St. Joachim

St.Joachim raam in kerk te Utrecht

St. Joachim onze patroonsheilige

26 juli HH. Joachim en Anna, de ouders van de heilige maagd Maria.

Het evangelie van de apostel Jacobus vertelt dat Joachim een oudere priester was en met zijn vrouw in Jeruzalem leefde.

Op een dag werd hem de toegang tot de tempel om te gaan offeren door de hogepriester geweigerd omdat beide na meer dan twintig jaar huwelijk geen kinderen verwekt hadden.

Na enige tijd verscheen aan de vernederde man tijdens werkzaamheden op het veld een engel en verkondigde hem de geboorte van een kind.

Ook Anna had deze verschijning en niet lang erna baarde Anna het kind Maria.

Niet bekend is of beide de geboorte van Jezus beleefd hebben.

De verering van de heilige Anna werd reeds in de Orthodoxe Kerk vanaf de zesde eeuw gevierd.

In de kerk van Rome kwam deze verering pas in de tiende eeuw op gang. Joachim werd hier later aan toegevoegd.

Vaticanum ll besloot de feestdag van beide ouders op dezelfde dag te vieren.

 

 

Joachim patroon van : echtparen, meubelmakers en linnenhandelaren.
 
(tekst via internet uit; Heiligennet)
Terug naar de startpagina