Activiteiten November 2018

 

 

 

P.S. Lees a.u.b. altijd de hele Nieuwsbrief die bij u in de brievenbus komt.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

nieuwsbrief november 2018

AALSTER SENIOREN VERENIGING

Redactie Nieuwsbrief

Martin Asveld

Email: martinasveld44@gmail.com

Telefoon:06-54967029 of 040-2230505

 

 

Mieke van de Heuvel

Op 10 oktober werd tijdens de ASV-dag in aanwezigheid van haar dochter Anne afscheid genomen van Mieke van de Heuvel als lid van onze zo belangrijke gastvouwengroep. Zij ontving blijken van dankbaarheid van het bestuur en haar collega’s verrasten iedereen met een ontroerend gedicht .

Mieke was aktief voor Aalst Vooruit, waar zij ondermeer zorgde voor de kleding van Sinterklaas en Zwarte Piet. Aalst Vooruit zorgde indertijd op Den Hof ook voor de verzorging van de KBO activiteiten. Toen de KBO dat zelf ging doen is Mieke mee gegaan naar de KBO.Mieke, hartstikke bedankt en blijf nog lang bij ons!

 

 

 

Mieke begin jaren 90 in Den Hof

 

 

 

Inhoud op blz 2

 

Inhoud

Blz 1

 Mieke van de Heuvel

Blz 2

Mededelingen over leden

Mededelingen van het bestuur

Blz 3

Activiteiten november

Wie helpt voor Kika

Blz 4

Ontmoeten

Poëzie in ‘t Hazzo

Blz 5

Voorlichtingsmiddag “veilig wonen”.

Alzheimercafé

Blz 6

Aalst, vruger in mijn jeugdjaren

Blz7

Lezing over molens

Blz 8

Foto’s ASV dag

Mededelingen over onze leden

Overleden

Mevrouw Reijs- Berings op de leeftijd van 81 jaar, de heer L. Soors op de leeftijd van 84 jaar en

De heer A. Royers op de leeftijd van 80 jaar

 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Verjaardagen november (boven de 85)

iets verderop

 

89 jaar

89 jaar

88 jaar

87 jaar

87 jaar

86 jaar

De heer G.S Evers.

Mevr. H.P.van Leuven - Hendrix

Mevr. TH.L. Arts - Leautaud

De heer A.A.M. Maasakkers

De heer Th.G.van de Vijfeijke

De heer W.M. Haenen

 

21 november

24 november

22 november

07 november

25 november

12 november

 

 

Ze worden allen van harte gefeliciteerd

 

Mededelingen van het bestuur

Gezondheid Bert Baselmans

Wij zijn allen geschrokken over de plotselinge ziekenhuisopname van Bert. Wij zijn blij dat hij weer in ons midden is. Hij moet het wel voorlopig rustig aan doen en wij zullen hem dan ook zoveel mogelijk ontlasten.

Bestuursverkiezing

De heren Corbijn (voorzitter) en Asveld (secretaris) zijn statutair aftredend. De heer Corbijn is niet herkiesbaar. Wij roepen alle leden op om kandidaten voor beide functies naar voren te brengen.

Vrijwilligers

Op 21 november vindt een bijeenkomst plaats met het bestuur en alle actieve vrijwilligers om te praten over de toekomst van onze vereniging. Zij krijgen nog een uitnodiging.

De Nieuwsbrief per email

Tijdens de laatste ledenvergadering is aangekondigd dat de mogelijkheid geboden zou worden om

de Nieuwsbrief voortaan per email te ontvangen. Dat scheelt in de kosten, is goed voor het milieu en u heeft minder afval. De Nieuwsbrief is dan ook mooier, want volledig in kleur. Als u de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen dan moet u uw emailadres doorgeven aan martinasveld44@gmail.com We hebben dan ook de mogelijkheid om vaker dan een keer per maand berichten naar u te sturen. Als u wel vaker bericht van ons wilt hebben, maar de Nieuwsbrief toch op papier wilt hebben kunt u dat in de email aangeven.

Verhuizen
Wij willen tijdschrift “ONS “en de nieuwsbrieven graag op tijd en op het juiste adres bezorgen. Nu hebben we al een paar keer gemerkt dat leden van ASV / KBO verhuisd zijn of opgenomen zijn in een verpleeghuis. De informatie komt dan misschien niet of niet op tijd bij hen.
Daarom willen wij U vragen om verhuizingen of adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven. Het voorkomt teleurstellingen en voor ons in ieder geval heleboel zoekwerk.

Ouderenbeurs genieten

Wij hebben een tiental gratis toegangskaarten voor de ouderenbeurs Plusgenieten op 22,23 en 24 november in het beursgebouw in Eindhoven. Op te halen bij Martin Asveld, Willemstraat 19.

