Incidentele activiteiten

Aanmelden voor één van onze evenementen:
Het is niet noodzakelijk om u per telefoon of e-mail aan te melden. Als u het nodige bedrag (wat wij in de omschrijving vermelden) overmaakt naar onze rekening met naam van het evenement en het aantal personen, dan weet de penningmeester voldoende. Zodra het geld is  over gemaakt neemt u deel aan het bewuste evenement! Er worden geen toegangskaartjes verstrekt. Uitsluitend in het geval dat u om welke reden dan ook geen geld kunt overmaken maar cash wilt betalen, dan moet u wel even de penningmeester bellen! Hij zet u dan op de lijst.
Bankrekening van KBO Bernadette:
Ons bankrekening nummer is altijd
NL88RABO 0138725640 t.n.v. KBO Bernadette, dus ongeacht voor welk evenement u geld overmaakt.
Als een evenement niet doorgaat:
Natuurlijk zal het wel eens kunnen gebeuren dat een evenement niet doorgaat – om welke reden dan ook. Als u al betaald heeft wordt u gebeld en nadere uitleg gegeven. Het geld wordt dan uiteraard terug gestort.


Terug naar de startpagina