Activiteiten Juni & Juli 2018

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

Op 12 juli 2018 ingevoegde pagina!

m.b.t. Workshop ‘Veilig wonen’ voor senioren in gemeente Waalre

door:

              

 

 

 

Workshop ‘Veilig wonen’ voor senioren in gemeente Waalre

 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kan je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, inbraak en valincidenten? En hoe zit het met veiligheid in de directe woonomgeving?

Met kleine aanpassingen en tips kan je je huis al veiliger maken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met raad en daad te worden bijgestaan.

 

In de zomermaanden bieden de Kring KBO, Seniorenraad Waalre, seniorenvereniging Waalre, Aalster seniorenvereniging, seniorenvereniging PVGE en de gemeente Waalre u de gelegenheid om deel te nemen aan een interactieve workshop over dit thema. Aan de hand van concrete voorbeelden van alle dag wordt de veiligheid in de woning onder de loep genomen en krijgt u handige tips om de veiligheid te vergroten.

 

De workshops worden gehouden in:

Het Huis van Waalre, zaal Dommel A, Koningin Julianalaan 19 te Waalre.

Er zijn drie data waaruit u kunt kiezen:

- Dinsdag 17 juli van 14.00 – 16.00 uur

- Woensdag 25 juli van 14.00 – 16.00 uur

- Donderdag 2 augustus van 14.00 – 16.00 uur

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De workshop is tot stand gekomen binnen het project Veilig wonen voor senioren in Brabant, in samenwerking met Het Rode Kruis, KBO-Brabant, Brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en politie

 ‘s-Hertogenbosch. Aangezien het een pilot betreft, stelt de projectorganisatie het zeer op prijs als u na afloop meewerkt aan de evaluatie.

 

Aanmelden voor deelname

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar Wilma Breuer, secretaris van Kring KBO gemeente Waalre, e-mail: kbo.kringgemeentewaalre@gmail.com. Gelieve daarbij te vermelden welke dag uw 1ste en 2de voorkeur heeft om deel te nemen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij projectleider Edith Mostert, per e-mail , emostert@kbo-brabant.nl of telefonisch op 073-6444066.

 


 

 

 nieuwsbrief juni &juli 2018

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

  Aalst Waalre 8-9 juni 2018

Geacht college & gemeenteraadsleden.

 

  Aalst is een parel in onze Groenfontein

  Aalst is vergeleken met Waalre niet klein

  Laat daarom deze letters toevoegen aan het huis

  Sta hier even bij stil, dat geeft veel minder ruis

  Trots dat er Aalst- en Waalrenaren zijn

 

  “ er is altijd een nieuw begin”

  Kijk & lees ook eens helemaal onderaan dit document!

 

 

 

ASV programma juni & juli 2018.

 

 

“t Hazzo is deze zomer voor de Aalster Senioren Vereniging geopend

en alleen gesloten tussen 15 en 29 juli !

 

Dat betekent:

 

Kaarten: Donderdag 14-21-juni-5- juli- 2-9 aug 13.30u.

Koersbal : Maandag 11-18-25 juni 2-9-30- juli-6 aug 13.30u

Ontmoeten: Maandag 11- 18-25juni 2-9- juli- 30 juli- 6 aug 13.30 u

Spelmiddag : Maandag 1-18-25-juni 2-9-j30 uli -6-aug enz 13.30u.

Kienen donderdag 28- Juni om 14.00u -daarna weer 30 augustus

 

Verder

.

Maandag

Paramount10.30 tot 11.15 Love2dance.

Samen dansen op instapniveau, met Kirsten bewegen op fijne muziek

Dinsdag

9.00 -12.00 seniorenfit bij Paramount

10.00- 11.00 Kwiek beweegroute bij ’t Hazzo

Woensdag Paramount

9.00 tot 9.40 Easy spinning

Een kortere spinningles met lagere intensiteit

Donderdag

10.30 wandelen Beusen-Foudraine,

Hortensialaan 1

10.45 Seniorenfit bij Paramount

Vrijdag

10-00 -11.00 Kwiek Beweegroute bij ’t Hazzo

10.30 tot 11.15 Seniorenfit bij Paramount

 

Computerproblemen

Dinsdag en woensdag van: 09.30 tot 12.30 computerles in het Huis van Waalre.

Door Peter Kivits worden dan praktische problemen met computers, tablets, telefoons en internet besproken.

Slechts beperkte deelname mogelijk.

Aanmelden en inlichtingen bij

Jeanne Willems, tel 040-2213604

 

Aquajoggen bij Fysio Fitness Franssen, Hortensialaan 1.