ASV – zakagenda 2019 te koop € 2,95 overmaken op

Reknr.NL89 RABO 0101 1021 35 dan wordt deze bezorgd bij je

Of je kunt deze ophalen bij Bert Baselmans Jul de Lannoylaan 3

 

Info van KBO Brabant (waarschuwing!)

Let op: Langere wachttijd herkeuring rijbewijs

Wellicht een goede tip om aan uw leden door te geven: mensen die met een herkeuring hun rijbewijs moeten verlengen kunnen te maken krijgen met een langere wachttijd dan de gestelde vier weken. Hierdoor kunnen rijbewijzen verlopen raken. Het CBR werkt er hard aan om dit probleem op te lossen en de wachtlijst terug te dringen. Voorlopig adviseert het CBR om vier maanden vooraf de aanvraag tot herkeuring te doen. 


activiteiten NOVEMBER 2018                                    

 

 

 

Iedere

Maandag

 

Aquajoggen: 8.30-9.00 Fitness Franssen

Love2 dance: 10.30-11.15u. bij Paramount

Hobby/knutsel 13.30.16.00u. in ’t Hazzo

Spelmiddag: 13.30-16.00u. in ’t Hazzo

Koersbal: 13.30-16.30u. in ’t Hazzo

 

 

Iedere

Dinsdag

Senioren fitness: 9.00-10.00 en11.00uur bij Paramount

ASV- kwiekroute: 10.00-11.00u. start ’t Hazzo

Computerles:P. Kivits. 10.00-12.30u HHvAW

 

 

Iedere

Woensdag

Spinnigles: 9.00-9.40u.Paramount

Computerles: 10.00-12.30. HHvAW

 

 

Iedere

Donderdag

Aquajoggen: 8.30-9.00u. Fitness Franssen

Wandelen: 10.30-11.30u.Beusen-Foudraine

Senioren fitnes: 10.45-11.45 bij Paramount

Kaarten: 13.30-16.30u. in ‘t Hazzo

Kienen: laatste donderdag 14.00-16.30u. in ‘t Hazzo

 

 

Iedere

Vrijdag

Aquajoggen. 8.30-9.00u. Fitness Fransen.

Kwiekroute: 10.00-11.00u.start ’t Hazzo

Senioren fitness s: 10.30-11.15u.bij Paramount

Bowlen: 16 november 14.00- 15.30u. V.waard

  Kosten € 7,50

  Aanmelden bij 040-2220062

 

Zondag

Poëzie: 11 november 15.00- 18.00u. in ‘t Hazzo.

 

Fietsen; Martin Asveld 2230505, Aquajoggen Willem Corbijn 2214211

Ontmoeten: Wilma Breuer 2217828, Koersbal: Antoon Breuer 2217828

Cultuur wandeling: Cor Mosseveld 2212273

 

  Wie vreugde wil vermeerderen , moet die vreugde ook delen.

 

Belangrijk : Zondag 18 november 14.00u. Het Huis van Aalst Waalre. Lezing. Molens

Dinsdag 20 november Voorlichting “veilig wonen” 14.00 uur Huis van Waalre!

Donderdag 29 november 14.00. St. Nicolaasviering in ’t Hazzo

Maandag 5 februari 2019 9.00u.gaan wij met de Museumplusbus naar de Hermitage in Amsterdam.

Leden die slecht ter been zijn die gaan voor, kosten € 15,00 voor de lunch

Aanmelden bij B. Baselmans KBO en betalen op Reknr.NL89 RABO 0101 1021 35 ovv Hermitage

 

Wie helpt voor Kika

 

Mevrouw Hennie Fortrie (tel: 040-2213068) heeft een complete inrichting voor een barbiehuis. Zij zoekt nu een handige opa of papa die er een huisje omheen kan maken. Daarna kan het verkocht worden en de opbrengst gaat dan volledig naar KiKa (Kinderkanker).

Het betreft twee slaapkamers, badkamer met douche, keuken, woonkamer. Alles incl. bestek, potjes pannetjes enz. paardentrailer, auto, scooter, fiets, caravan, tent, popjes en kleding. enz.

 

 

 

 

Ontmoeten

De senioren van de ASV ontmoeten elkaar op de maandagmiddag om 13.30 uur in het Hazzo.

Dan is er een clubje ijverig aan het haken, breien, borduren of aan het knutselen.

Terwijl de club zo ijverig bezig is komen de alledaagse dingen van de afgelopen week voorbij.

Je vindt hier een luisterend oor, maar dan klinkt er weer een lachsalvo door de ruimte van het

Hazzo.

Een ander clubje is bezig met de “rummikub”of ander gezelschapsspel.

Kortom een fijne plek om te ontmoeten en om niet achter de “geraniums” te verdwijnen.

