mogelijk  te maken.

· Adviezen voor energiebesparing.

· De werkgroep wil vooral kennis en kunde aanbieden en hoopt op deze manier te voorkomen, dat in het verleden gemaakte fouten, herhaald worden.

· Adviezen inzake woningaanpassing in het kader van de WMO.

 

De werkgroep Wonen brengt verslag uit aan het voorzittersoverleg, die op haar beurt overlegt met het Ouderen Platform Deurne.

 

De contactpersoon voor werkgroep Wonen is: Ger Meulendijks. Tel. 342095. Piet Smits is als vrijwilliger hierbij betrokken.

 

 

 

 

Terug naar de startpagina