Dit is speciaal voor mensen, die problemen hebben met bewegen op het droge. Dit wordt gedaan op maandag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 9.00 uur.De kosten zijn € 40 per tien keer. Aanmelden en inlichtingen bij Willem Corbijn, tel 040-2214211 Een enkele sessie kost € 5

 

 

Culturele Dorpswandeling

De volgende wandeling is vanwege vakanties uitgesteld tot september. Zie de nieuwsbrief van augustus

 

 

Bowlen

Bowlen: Vrijdag 15 juni - begint 14.00u. – 15.30u

In september wordt dit weer hervat. Zie nieuwsbrief augustus

 

 

Fietsen

Op de woensdagen 27 juni, 25 juli, 29 augustus en 26 september Vertrek altijd om 10.30 uur bij ’t Hazzo. De afstand is tussen de 40 en 50 km.

Informatie bij Martin Asveld (06-54967029) of via email martinasveld44@gmail.com

 

Jaarprogramma

Woensdagmiddag 18 juli BBQ zie aanmelding

Woensdagmiddag 10 oktober KBO dag

Zondagmiddag 18 november Voorstelling over de slachtmaand

Woensdagmiddag 19 december Kerstviering

Al deze activiteiten vinden plaats in het Huis van Waalre.

Eventuele vervoersproblemen graag opgeven bij het bestuur

 

De Nieuwsbrief per email

 

Tijdens de laatste ledenvergadering is aangekondigd dat de mogelijkheid geboden zou worden om

de Nieuwsbrief voortaan per email te ontvangen. Dat scheelt in de kosten, is goed voor het milieu en u heeft minder afval. De Nieuwsbrief is dan ook mooier, want volledig in kleur. Als u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen dan moet u uw emailadres doorgeven aan: martinasvel44@gmail.com We hebben dan ook de mogelijkheid om vaker dan een keer per maand berichten naar u te sturen. Als u wel vaker bericht van ons wilt hebben, maar de Nieuwsbrief toch op papier wilt hebben kunt u dat in de email aangeven.

 

Verjaardagen juni en juli (boven de 85)

 

 

93 jaar

92 jaar

90 jaar

88 jaar

88 jaar.

88 jaar

87 jaar

87 jaar

86 jaar

86 jaar

Mevr. E.M. van Bommel - Princen

De heer F. de Krom

De heer P.J. Vis

Mevr A.G. van Schaik- Klomp

Mevr.S.E. Veldkamp –van Bortel

Mevr. J.A. Habraken-Hezemans

Mevr. MB.Stekhuizen-Obing

De heer J.A.G. van Geel

De heer H. van de Boom

Mevr. A.M. Baltussen - Sanders

26 juni

25 juli

23 juli

11 juni

15 juli

16 juli

14 juni

9 juli

18 juni

11 juli

 

Ze worden allen van harte gefeliciteerd

 

Nieuwe leden:

 

Wij verwelkomen de heer en mevr. Möls- Bourgondië als nieuwe leden.

 

Overleden

Mevr, Vis- van Groenendael op de leeftijd van 79 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Een zomerse mini-wandeling in Esbeek

 

Opnieuw trok een groepje Aalster senioren er op uit voor een cultureel uitje. Na het verzamelen op de vaste plaats ’t Hazzo vertrokken we naar Esbeek een kleine gemeente bij Hilvarenbeek. Een zogenaamd ‘kransakkerdorp’, ontstaan in de middeleeuwen uit een buurtschap of herdgang waarbij de boerderijen om een akkercomplex waren gelegen langs kronkelige wegen op verhogingen in het landschap. Eerst koffie in het plaatselijke café, heerlijk gezeten op het terras buiten. Een mooie zonnige dag en nog alle tijd voor ons. Het café dreigde ooit te verdwijnen in dit kleine dorp met z’n pakweg 1200 inwoners. Maar de bewoners investeerden zelf in hun leefbaarheid en namen gezamenlijk de exploitatie ter hand. Het mooie hierbij was dat zij de zaal bij het etablissement gingen inrichten als museum. Een museum voor de Rotterdamse kunstenaar Andreas Schotel die vele jaren lang in de zomermaanden woonde en werkte in Esbeek. De kunstenaar werkte voornamelijk als graficus en documenteerde nauwgezet de overgang van traditionele naar gemechaniseerde bedrijfsvoering. Schotel was communist maar het contact met de plaatselijke bevolking getuigde van wederzijds respect. Schotel maakte naturalistische kunst, het landschap en de werkende mens, uitgebeeld vanuit de schoonheid en niet als aanklacht tegen de armoede.

Na het museumbezoek met een aantal mooie etsen en grafisch werk van Schotel, alsmede een schets van zijn leven en werk werd het tijd voor een wandeling door de schitterende natuur rondom Esbeek, dat voor een groot deel ligt in de bossen van de Rovertsche Heide en Landgoed de Utrecht. Langs de route beelden en verwijzingen naar Andreas Schotel en zijn kunstwerken. Tot de verbeelding spreekt het houten tuinhuisje in de bossen waar hij in de zomer woonde met zijn gezin.

Zowel voor, tijdens en na de wandeling op het terras wordt er volop gebuurt. Naast het culturele aspect en het wandelen, blijkt het ontmoeten dan ook een wezenlijk onderdeel te worden van deze activiteit.

