Privacy protocol ingevoerd

 

Protocol privacy wetgeving AVG KBO Beek en Donk

 

Alle bestuursleden zijn volgens de richtlijnen vastgelegd in de Privacy wetgeving hoofdelijk aansprakelijk voor het juiste beheer van de privacy,  dit ligt vast in de privacy protocol afdelingen zoals gepubliceerd op onze website.

Binnen het bestuur hebben de voorzitter Don van Sambeek, secretaris Francien Vereijken en Penningmeester Francien Spit rechten op het gebruik van LEAWEB de ledenadministratie. Deze wordt door KBO Brabant beheerd en beveiligd.

Buiten het bestuur zijn 2 personen werkzaam om de ledenadministratie bij te houden, deze zijn op de hoogte van de nieuwe wetgeving en hebben zich hieraan ook geconfirmeerd.

De website wordt onderhouden door de webmaster Peter Vogels die ook deel uitmaakt van het bestuur dus hoeft hier geen aparte overeenkomst te worden gemaakt.

Fotomateriaal wordt beheerd door  Peter Vogels tbv. website en Francien Vereijken tbv. secretariaat.  Vanaf de intrede AVG op 1 mei 2018, worden alle nieuw verkregen foto's beoordeeld op de privacy wetgeving, dwz bij maken van foto's of vragen aan derden, wordt nadrukkelijk om toestemming vooraf gevraagd.

Binnen de KBO Beek en Donk werken we met lokale PC's deze zijn door de gebruikers afzonderlijk beveiligd tegen virussen en mailware.  Het betreft  Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Webmaster .  Het materiaal van de KBO zoals rapporten uit Leaweb, financieel  pakket, foto's, powerpoint presentaties etc. wordt door betrokkenen goed afzonderlijk opgeslagen op hun PC's. Hiervan moet regelmatig een backup gemaakt worden. Ook dient het besturingssysteem up to date te zijn momenteel is dit Windows 10.

 

 

Beek en Donk 3 september 2018

 

 

Terug naar de startpagina