De “Vlijtige Liesjes” willen u graag eens uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen op de

maandagmiddag!

Wij starten om 13.30 uur en om 16.00 uur leggen we het “werk” neer.

Hopelijk gauw tot ziens!

Namens de club “ontmoeten”,

Groeten,

Wilma

 

Poëzie in ’t Hazzo

 

Half oktober en een fraaie zonnige zondagmiddag. Terwijl in de stad de atleten hun strijd voeren met roffelende benen op het asfaltparcours van de Eindhovense marathon, bevinden wij ons in het sport en cultuurcentrum ’t Hazzo in Aalst. Mia en ik hebben ‘vrijwilligersdienst’ en maken ons zelf met behulp van Twan wegwijs in het bargedeelte en aangrenzende keuken. Buiten staan de dichters en aankomende poëten bij elkaar in het zonnetje, de laatste ontspannende ogenblikken alvorens voor het voetlicht te worden geworpen gelijk gladiatoren in de arena. In gedachten zien zij reeds de verscheurende muilen van kwaadaardige roofdieren en horen zij, hoog verheven in de verte het gebrul van het hitsende publiek waaraan zij worden blootgesteld. Niets echter van dat alles. Kalm en keuvelend drentelen ze binnen, bestellen een kop koffie en zoeken een plaats in de kleine zaal. Onderwijl zijn enkele leden van het dichtersgenootschap doende met het afstellen van de meegebrachte geluidsapparatuur terwijl de gitariste haar instrument stemt voor een passend muzikaal intermezzo en liedvoordracht. De organisator opent de poëziemiddag, heet allen welkom en nodigt de eerste dichter achter de microfoon. Afgewisseld met af en toe een stukje muziek komt zo eenieder aan de beurt met het voordragen van enkele stukken uit eigen bundel of het laatst geschreven eigen werk, dit alles van wisselende kwaliteit en inhoud. Maar desondanks ontvangen beginners en gevorderden hun applaus en goedkeurende blikken van collegae en lotgenoten. Persoonlijke en emotionele ervaringen zijn aan het papier toevertrouwd maar ook de humor klinkt door in het zaaltje en bezorgt deelnemers en luisteraars een moment van de ontspannende lach. De pauze geeft even de gelegenheid om kennis te maken met enkele van deze voordrachtkunstenaars. De meesten van hen kennen elkaar van regelmatig plaatsvindende voordrachten in den lande. Komende uit de regio maar ook van verre, dit wil zeggen van boven de rivieren. Overwegend mannen op leeftijd maar ook een enkele jonge vrouw waagt zich onder dit dichtersgezelschap. Na een tweede ronde waarop elkeen nog eenmaal de kans krijgt het beste beentje voor te zetten volgt een dichterlijke koppelarij. De man van de organisatie verbindt telkens twee namen die elkaars werk voordragen gelezen door de ander. Een leuke vondst met verrassend resultaat gezien de fraaie werken die volgen. Met een bedankje voor de vrijwilligers van dienst en de gastvrijheid van de zaalexploitant sluit men deze middag van rijmen en dichten. Een middag die zeker uitnodigt tot een volgend bezoek. Een verbetering van de geluidstechniek dient dan wel de nodige aandacht te krijgen.

 

Cor van Mosseveld

 

De volgende Poëziemiddagen in ’t Hazzo zijn op:

Zondag 11 november 15.00 - 18.00 u.

Zondag 9 december 15.00 - 18.00 u.

U bent van harte welkom!

 

 

 

Voorlichtingsmiddag “Veilig Wonen” voor senioren in de Gemeente Waalre

Dinsdag 20 november

Aanvang: 14.00 uur

Het Huis van Waalre

Koningin Julianalaan 19

 

Veel mensen blijven tegenwoordig tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis wonen. Maar is ons huis wel veilig genoeg? Hoe kan je onveilige thuissituaties voorkomen, zoals brand, inbraak en valincidenten? En hoe zit het met onze veiligheid in de directe omgeving?Met kleine aanpassingen en tips kan je je huis al veiliger maken. Je kunt veel zelf doen, maar het is ook mogelijk om met raad en daad te worden bijgestaan.

De middag wordt georganiseerd door de Kring Aalst/Waalre, de Aalster Senioren Vereniging, de Senioren Vereniging Waalre en de Gemeente Waalre.

Deze middag zullen de Heren A. Breuer en L. van de Niet gedurende twee periodes van 45 minuten met praktische voorbeelden de onveilige situaties in ons huis bespreken en hoe op eenvoudige wijze gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. Naast brandpreventie zal ook aandacht worden geschonken aan valpreventie. Uit eerste proefbijeenkomsten is gebleken dat het een boeiend programma is met zeer leerzame praktijkvoorbeelden.

