Uitgave nr 02-2018

 

 
 

  Nieuwsbrief                                                                  

      nr. 02 – Februari 2018                                                                           KBO afdeling Liessel

 

                                                                                                      

 

                                                                                                 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beste leden,                                

Onderstaand een gedeelte van een bericht over de zogenaamde “Aflosboete” dat we per e-mail van KBO-Brabant hebben ontvangen. ( kijk ook op www.kbobrabant.nl )

De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen en het aldus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft anno 2018 bijna een miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Onder hen vooral ouderen die al jaren geconfronteerd worden met een stapeling van bezuinigingsmaatregelen.  Alle seniorenverenigingen hebben geprotesteerd tegen het afschaffen van de Wet Hillen: KBO-Brabant, PVGE, KNVG, KBO-PCOB en ANBO. Desondanks is het afschaffen van deze wet zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd.           Het enige dat rest om de aflosboete mogelijk alsnog tegen te houden is een referendum. De eerste hobbel in die richting is met succes genomen: maar liefst 25.000 in plaats van de benodigde 10.000 geldige ondersteuningsverklaringen in de inleidende fase. Thans is de definitieve fase aangebroken, waarin 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen vóór 8 maart a.s. dienen te zijn ingediend. Ook mensen die in de inleidende fase al getekend hebben, moeten voor de definitieve fase opnieuw een verklaring indienen.     Dit moet in verband met fraudegevoeligheid wederom schriftelijk gebeuren en kan niet digitaal.

Als bijlage treft u een lijst aan die u kunt printen, invullen en bij een van onze bestuursleden in de brievenbus kunt doen. Wij zorgen dan voor verzending.                          (Familieleden, buren, vrienden en/of kennissen mogen het formulier ook invullen)

Het bestuur. 

 

Mutaties in het ledenbestand 

Overleden: Mien Meulendijks – Beijers, 74 jaar op 8 januari,  Piet Goossens, 80 jaar op 20 januari.

Nieuw leden: Marjan van de Boomen – van den Berkmortel, Hazelaar 24 en  Gertie Hendriks – Fransen, Kieboom 3.

Per 1 februari 2018 telde KBO afdeling Liessel 509 leden.

 

 

 

 

 

 

Kienen 

Op donderdagmiddag 1 februari a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje gekiend.  De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 1 maart a.s. 

 

Rikken

De 1e prijswinnaars in januari waren: Jan Mennen (2x), Jos van den Berkmortel,  Broer Meulendijks en Peter Nelemans. 

Op woensdag 14 februari wordt er niet gekaart vanwege de nasleep van carnaval.

 

Meerdaagse reis

Dit jaar bieden we u weer een 5-daagse reis aan in samenwerking met Ghielen Touringcarbedrijf. Zie hiervoor het bijgaand programma en geef u op voor 15 maart a.s.

 

De Lijsselse Toffel

De eerstvolgende kook- en eetmiddagen zijn op woensdag 28 februari voor groep 3, op woensdag 14 maart voor groep 1 en op 28 maart voor groep 2. 

Meld je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.

 

Algemene Ledenvergadering 

Deze wordt gehouden op donderdag 15 maart a.s. in de Kastanje. 

De uitnodiging, agenda en het jaarverslag zijn te vinden in de volgende nieuwsbrief.

 

Belastingservice

De belastingservice van het Platform Samenwerkende Seniorenorganisaties Brabant  is er voor mensen die:

  • minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt
  • een AOW-uitkering hebben, eventueel aangevuld met een pensioen tot in totaal    € 50.000,00 voor een echtpaar of € 35.000,00 per jaar voor alleenstaanden - een eenvoudige aangifte hebben.

Zoals altijd staan er ook nu weer enkele vrijwilligers klaar om u te helpen met het invullen van de aangifteformulieren. 

Ook kunnen ze helpen bij het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslagen.

Zij mogen per huishouden een maximale vergoeding van € 12,00 vragen voor de werkelijk gemaakte kosten. Zorgt u er wel voor dat u alle stukken klaar hebt liggen. Hieronder staan de namen, adressen en de telefoonnummers van deze mensen.

