Nieuwjaarsreceptie KBO Berkel-Enschot 2019

Het eerste wat me opviel toen ik even over half drie de zaal van de Druiventros betrad was het ontbreken van de welluidende pianoklanken van Willem Bruggeling. In plaats daarvan brachten de luidsprekers een muziekje ten gehore, dat niet naadloos aansloot bij de muzikale voorkeuren van de gemiddelde 65-plusser. Het waarom van het ontbreken van piano muziek werd al snel duidelijk: de piano had er de brui aan gegeven. Naarmate het aantal  bezoekers van de Nieuwjaarsreceptie toenam hoe minder de luidsprekers de boventoon voerden.

Het tweede wat me opviel waren de wapperende handjes. Uitgestoken handen, zwaaiende armen  terbegroeting  van een bekende. Toen ik dat gewapper zag, besefte ik dat KBO Berkel-Enschot eigenlijk één grote familie is. Zo’n 170 - het precieze aantal heb ik niet geteld – Berkel-Enschottenaren, die deze 12e januari in de agenda hadden vrijgehouden om de Nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

Het derde wat mij opviel was dat het voor velen toch moeilijk is om de tafeltjes in de buurt van het spreekgestoelte volledig te bezetten. Gelukkig bracht Thijs Dingenouts uitkomst: hij dirigeerde als een gediplomeerd zaalmanager enkele aanwezigen naar voren.

Een kwartiertje te laat (Brabants kwartiertje?) opende voorzitter Jan Panhuijzen officieel deze Nieuwsjaarreceptie met een toespraak. Uiteraard met een toast op 2019. Het jaar dat de vereniging zijn 65-jarig jubileum viert.

 

Einde van een tijdperk

 

Jan Panhuijzen  benadrukte in zijn speech dat de KBO Berkel-Enschot met maar liefst 1645 leden niet alleen de grootste vereniging in Berkel-Enschot is, maar ook één van de actiefste.  Uitvoerig liet Jan Panhuijzen de verschillende werkgroepen de revue passeren. Zo werden de activiteiten geroemd  van de werkgroep Ledenwerving en de werkgroep Zomerschool.  Er waren in 2018 veel nieuwe leden bijgekomen en de Zomerschool mocht zich dit  afgelopen jaar verheugen  in een groot aantal aanmeldingen.  Overigens benadrukte Jan ook eigenlijk dat alle werkgroepen fantastisch werk hadden afgeleverd. Zozeer zelfs dat bij sommige activiteiten mogelijk geloot moet gaan worden in het nieuwe kalenderjaar 2019.

Volkomen terecht sprak Jan zijn waardering uit voor het vele werk – waaronder een forse bijdrage in het samenstellen van het vernieuwde programmaboekje – dat Jan Freijse ook dit jaar weer had verricht. Een bloemetje accentueerde de dank van de binnenkort scheidende voorzitter.

Voor insiders misschien geen verrassing, maar voor velen toch wel kondigde Jan Panhuijzen aan dat hij na tien jaar trouwe dienst zijn voorzitterschap  op 22 maart 2019 aan het einde van de algemene ledenvergadering zal neerleggen. Voor KBO Berkel-Enschot betekent dat een enorme aderlating: Jans inbreng en zijn tomeloze inzet zullen node worden gemist. Een opvolger is er nog niet, maar een vertrouwenscommissie is druk bezig te zoeken naar een nieuwe voorzitter, die het elan van Jan kan continueren.

Willem Bruggeling vertolkte in een gedichtje de gewaardeerde kwaliteiten van Jan en onderstreepte nog eens dat KBO Berkel-Enschot springlevend is.

 

Een mooi tafereel

 

Of het nu toeval was of niet, maar tot mijn grote verwondering bleek Jan Panhuijzen het springlevende karakter extra glans te geven door tegen het einde van de Nieuwjaarsreceptie voor enkele dames op de knieën te gaan. Een huwelijksaanzoek bleek het niet te zijn, maar gewoon even op hetzelfde niveau communiceren. Het weer opstaan bleek geen enkel probleem. Dat kan ook eigenlijk niet anders: Zijn dagelijkse wandelingen en de kilometers  in het zwembad houden hem jong.

En ik denk dat ik namens velen spreek als ik Jan alvast bedank voor zijn vele werk voor KBO Berkel-Enschot en wens hem na 22 maart een sportieve en rustige tijd toe.

 

Tekst  Jan Harting

Foto’s Peter Timmermans

 

 

Terug naar de startpagina