Algemene Ledenvergadering

 

De algemene jaarvergadering 2019 zal worden gehouden op 14 maart 2019 in het gemeenschapshuis "De Kastanje " aanvang 13.30 uur.

 

      

KBO afdeling Liessel                                                                  Datum: 14 maart 2019

­­­____________________________________________________________________­­­

Het bestuur van de KBO afdeling Liessel nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de


                                        Algemene Ledenvergadering


Deze wordt gehouden op donderdag 14 maart a.s. – aanvang 13.30 uur
in de Kastanje
.


AGENDA


1. Opening.
2. Verslag Algemene ledenvergadering van 15 maart 2018.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Financieel verslag penningmeester.
5. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw lid.
6. Mededelingen.
7. Bestuursverkiezing.
    Aftredend en herkiesbaar zijn: Jan Mennen,
    Annie Kuunders – van den Berkmortel en Toon van Duijnhoven.
    Eventuele kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering
    schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.
8. Huldiging jubilarissen.
9. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte.


Na een korte pauze zal de Deurnese tonprater Hans Verbaarschot voor u optreden.
Hij staan garant voor een tijdje gezellig ontspanning.

De middag zal rond de klok van vijven worden afgesloten.


U bent allen van harte welkom en wij hopen heel veel leden te kunnen begroeten.


Namens het bestuur van de KBO afdeling Liessel


Ger Meulendijks,
Secretaris

Terug naar de startpagina