 

Dhr. Theo van Kol                              St. Servatiusstraat 20      tel. 341825

Mevr. Mien Bekx - van der Wallen

Pater Aartsplein 32 

tel. 341855

Dhr. Jos van den Berkmortel     

Hazelaar 78            

tel. 341798

Mevr. Mariëtte Corstens            

Hazeldonkseweg 3

tel. 342121

Mevr. Lilian van den Berkmortel 

Tramweg 18           

tel. 06-54962404

 

 

 

 

Ledenpassen

Door het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant is besloten dat de ledenpassen een ander uiterlijk zullen krijgen en wel hard plastic passen (bankpas kwaliteit).

Daarnaast dient de Algemene Vergadering van 28 juni 2018 een besluit te nemen over de geldigheidsduur van de ledenpassen. 

Dit betekent dat daarna voor alle KBO-leden nieuwe passen gemaakt kunnen worden.

Dat worden dus hard plastic passen, die duurzamer zijn dan de huidige.

In de tussenliggende periode zullen er passen gemaakt worden met vermelding ‘tijdelijke pas 2018’ voor nieuwe leden en voor vervangende passen. Dit zullen passen zijn zoals u ze kent.

De verwachting is dat alle leden in september 2018 de vernieuwde pas zullen ontvangen.

 

Themamiddag op 8 maart

 

Meer weten over Veilig Bankieren?

 

Criminelen worden steeds inventiever. Zij bedenken steeds weer nieuwe manieren om de veiligheid van consumenten in gevaar te brengen. Op slinkse wijzen weten zij bankgegevens te ontfutselen en financiële schade aan te richten bij nietsvermoedende consumenten. Als Rabobank vinden wij het belangrijk om onze klanten te informeren over veilig bankieren. 

Adviseur particulieren Vanessa Spetgens-Bots van Rabobank Peelland Zuid laat u tijdens een presentatie zien wat de bank doet om de veiligheid van bankieren zo groot mogelijk te maken. Daarnaast vertelt zij wat u als klant kunt doen om veilig te bankieren. Onderwerpen die aan bod komen, zijn: veiligheid rondom internetbankieren, mobiel bankieren, phishing en skimming. 

 

 

 

                                                           

Aan alle leden van de KBO in Deurne. 

 

Onderwerp: Uitnodiging voor deelname aan bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Geacht lid van de KBO, 

 

KBO Kring Deurne organiseert 2 verkiezingsbijeenkomsten voor alle leden van de KBO op: 

 

  • Dinsdag 20 februari 2018 in Gemeenschapshuis De Kastanje te Liessel
  • Donderdag 22 februari 2018 in het Gemeenschapshuis in Walsberg. 

 

Alle raadsfracties die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn uitgenodigd aan het verkiezingsdebat deel te nemen. Iedereen is vrij aan een van de verkiezingsbijeenkomsten in Liessel of in de Walsberg deel te nemen. De aanvang is telkens 14.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor bijwoning van deze verkiezingsbijeenkomsten. U krijgt alle gelegenheid om zowel schriftelijk als mondeling vragen te stellen aan de vertegenwoordigers van de raadsfracties.  

 


Programma: 
 

-14.00 uur Opening door de voorzitter van KBO Kring Deurne de heer Leo Verberne (tevens de    dag gespreksleider);  

  • Het voorstellen van de vertegenwoordigers van de raadsfracties; 
  • Behandeling van een aantal thema's;   

               Een pauze van ongeveer 15 minuten  

  • Gelegenheid voor het stellen van vragen door het aanwezig publiek; - 16.30 Afsluiting  

 

De kringraad van de gezamenlijke 9 KBO afdelingen heeft een verkiezingsprogramma vastgesteld met hun prioriteiten en wensen voor senioren voor de verkiezingen. De raadsfracties zijn gevraagd deze prioriteiten en wensen geheel of gedeeltelijk op te nemen in hun verkiezingsprogramma.  Deze wensen en prioriteiten kunt u inzien op de website van de KBO Kring Deurne: 

 

www.kbo-kringdeurne.nl   onder projecten vindt u Verkiezingen 2018.

 

U bent van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur KBO Kring Deurne. 

 

 

 

 

                                              

Aan alle leden van de KBO in Deurne. 

Onderwerp: Toneelvoorstelling door Toneelvereniging ‘t VAT in Vlierden

 

Geacht lid van de KBO, 

Toneelvereniging ‘t VAT uit Vlierden organiseert een toneelvoorstelling op:

 


Zij spelen een blijspel waarbij de bezoekers lekker een middag kunnen lachen en ontspannen.  Speciaal voor de senioren wordt een middagvoorstelling uitgevoerd; waarbij aan de leden van de KBO op vertoon van hun KBO ledenpas een korting wordt verleend. 
Zaterdag 17 maart,  aanvang 14.00 uur. Locatie “Het Huis” in Vlierden.