Alle senioren uit Waalre zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Programma

14.00 uur Opening van de Voorlichtingsmiddag

14.05 uur Begin middag 1e deel

14.45 uur Pauze

15.15 uur Begin 2e deel Voorlichtingsmiddag

16.00 uur Vragen stellen

16.30 uur Einde Voorlichtingsmiddag

 

Dinsdag 27 november 2019

Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre

De eerstvolgende bijeenkomst in het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre is op dinsdag 27 november a.s. De locatie is zoals gebruikelijk café-zaal de Dommelstroom in Dommelen (Bergstraat 32)

Het thema van de avond is ‘Dementie en ondersteuning thuis’.

In de zorg voor je naaste met dementie doe je veel zelf. Maar er kan een tijd komen dat je het niet meer redt. Welke hulp is er beschikbaar als je naaste zolang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen? Bij wie kun je terecht met je vragen en hoe regel je hulp thuis? Gastspreker van vanavond is een Zorgtrajectbegeleider. Zij vertelt wat haar functie inhoudt en hoe ze ondersteuning kan bieden in de thuissituatie. En zij geeft antwoord op vragen vanuit de zaal.

Het programma begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. Toegang is gratis.

Meer informatie: René van Nieuwkuijk, tel. 06.19373374

renevannieuwkuijk@cordaadwelzijn.nl

 

 

 

 

Door de goede zorgen van Wil Hollanders kan er in de Nieuwsbrief onderstaand verhaal geplaatst worden. Het zal in een aantal afleveringen geplaatst worden. Tekst en vormgeving zijn van Jan Tholen. De foto’s komen uit het foto-archief van Waalres erfgoed.

 .

 

AALST, VRUUGER IN MIJN JEUGDJAREN ’50-’60

Deel 1

 

Door Jan Tholen

Hoe was het ook alweer in die tijd ? Er was nog geen aardgas, geen centrale verwarming, geen douches, geen wasmachines, geen droogtrommels, geen koelkasten en diepvriezers, een enkeling had de eerste TV . De eerste na-oorlogse huurwoningen werden gebouwd . Die waren heel klein, maar je was blij als je in aanmerking kwam. Straten nog zonder trottoirs, amper auto’s en geen supermarkten , speciaalzaken en restaurants.

Aalst had net de eerste straten erbij met nieuwe huurwoningen Hortensiastraat, Anjerstraat en Dahliastraat en nabij de Emmastraat en in de Philips woningbouw (zoals wij dat toen noemden) verrezen nog eens extra woningen.

 

Er was nog niet veel welvaart kort na de oorlog maar de wederopbouw was ook in het dorp merkbaar. Hoe ging het dagelijkse leven toen? In 1953 ging ik naar de kleuterschool aan de Raadhuisstraat bij de nonnen van het naastliggende klooster.

 

 

Je doet het nooit goed.

Een bekeuring is een boete voor iets wat je fout doet.

Belasting is een boete voor wat je goed doet.

Zegt Bert

 

 

 

Op zondag 18 november organiseert de Aalster Senioren Vereniging in het Huis van Waalre een

 

Lezing over windmolens

Van billen en kruien

Waarom hebben windmolens vier wieken? Welke uitdrukkingen in onze taal komen er uit de molenwereld? Waarom had een molenaar vroeger een slechte naam? Waar komen molens vandaan? Wat betekent de vang lichten? Wat is het bekendste  molenaarslied?  Welke soorten molens zijn er? Waarom gebeurden er zoveel ongelukken met kinderen? Waarom zijn windmolens ze kwetsbaar? Hoeveel molens telt Nederland nog?

In veel dorpen werd lang het silhouet bepaald door de molen en de kerk. Ad van Gool (1948) uit Hilvarenbeek – zoon van een mulder – bezocht een aantal windmolens. Hij schreef het boek Van billen en kruien waarin hij de windmolen in velerlei facetten uitgebreid beschrijft.

Op basis van de opgebouwde kennis heeft de auteur een boeiende lezing samengesteld die ondersteund wordt door een PowerPoint presentatie met prachtige hedendaags én historisch fotomateriaal en met filmpjes over de werking ervan. Ook hoort er een

minitentoonstelling bij.

 

Interessant voor iedereen die van deze monumenten houdt en van de verhalen, anekdotes, liederen, spookverhalen eromheen.

 

 

Aanvang 14.00 uur. De entree is gratis.

 

Het programma is voor iedereen toegankelijk

 

 

 

 

ASV dag 10 oktober

 

einde nieuwsbrief november 2018

 

nog even dit: de Museumplusbus is dinsdag 5 februari 2019.

 

Verhinder het plan tot sloop van 't Hazzo! Spreek uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad erop aan!

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina