Excursie Gemaal Gewande 6 september

KBO Beek en Donk op bezoek bij het waterschap.

Afgelopen donderdag 6 september gingen een twintigtal Beek en Donkse KBO-ers op excursie bij het waterschap Aa en Maas waarbij we werden ontvangen door onze deskundige gids, Ad Hartjes die ons al opwachtte bij het oude dieselgemaal “Caners”, gelegen in hert gehucht Gewande in Empel. Na een introductiefilmpje vertelde Ad honderduit over hoe men probeert de waterstanden te beheersen, waarbij in droge tijden het water zoveel mogelijk word vastgehouden om verdroging van de polders te voorkomen en in natte tijden het ongekeerde wordt gedaan, dus hoe de polders worden doorgepompt om overstromingen te voorkomen. Op een kaart was zichtbaar hoe de diverse weteringen en rivieren door het landschap lopen en waar water wordt “ingelaten”of juist wordt weggepompt, waarbij men zoveel mogelijk gebruik maakt van natuurlijk verval. Ad startte de oude diesel pompen nog eens op en vertelde dat deze pomp niet meer in gebruik is sinds 1979 omdat 300m verder op sinds die tijd het volautomatisch gemaal “Gewande” het werk van het oude Caners heeft overgenomen. Uiteraard wilden wij dat zien en na een kopje koffie begaven we ons dus naar het “nieuwe”gemaal Gewande. Wij mochten de machinekamer bezoeken en ook hier hing aan de wand een groot plateau waarop de waterlopen in diverse kleuren verlicht werden en waarbij Ad aangaf wat de diverse functies van de verschillende waterlopen waren. De pompen hebben een capaciteit van maar liefst 5000 kubieke meters per minuut en er stonden er een zestal, aangedreven door motoren van circa 600 kilowatt. 

 

Terug naar de startpagina