 

Cor

 

De Brabantse Spot- en Scheldnamen

Wij hebben een poosje geleden een restant van het zeer Brabantse boek ”de Brabantse Spot- en Scheldnamen “ kunnen overnemen van de Hein Mandos Stichting. Nadat we alle KBO organisaties in Noord Brabant hadden laten weten, dat het boek bij ons te koop is, verscheen er een artikel in de ONS om ook individuele leden in de gelegenheid te stellen, een boek te kopen.

En daar horen de leden van onze eigen Aalster Senioren natuurlijk ook bij. Als u het boek wilt bestellen, tegen de gereduceerde prijs van E 10,- ( de officiële verkoopprijs bedraagt E 39,95 ) kunt u dat aangeven bij:

Bert Baselmans : telefoon 040 - 2220062

Lies Theuws : telefoon 040 - 2215454

Het bedrag dient daarna overgemaakt te worden op het volgende rekening nummer:

KBO Aalst NL 89 RABO 0101 1021 35 o.v.v. Brabantse Spot- en Scheldnamen.

 

 

 

Lezing over de nieuwe verkeersregels

Op woensdag 23 mei heeft Rijschool Heezen een uitstekende middag verzorgd voor onze leden over de nieuwste verkeers- en gedragsregels in het verkeer.

Het was een bloedhete dag en dus werd deze middag matig bezocht door onze leden, maar onze inleider van deze middag liet zich daardoor niet ontmoedigen. De aanwezige leden waren het er unaniem over eens: ik wist niet dat er zoveel veranderd was na mijn laatste verkeersopleiding. Deze middag was zeer de moeite waard.

 

De Aalster Seniorenvereniging op de rommelmarkt

 

 

 

 

 

 

 


Persbericht 

             

Dinsdag 26 juni 2018

Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre

 

De eerstvolgende bijeenkomst in het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre is op dinsdag 26 juni a.s. De locatie is café-zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32).

Het thema van de laatste bijeenkomst vóór de vakantie is beleving van dementie. Je krijgt de diagnose: dementie. Alzheimer, vasculaire dementie, of nog een andere vorm. Hoe verandert je leven wanneer je de diagnose dementie krijgt. Hoe is dat. Wat doet dat met je. Hoe ga je daarmee om. Hoe kunnen je naasten je helpen om het leven zo fijn mogelijk te laten zijn. Onze gast van vanavond zal uit eigen ervaring vertellen.

Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Meer informatie: René van Nieuwkuijk, tel. 06.19373374

renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

 

Aanvulling!

 

Maak kennis met Het Huis van (Aalst en) Waalre

Bij het Culinair overheerlijk vakantie  buffet

Woensdag 18 juli 15.30 uur kosten € 15,95 p.p.

 

Buffet wordt geopend om 16.30 uur

 

inschrijven en betalen vóór 10 juli

op reknr. NL89RABO 0101 1021 35 ovv  buffet

 

De kwaliteit is gegarandeerd gelijk aan het oude Hazzo, omdat de verzorging in dezelfde handen is.

 

Als u vervoersproblemen heeft kunt u zich wenden tot het bestuur en wij zoeken naar een oplossing.

Telefoon Bert Baselmans 2220062

 

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

  De kracht van Waalre.

 

Wist u dat:

In Aalst de eerste bewoner ver vóór Waalre hier voet aan wal zette.

Hoogstwaarschijnlijk de eerste Waalrenaar een Aalsternaar was .

De eerste Brenninkmeijer in ± 1830 al in Aalst kwam wonen.

De wasblekerij Koster-Keunen vanuit Aalst nog wereldmarktleider is; nu vanuit Amerika .

Aalst het centrum van twee belangrijke handelsroutes was.

‘t “Slotje “, thans “de Campus “, Aalster grondgebied was.

“ De Pracht - Waalre “ in Aalst ligt.

Het verscholen “Beekdalpareltje -Waalre “ in Aalst ligt .

Het HUIS van WAALRE op Aalster grondgebied ligt.

Het Achtereind van Waalre zelfs in Aalst ligt.

Het inwonertal van Aalst 2/3 van de gemeente Waalre is.

Aalst de grootste inkomstenbron voor de gemeente Waalre is.

Het wereldmerk “Brabantia “ in Aalst is begonnen.

Het een vergissing van het College was in 2007, om Aalst van de wegbewijzeringsborden te wissen.

Dit in 2010 door het nieuwe College is herroepen en Aalst-Waalre weer op de borden kwam.

Daarom Het HUIS van WAALRE , Het HUIS van AALST-WAALRE zou moeten heten.

Een vergissing ook hier in Het HUIS van WAALRE menselijk is .

Wist u dat: Geluk een tussenstation is tussen te weinig en te veel.

 

 Conclusie: De kracht van Waalre ligt in Aalst.

 

 :
“ Er is altijd een nieuw begin “

 Aalst-Waalre, 8 juni 2018

 

 

 

 


Terug naar de startpagina