Nieuwe leden ontmoeten elkaar

Nieuwe KBO leden en  bestuur ontmoeten elkaar

In de laatste, algemene ledenvergadering werd het idee geopperd om een speciale bijeenkomst voor nieuwe leden te organiseren, zodat men kennis kan maken met elkaar en het bestuur en te horen wat de KBO Heesch allemaal organiseert voor haar leden.  Woensdagavond 23 mei was het zover. De opkomst was aan de geringe kant, maar de avond werd wel  als nuttig ervaren.

 

Het bestuur van KBO Heesch was bijna voltallig. Voorzitter Piet Ceelen opende de avond en legde uit wat de doelstelling van KBO Heesch is, en de verbindingen met KBO Kring Bernheze en KBO Brabant. De bestuursleden die  Activiteiten, en Vakantie, Evenementen en Reizen (VER) onder hun beheer hebben, konden precies vertellen wat er allemaal te doen is voor de leden. Voor de aanwezigen heel verhelderend. Ze waren ook zeker van plan om bij verschillende activiteiten te gaan kijken.


De nieuwe leden brachten ook nog nieuwe ideeën op tafel. Zo werd geopperd om een kookworkshop te houden.  Als de Eijnderic in de toekomst ook in de Pas komt, biedt dat zeker mogelijkheden. Ook werd voorgesteld  om de fotoclubmiddag, die nu nog eens per maand bij elkaar komt, vaker te laten plaatsvinden net als het bloemschikken, dat nu twee keer per jaar is.  Helemaal mooi is natuurlijk dat er mensen aangaven in de toekomst wel mee te willen werken als vrijwilliger bij een bepaalde activiteit. Eén lid stelde voor om een muziekgroep op te richten en hij wilde wel kartrekker zijn!


Het bestuur is zeker van plan om dergelijke avonden vaker te organiseren  voor nieuwe leden.

Terug naar de startpagina