De KBO leden ontvangen een korting van  € 4,00, bestaande uit een korting van € 1,00 op de entreeprijs en daarnaast wordt een drankje aangeboden met een versnapering van € 3,00.  De zaal is geheel rolstoeltoegankelijk. De entreeprijs voor de leden van de KBO bedraagt € 6.50. 

De toneelvereniging hoopt u te kunnen vermaken met een heerlijke gezellige en vrolijke toneelvoorstelling.  

De kring heeft besloten medewerking te verlenen aan het organiseren van deze (middag) toneelvoorstelling in Vlierden op 17 maart 2018. 

U bent van harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur KBO Kring Deurne. 

 

 

5-DAAGSE REIS FÜRSTENBERG 18 t/m 22 juni 2018

 

 

 

 

KBO NEERKANT – KBO LIESSEL – KBO HELENAVEEN i.s.m. GHIELEN Touringcarbedrijf uit Beringe

 

 

 

 

PROGRAMMA: (wijzigingen voorbehouden)

 

1e dag: Vertrek ’s morgens omstreeks 08.30 uur. Rechtstreeks naar de Möhnesee in het Sauerland 

waar we gezamenlijk de lunch gebruiken. ’s Middags bezoeken we het Mijnbouwmuseum in het

plaatsje Ramsbeck. Daarna rijden we naar Hotel Zur Igelstadt in Lichtenfels-Fürstenberg.

2e dag: Deze dag staat in het teken van een grote rondrit door het Waldeckerland en het Sauerland.

Op diverse plaatsen wordt een pauze ingelast, voor onder andere koffie met gebak en de lunch.

 's Middags brengen we een bezoek aan Schloss Arolsen, waar Koningin Emma is geboren.

3e dag: Na het ontbijt rijden we naar Kassel, waar we eerst

 een rondrit maken o.l.v. een gids.

Daarna is er wat vrije tijd in het centrum. 's Middags bezoe

ken we het bergpark Wilhelmhöhe.

Hier vinden tussen 14.30-15.45 uur de beroemde Wassers

piele plaats.

4e dag: ’s Morgens bent u vrij en kunt u de omgeving van h

et hotel verkennen. Na de lunch die we

in het hotel gebruiken organiseert de chauffeur een rond

vaart op de nabijgelegen Edersee.

’s Avonds na het diner is er een muziekavond.

 

5e dag: Na het ontbijt beginnen we aan de terugreis. Via e

en mooie route rijden we naar het stadje

Warstein, waar u op uw gemak kunt rondkijken. Na de lun

ch rijden we naar Duisburg waar we een

bezoek brengen aan Zoo Zajac. Laat u verrassen! De reis w

ordt besloten met een prima diner.

===================================================

=============================

De reissom bedraagt € 410,-- p.p. (bij minimaal 35 deelne

mers). Eenpersoonskamertoeslag € 40,-.

 

 

 

 

Inclusief:

 

 

 

*busreis met luxe touringcar bestuurd door ervaren chauff

eur/reisleider

*verzorging op basis van volpension vanaf lunch op eerste

 dag t/m afscheidsdiner laatste dag

*welkomstdrankje

 

 

 

*kienavond

 

 

 

*muziekavond

 

 

 

*bezoek Mijnmuseum Ramsbeck

 

 

*bezoek Schloss Arolsen

 

*rondrit Kassel o.l.v. gids

 

 

*boottocht Edersee, koffie met gebak aan boord

 

*bezoek Zoo Zajac

 

 

 

 

 

 

 

 -     LET OP: AANMELDEN VÓÓR 15 MAART 2018

 

Naam:

 

 

 

Adres:

 

 

 

Postcode:

 

Woonplaats:

 

Tel.nr.

 

E-mailadres:

 

Geboortedatum:

 

 

 

 

 

 

 

Naam deelnemer 2:

 

 

 

Geboortedatum:

 

 

 

 

 

 

 

Reisverzekering ad € 1,25 p.p.p.d.

  Ja / nee *

 

Annuleringsverzekering ad 5,8% x reissom

  Ja / nee *

 

n wat niet van toepassing is.)

 

 

 

 

 

 

INLEVERADRES:

 

 

Oude Molen 5 Liessel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina