Nieuwsbrief november+december 2018

KBO-Nispen Nieuwsbrief november-december 2018

(klik op een van de linken om direct naar het onderwerp te gaan)

 

 

Kaarten:

Rikken voor Ouderen:

Maandag 12 november, 10 december, 14 januari en 11 februari.

Alle dagen om 13.30 uur in Nisipa. Iedereen is welkom.

Rikkeizer KBO:

Woensdag 6 -13-20-27 februari en 6 maart 2019.

Alle dagen om 13.30 uur in Nisipa. Iedereen is welkom.

 

KBO-Nispen 60 jaar

Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan organiseert KBO-Nispen een rikconcours.

 

Aan dit rikconcours kunnen behalve leden van KBO-Nispen

alle Nispenaren meedoen! De ‘wedstrijden’ worden gehouden

op woensdagmiddag 14 november 2018 om 13.30 uur in dorpshuis Nisipa.

Vooraf opgeven is niet nodig, als u wilt rikken

komt u gewoon naar Nisipa en speelt u mee.

 

Wij zorgen voor een gratis bakje koffie en 

voor de eerste tien plaatsen in de einduitslag is er een mooi prijs.

 

Bingo:

Avond bingo:

Dinsdagavond 6 november, aanvang 19.30 uur in Nisipa

Middag bingo:

Maandagmiddag 19 november, aanvang 13.30 uur in Nisipa

Op de bingo's is iedereen welkom.

 

Biljarten:

Voor de deelnemers aan diverse competities zijn de wedstrijden volgens schema.

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen, vertrek 09.30 uur bij Nisipa.

 

Medi-gym:

Elke maandag- en donderdagmorgen medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen.

Op donderdagmorgen 10.30 uur kunnen nog enkele deelnemers aansluiten

 

Jeu de boules

Elke woensdagmiddag op de baan bij Nisipa, aanvang 13.30 uur.

 

Hobbyclub:

Op woensdagmorgen 14 en 28 november. Aanvang 09.00 uur in Nisipa

 

Nispen vocaal:

Repetities: Dinsdagavond 13 en 27 november en 11 december.

Optredens: voor zover bekend op 7 en 22 november en 12 december.

 

Schouwburg ‘De Kring”

KBO-Nispen actie:

Voor in de agenda:

14 december: KBO-Brabant Kerstconcert op Bovendonk in Hoeven. Aanvang 14.00 uur 

19 december: Kerstviering in Nisipa

 

Kerststukjes maken bij de KBO

Deze avond is in dorpshuis Nisipa en wel op donderdag 13 december. We beginnen om 19.30 uur.

De avond staat onder leiding van Lisette van den Oever van de bloemenshop Nispen.

De kosten voor zo’n avond bedragen ongeveer 15 euro per persoon.

Dit is inclusief alle materialen die we gebruiken voor het maken van zo’n kerststukje.

Opgave voor 6 december Tel:365438

 

 

 

Sint-Nicolaas-middag bij KBO Nispen.

Dit jaar hebben we opnieuw uit Spanje een brief ontvangen dat Sint-Nicolaas bereid is

met zijn Zwarte Piet op bezoek te komen bij KBO Nispen.

 

Dit zal gebeuren op Woensdagmiddag 28 november in Nisipa.

Aanvang 13.30 uur en zal duren tot ongeveer 16.30 uur.

 

De middag zal naast het hoog bezoek van de Sint en zwarte Piet ingevuld worden

met muziek, een quiz en met een gratis surprise-bingo.

 

Om de middag goed te laten verlopen vragen wij u zich voor woensdag 21 november

op een van onderstaande manieren op te geven:

 

U kunt zich voor de St Nicolaas middag opgeven:

  1. met de antwoordstrook van de papieren nieuwsbrief
  2. met een E-mail aan: kbonispen01@outlook.com
  3. met het onder deze nieuwsbrief staand antwoordformulier. (u krijgt per e-mail een bevestiging van uw opgave)

 

Ondersteuning vanuit KBO-Kring Gemeente Roosendaal:

 

Ouderenadviseurs;

Dhr. B. Aanraad (coörd.)         tel. 561785

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr. F. Peeters                        tel. 553038

 

Belastinginvullers:

Dhr. A. v. Hoof  (coörd.)          tel. 529271

Dhr.J.Pietjouw                        tel.06 53129505

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

 

Heeft u als oudere ondersteuning nodig van de gemeente maak dan altijd gebruik van de

vrijwillige wmo- cliëntenondersteuners van KBO -Kring gemeente Roosendaal

Cliënt ondersteuning:    

(o.a. bij keukentafelgesprek WMO)        

Dhr. B. Aanraad                     tel: 0165-561785

Mevr. T. v. Tulder                   tel: 06-57588226

 

KBO-Werkgroep Belangenbehartiging Gemeente Roosendaal

Mevr. A. Oudhof (Voorz.)   tel: 064 8785611

Mevr. L. v. Openeer (secr.)      tel: 0165-528364

 

Terug naar pagina 'Nieuws'

 

Opgave formulier voor de Sinterklaasmiddag op 28 november 2018:

 

Naam: *
Adres + woonplaats: *
Komt met ... perso(o)n(en) naar de Sinterklaasmiddag op 28-11-2018: *
Eventuele opmerkingen:
emailadres (om bevestiging te sturen)
Terug naar de startpagina